Pengkhotbah 12

12:1 Ingat ma Sitompa ho bani ari haposoonmu, paima lape roh ari na masambor, anjaha lape das panorangni, hatahononmu holi ijai: Seng marosuh be ahu pasal in! 12:1 Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kaukatakan: “Tak ada kesenangan bagiku di dalamnya!”,
12:2 Paima lape golap mata ni ari ampa na lihar, bulan ampa bintang-bintang, anjaha mulak manorap hombun dob salpu udan. 12:2 sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan,
12:3 Ai bani panorang ai holi hitir-hitir ma sijaga rumah, anjaha gundung dalahi-dalahi na margogoh, maronti sipanduda manduda, ai otik mando sidea tading, anjaha gombur ma sipangkawah humbani jandela; 12:3 pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur,
12:4 tartutup ma homa na dua labah na dompak alaman ai, anjaha lambin nangetni sora ni losung; masihil ma sora songon sora ni manuk-manuk, anjaha surut ma homa sipandoding; 12:4 dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk,
12:5 mabiar do bani dalan tangkog, anjaha gobir itongah dalan; marurus ma homa bunga na lopak ai humbani untei hasumba, anjaha borat manlangkah balang, sir ni uhur pe miloh ma. Ai laho ma jolma in marayak rumahni sisadokah ni dokahni, anjaha halak sipanangisi pe domma marodor i alaman. 12:5 juga orang menjadi takut tinggi, dan ketakutan ada di jalan, pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi — karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal dan peratap-peratap berkeliaran di jalan,
12:6 Paima rotap tali pirak ai anjaha matapor batil omas ai; paima lape mabolah gusi ilambung ni bah tubuh anjaha marosak tahu-tahu na i sumur; 12:6 sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur,
12:7 paima mulak orbuk ai hu tanoh, pambuatanni hinan, anjaha tonduy ai mulak hubani Naibata, na mamberehon ai hinan. (bd. 3:20; 1 Mus. 3:19; Ps. 90:3.) 12:7 dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya.
12:8 Sisoya-soya do tongon nini parambilan ai, sisoya-soya do haganup. (bd. 1:2.) 12:8 Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata Pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia.
12:9 Ambah ni na pentar parambilan ai, iajarhon do homa habotohon hubani halak na mabuei; itimbang anjaha ipareksa anjaha ibahen do buei podah. (1 Raj. 5:12.) 12:9 Selain Pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji dan menyusun banyak amsal.
12:10 Ipindahi parambilan ai do hata na sangkan, anjaha sintong do isuratkon hata hasintongan ai. 12:10 Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur.
12:11 Hata ni halak na pentar songon lonsing-lonsing do, anjaha songon paku na ipakuhon do podah na pinatumpu ai; marhitei sada parmahan do iberehon ai. (Heb. 4:12.) 12:11 Kata-kata orang berhikmat seperti kusa dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap, diberikan oleh satu gembala.
12:12 Ambah ni ai, ale anakku, sai ra ma ho paingaton! Seng ra maronti na mambahen buku-buku, anjaha halojaon ni angkula do buei marlajar. 12:12 Lagipula, anakku, waspadalah! Membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan.
12:13 Pangibulan ni haganup na dob binogei ai: Habiari ma Naibata, anjaha dalankon ma titahni, ai do hawajiban ni ganup jolma. (5 Mus. 6:2; 10:12; 1 Tim. 1:5.) 12:13 Akhir kata dari segala yang didengar ialah: takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintah-Nya, karena ini adalah kewajiban setiap orang.
12:14 Ai boanon ni Naibata do sagala pambahenan hu paruhuman, haganup na ponop, na dear atap na sambor pe ai. (bd. 11:9; Rom 2:16; 1 Kor. 4:5; 2 Kor. 5:10.) 12:14 Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat.
<< Pengkotbah 11 Kidung Agung 1 >>