Nahum 1

1:1 Panjahaion pasal Ninive. Buku pangungkabon ni si Nahum, halak Elkos ai. 1:1 Ucapan ilahi tentang Niniwe. Kitab penglihatan Nahum, orang Elkosh.
1:2 Naibata parsimburu anjaha pambalas do Jahowa; simpabalas do Jahowa anjaha parringis tumang. Sipambalas do Jahowa dompak imbangni, anjaha totap manggila dompak munsuhni. (2 Mus. 20:5; 5 Mus. 4:24; Ps. 94:1.) 1:2 TUHAN itu Allah yang cemburu dan pembalas, TUHAN itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. TUHAN itu pembalas kepada para lawan-Nya dan pendendam kepada para musuh-Nya.
1:3 Tongon nanget do Jahowa manringis anjaha paridop ni uhur banggal, tapi sai na marlulu do Ia. Marhasoman haba-haba ampa halisungsung do Ia mardalan. anjaha hombun do orbuk ni naheini. (2 Mus. 34:6, 7.) 1:3 TUHAN itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kaki-Nya.
1:4 Mangonai hata Ia bani laut, gabe marsik do, anjaha ipahorah do ganup bah mardalan. Horah do Basan ampa Karmel, anjaha melus bunga ganup bah mardalan. Horah do Basan ampa Karmel, anjaha melus bunga ni Libanon. 1:4 Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikan-Nya kering. Basan dan Karmel menjadi merana dan kembang Libanon menjadi layu.
1:5 Dugur do dolog i lobeini anjaha malala buntu-buntu; gobir do tanoh on i lobeini, dunia on ampa haganup isini. (2 Mus. 19:18; Ps. 18:8; 97:5.) 1:5 Gunung-gunung gemetar terhadap Dia, dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapan-Nya, dunia serta seluruh penduduknya.
1:6 Ise ma na tahan jongjong mandompakkon gajag ni gilani? Ise ma na pag manjumpahkon gara ni ringisni? Marjimbur-jimbur do songon apuy gilani, anjaha mangkatorban dolog batu i lobeini. 1:6 Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geram-Nya? Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murka-Nya yang bernyala-nyala? Kehangatan amarah-Nya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapan-Nya.
1:7 Pardear layak do Jahowa, benteng bani panorang hasosakan; anjaha itanda do na marhaporusan bani.(5 Mus. 4:31; Ps. 1:6.) 1:7 TUHAN itu baik; Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan; Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepada-Nya
1:8 Tapi marhitei bah na sumbang siap tumang do ibahen na mangimbangsi anjaha idakdaki do munsuhni hubagas na golap. 1:8 dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuh-Nya dihalau-Nya ke dalam gelap.
1:9 Aha do na tinahi ni uhurnima dompak Jahowa? Siap tumang do ai bahenonni, seng pala dua hali timbul hasosakan. 1:9 Apakah maksudmu menentang TUHAN? Ia akan menghabisi sama sekali; kesengsaraan tidak akan timbul dua kali!
1:10 Songon suga-suga na itagili bois sidea, songon anggala na horah tene mosog sidea. 1:10 Sebab mereka pun akan lenyap seperti duri yang berjalin-jalin, dimakan habis seperti jerami kering.
1:11 Ai lang hun tongah-tongahmu do luar halak na manguhurhon hajahaton dompak Jahowa, halak na manranggihon na masambor tumang? 1:11 Bukankah dari padamu muncul orang yang merancang kejahatan terhadap TUHAN, orang yang memberi nasihat dursila?
1:12 Sonon do hata ni Jahowa: Age pe gogoh anjaha buei sidea, maningon sabion do sidea ase masab sidea. Age pe domma hupatoruh ho, seng be patoruhonku ho. (Jes. 36.) 1:12 Beginilah firman TUHAN: “Sekalipun mereka utuh dan begitu banyak jumlahnya, tetapi mereka akan hilang terbabat dan mati binasa; sekalipun Aku telah merendahkan engkau, tetapi Aku tidak akan merendahkan engkau lagi.
1:13 Sonari pe buaton anjaha ponggolhononku ma pasanganmu humbam, anjaha rotaponku ma garimu. 1:13 Sekarang, Aku akan mematahkan gandarnya yang memberati engkau, dan akan memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat engkau.”
1:14 Tapi dompak ho iparentahkon Jahowa do: Seng be patotapon goranmu; hun rumah ni naibatamu siapkononku ma gana-gana na niuhir ampa gana-gana na tinuang: Ahu do na pasirsirhon tanomanmu, ai siambukkonon do ho. 1:14 Terhadap engkau, inilah perintah TUHAN: “Tidak akan ada lagi keturunan dengan namamu. Dari rumah allahmu Aku akan melenyapkan patung pahatan dan patung tuangan; kuburmu akan Kusediakan, sebab engkau hina.”
1:15 Lihatlah! Di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda, bayarlah nazarmu! Sebab tidak akan datang lagi orang dursila menyerang engkau; ia telah dilenyapkan sama sekali!
<< Mikha 7 Nahum 2 >>