Mika 5

5:1 Tapi anggo ho, ale Betlehem Efrata, age pe etek ho itongah-tongah ni marga Juda, humbam do roh bangku na gabe panggomgomi bani Israel, anjaha harorohanni humbani nahinan, humbani ari na basaia.(Pod. 8:23; Mat. 2:5, 6; Joh. 1:1, 2; 7:42.) 5:1 Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari padamu akan bangkit bagi-Ku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala.
5:2 Halani ai ondoskonon do sidea bani munsuh das bani panorangni, paima tubuhan tuah na mantubuhkon ai; dob ai mulak ma sima-sima ni saninani ai hubani halak Israel. (Jes. 7:14; 11:12; Pangk. 12:2, 5.) 5:2 Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan; lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel.
5:3 Dob ai jongjong ma Ia marmahan sidea marhitei gogoh ni Jahowa, marhitei hamuliaon ni goran ni Jahowa Naibatani ai. Dob ai sonang ma sidea marianan, ai timbul ma Ia ronsi ujung ni tanoh on, (Ps. 72:4; Jes. 9:6; Hes. 34:11.) 5:3 Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan TUHAN, dalam kemegahan nama TUHAN Allahnya; mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi,
5:4 anjaha Ia ma gabe hadameion. Anggo roh Assur hu tanohta anjaha imasuki rumah bolonta, jadi bahenonta ma mangimbangsi pitu parmahan ampa ualuh raja humbani jolma. (Jes. 9:5; Ep. 2;14.) 5:4 dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia tujuh gembala, bahkan delapan pemimpin manusia.
5:5 Jadi gomgoman ni sidea ma Assur marhitei podang ampa tanoh ni si Nimrod marhitei sinjata na sinintak. Anjaha paluahonni ma hita humbani Assur, anggo roh ia hu tanohta anjaha imasuki nagorinta. 5:5 Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus; mereka akan melepaskan kita dari Asyur, apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita.
5:6 Jadi songon namur humbani Jahowa ma sima-sima ni Jakob itongah-tongah ni buei bangsa-bangsa, songon udan bani poyon-poyon, na so bani jolma, barang marpangajaman bani anak ni jolma. (Ps. 110:3.) 5:6 Maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa seperti embun dari pada TUHAN seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia.
5:7 Ambahni ai, ia sima-sima ni si Jakob itongah-tongah ni bangsa sipajuh begu-begu, itongah-tongah ni buei bangsa, gabe songon singa ma itongah-tongah ni binatang harangan, songon singa poso-poso itongah-tongah ni hulanan ni biri-biri, anggo roh ia mandorab ampa mamparsilbak, tapi ise pe lang na paluahkon. (Ps. 7:3, 6.) 5:7 Maka sisa-sisa Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba: ke mana pun ia pergi, maka ia membanting dan menerkam, sedang tidak ada yang melepaskan.
5:8 Jadi marhamonangan ma tanganmu dompak na mangimbang ho, anjaha siap ma ganup munsuhmu. 5:8 Tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan!
5:9 Bani ari ai masa ma, nini Jahowa, raseihononku ma hudamu hun tongahtongahmin, anjaha siapkononku ma gareta porangmu. (Sak. 9:10.) 5:9 Maka akan terjadi pada waktu itu, demikianlah firman TUHAN, Aku akan melenyapkan kudamu dari tengah-tengahmu dan akan membinasakan keretamu.
5:10 Parsedaonku ma huta bolon na i tanohmu anjaha reongkononku sagala benteng-bentengmu. 5:10 Aku akan melenyapkan kota-kota negerimu dan akan meruntuhkan segala kubumu.
5:11 Sonai homa tabas-tabas masabkononku ma hun tanganmu, anjaha seng dong be sipartondung bam. 5:11 Aku akan melenyapkan alat-alat sihir dari tanganmu, dan tukang-tukang peramal tidak akan ada lagi padamu.
5:12 Anjaha siaphononku ma homa gana-gananima ampa batu sombahonnima hun tongah-tongahnima, anjaha seng be marsombah ho bani jadi-jadian ni tanganmu. (Neh. 1:14; Sak. 13:2.) 5:12 Aku akan melenyapkan patung-patungmu dan tugu-tugu berhalamu dari tengah-tengahmu, maka engkau tidak lagi akan sujud menyembah kepada buatan tanganmu.
5:13 Orbatonku ma homa Aseramu hun tongah-tongahmu, anjaha siapkononku ma homa sisombahonmu. 5:13 Aku akan menyentakkan tiang-tiang berhalamu dari tengah-tengahmu dan akan memunahkan berhalamu;
5:14 Anjaha bahenonku ma pambalason ibagas gila ampa ringis dompak bangsa sipajuh begu-begu na so ra mambalosi. 5:14 Aku akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarah, kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkan.
<< Mikha 4 Mikha 6 >>