Pengkhotbah 11

11:1 Padalan ma rutimu hu dipar ni laut, ai bani dokah-dokah ni ari, sai na jumpah ho do ai. (Pod. 19:17.) 11:1 Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu.
11:2 Bahen ma ai marbagi pitu atap ualuh, ai seng ibotoh ho atap hasedaon aha do na sihol masa hu atas tanoh on. (5 Mus. 15:10; Pod. 19:17; Ep. 5:16.) 11:2 Berikanlah bahagian kepada tujuh, bahkan kepada delapan orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi.
11:3 Anggo gok udan ma hombun, iduruskon ma ai hu atas tanoh on; anggo marumbak hayu, dompak dangsina atap dompak utara, bani ianan harumbakanni ai ma ai tibal. 11:3 Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi; dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak.
11:4 Halak na sai mardiateihon logou, seng saud martidah be ai, anjaha halak na patorih-torih hombun, seng saud be manabi. 11:4 Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur; dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai.
11:5 Songon na so boi botohonmu sonaha pardalanan ni logou, anjaha sonaha parjadi ni holi-holi ibagas boltok ni parinangon na boratan rumah, sonai do homa seng ibotoh ho pambahenan ni naibata na manjadihon haganup. (bd. 8:17; Ps. 139:15; Joh. 3:8.) 11:5 Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu.
11:6 Girah sogod ma saburhon bonihmu, anjaha bodari pe ulang mintor marsaran tanganmu, ai seng ibotoh ho atap na ija na dua ai manjadi, atap rap do haduasi ai manjadi. 11:6 Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik.
11:7 Matobu do na lihar ai, anjaha marosuh do mata mangidah mata ni ari. 11:7 Terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata;
11:8 Tongon, anggo manggoluh jolma in marpuluh-puluh tahun, marmalas ni uhur ma ibagas haganupan ai; tapi idingat ma homa pasal ari na golap, buei do ai. Haganup na sihol masa, sisoya-soya do ai. 11:8 oleh sebab itu jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya, tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan.
11:9 Marmalas ni uhur ma, ale garama, sanggah panorang haposoonmu, anjaha megah ma uhurmu bani panorang haparanaonmu. Anjaha bahen ma domu hubani na sininta ni uhurmu, ampa domu hubani harosuh ni matamu, tapi botoh da, bani haganupan ai boanon ni Naibata do ho hu paruhuman. (bd. 8:15.) 11:9 Bersukarialah, hai pemuda, dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan!
11:10 Padaoh ma uhur na sunsah humbagas uhurmu, anjaha paholang ma na masambor humbani angkulamu; ai panorang hadakdanakon ampa haposoon, laho salpu do ai. 11:10 Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan.
<< Pengkhotbah 10 Pengkhotbah 12 >>