Nahum 2

2:1 Tonggor ma, iatas ni dolog nahei ni siboan ambilan na madear, na maningtingkon damei! Pestahon pestamu ale Juda, galari bagah-bagahmu, ai seng anjai roh be parjahat mangimbang ho, domma siap botul ia. (bd. 1:11; Jes. 52:7; Rom 10:15.) 2:1 Pembongkar maju terhadap engkau; adakan penjagaan di benteng, mengintailah di jalan, ikatlah pinggangmu teguh-teguh, kumpulkanlah segala kekuatan!
2:2 Domma tangkog dompak ho pamerapkon! Jaga ma benteng ai! Marjaga-jaga ma i dalan, mamonting bei ma, pakei ma gogohmu! 2:2 Sungguh, TUHAN memulihkan kebanggaan Yakub, seperti kebanggaan Israel; sebab perusak telah merusakkannya dan telah membinasakan carang-carangnya.
2:3 Ai Jahowa do pasuangkon hayu anggur ni Jakob songon hayu anggur ni Israel; ai domma irampok panrampok sidea, anjaha iparseda rantingni. (Jes. 10:12.) 2:3 Perisai para pahlawannya berwarna merah, prajuritnya berpakaian kirmizi; kereta berkilat-kilat seperti api suluh pada hari ia melengkapinya, dan kuda-kuda penuh gelisah.
2:4 Gerger do gantar-gantar ni puanglimani, marbaju hasumba do balani. Marlinang songon apuy gareta-garetani bani ari parbingkatni, anjaha iawas-awaskon tanja. 2:4 Kereta melaju galak di jalan, kejar-mengejar di lapangan; kelihatannya seperti suluh, berpacu seperti kilat.
2:5 Marpojong gareta-gareta i dalan, marhujai-hujon i tanoh lapang; rupani songon rigapan, anjaha songon hilap pardetesni. 2:5 Pasukan-pasukan istimewa dikerahkan, mereka tersandung jatuh di waktu berjalan maju; mereka lari terburu-buru ke arah tembok kota, sedang alat pendobrak sudah ditegakkan.
2:6 Idingat raja ai ma puanglimani, hape marsijombaan do sidea bani nilangkahkonni bei; tarolos sidea marayak tembok, hape domma sonson onding-onding partahanan. 2:6 Pintu-pintu di sungai-sungai telah dibuka, dan istana menjadi gempar.
2:7 Mungkab ma horbangan na bani bah banggal ai, jadi gobir ma istana ai. 2:7 Permaisuri dibawa ke luar dan ditelanjangi dan dayang-dayangnya mengerang, mengaduh seperti suara merpati sambil memukul-mukul dada.
2:8 Ipasalang ma raja naboru ai anjaha iboan hu habuangan; gabe songon parturtu ni kuhuy ma partangis ni jabolonni naboru, anjaha ibogbogi bei tontonni. 2:8 Niniwe sendiri seperti kolam air yang airnya mengalir ke luar. “Berhenti! Berhenti!” teriak orang, tetapi tidak ada yang berpaling.
2:9 Songon bongbongan ma Ninive, na mabaor bahni. Soh! Soh! nini sidea, tapi sahalak pe lang adong be na ra mulak. 2:9 Jarahlah perak, jarahlah emas! Sebab tidak berkesudahan persediaan harta benda, kelimpahan segala barang yang indah-indah!
2:10 Buati ma pirak in, buati ma omas in! Ai lang marnabois arta ai, sumbang tumang bagei-bagei ni na maharga. 2:10 Ketandusan, penandusan dan penindasan! Hati menjadi tawar dan lutut goyah! Segenap pinggang gemetar, dan muka sekalian orang menjadi pucat pasi.
2:11 Lumei! Halumeion ampa hasiapon! Atei-atei na madotei ampa towod na hitir-hitir! Gobir sagala binongei, anjaha marposi sagala bohi. (Jes. 13:7, 8; Joel 2:6.) 2:11 Di mana gerangan persembunyian singa dan gua singa-singa muda, tempat singa pulang pergi, tempat anak singa, di mana tidak ada yang mengganggunya?
2:12 Ija do nuan ianan ni singa ondi ampa liang ni singa poso-poso, ai ma parponopanni, anjaha aha pe lang na mangganggusi ijai? 2:12 Biasanya singa itu menerkam supaya cukup makan anak-anaknya, mencekik mangsa bagi betina-betinanya, dan memenuhi liangnya dengan mangsa dan persembunyiannya dengan terkaman.
2:13 Ija do nuan singa ai, na manoroh ase sungkupan anakni, anjaha na mamongkiki sisorohanni bani boru-boruni, na manggoki liangni bani sorohanni ampa iananni bani na pinarsirakni? 2:13 Lihat, Aku akan menjadi lawanmu, demikianlah firman TUHAN semesta alam, Aku akan membakar keretamu menjadi asap, dan pedang akan memakan habis singa mudamu; Aku akan melenyapkan mangsamu dari atas bumi, dan suara utusan-utusanmu tidak akan terdengar lagi.
2:14 Tonggor ma, marlulu do Ahu dompak ho, nini Jahowa Zebaot; martimpul ma baheononku timus ni garetamu, anjaha bois ma bahenon singa poso-posomu marhitei podang. Siaphononku ma sorohanmin hun tanoh on, anjaha seng be tarbogei sora ni suruhanmu.
<< Nahum 1 Nahum 3 >>