Pengkhotbah 5

Minggu 8 Juli 2018, VI Dob Trinitas Ambilan Parambilan 5: 9-16; Sibasaon Mateus 6: 19-24
5:1 Ulang maherteptu pamanganmu, anjaha ulang mapodastu uhurmu manluarhon hata ilobei ni Naibata, ai Naibata i nagori atas do; tapi anggo ho i tanoh on do; halani ai paotik ma parsahapmu. (Pod. 10:19; Mat. 6:7; Jak. 1:19.) 5:1 Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi; oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit.
5:2 Ai roh do nipi humbani buei ni panarian, anjaha sahap haotoon humbani buei ni sahap-sahap. (bd. 10:14; Pod. 10:19.) 5:2 Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan.
5:3 Anggo marbagah-bagah ho bani Naibata, ulang ma padokah-dokah pasaudkon ai, ai seng marosuh Ia mangidah halak na oto. Aha na dob binagahkonmu, pasaud ma ai. (4 Mus. 30:3; 5 Mus. 23:22.) 5:3 Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu.
5:4 Dearan do ulang ho marbagah-bagah humbani na marbagah-bagah, hape seng ipasaud. 5:4 Lebih baik engkau tidak bernazar dari pada bernazar tetapi tidak menepatinya.
5:5 Ulang lopas pamanganmu mambahen badanmu mardousa, anjaha ulang ma hatahon ilobei ni suruhan ni Naibata: Na silap do in! Mase ma pala manringis Naibata halani sahapmu, anjaha iparseda horja ni tanganmu? (Mal. 2:7.) 5:5 Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu?
5:6 Ai anggo buei nipi, buei do na so mararti, buei do sahap-sahap; tapi anggo ho, habiari ma Naibata. 5:6 Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah.
5:7 Anggo iidah ho pandorunon bani halak na masombuh, hasedaon ni uhum sonai hapintoran i nagori in, ulang pala longang uhurmu pasal ai, ai adong do na mardiateihon siparkuasa-siparkuasa ai, anjaha Na tang sitimbulan in do mangatasi sidea haganup. 5:7 Kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkara itu, karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain, begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka.
5:8 Ibagas haganupan ai, adong do untung bani sada nagori, anggo iuhurhon raja parjuma-jumaon. 5:8 Suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah, kalau rajanya dihormati di daerah itu.
5:9 Halak na marsinta-sintahon pirak, seng anjai bosur ia humbani pirak; anjaha barang ise na gok uhurni bani habayakon, seng sombuh homa halani pansarianni. On pe sisoya-soya do. (Job 20:20; Pod. 28:22.) 5:9 Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia.
5:10 Tambah pansarian, tambah do na mangankon; aha ma laba bani simada ai, sobali na mangidah-idah ai? 5:10 Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain dari pada melihatnya?
5:11 Sinok do modom halak siparhorja, atap otik pe ipangan atap buei, tapi seng tarpodom halak na bayak ibahen habayakonni. 5:11 Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak; tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur.
5:12 Adong do hamagouan banggal, na huidah itoruh ni langit, ai ma habayakon na pinagugun gabe hasedaon bani simadasi. 5:12 Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari: kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri.
5:13 Ai magou do habayakon ai, halani na masa; seng dong na tading ibagas tangan ni anak na tinubuhkonni. 5:13 Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada suatu pun padanya untuk anaknya.
5:14 Songon na talanjang ai ia mandarat hun boltok ni inangni, sonai do parmulakni use; seng dong tarbuatsi age aha bahen upah ni halojaonni, na gabe siboanon ni tanganni hujai. (Job 1:21; Ps. 49:18; 1 Tim. 6:7.) 5:14 Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi, telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya.
5:15 Anjaha on pe hamagouan banggal do: Sonin parrohni, sonai do parmisirni; aha ma ulihni, ai lang na manangkap logou do ia na ngalutan ai? 5:15 Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin?
5:16 Sadokah goluhni golapan anjaha pusok do uhurni; buei do hasunsahanni, boritan anjaha parringisan. 5:16 Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan dan kekesalan.
5:17 Tonggor ma, pasal na madear na huidah ai: Patut do mangan anjaha minum jolma in, anjaha ipasonang uhurni bani na madear ibagas hangalutonni, na hinorjahonni itoruh ni langit, sadokah ni goluhni na pondok in, na binere ni Naibata bani; ai do rupeini. (bd. 2:24; 3:12; Pod. 15:15.) 5:17 Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah, kalau orang makan minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek, yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bahagiannya.
5:18 Tongon, anggo ibere Naibata bani jolma habayakon pakon arta, ipaturut homa ia mangan ampa marbagian hunjai, anjaha marmalas ni uhur bani horjani, ai pe sibere-bere ni Naibata do. 5:18 Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya — juga itu pun karunia Allah.
5:19 Ai seng sadiha be ipingkiri ari-ari ni goluhni na pondok in, halani malas ni uhur na binere ni Naibata hubagas uhurni. 5:19 Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya.
<< Pengkhotbah 4 Pengkhotbah 6 >>