Mika 3

Minggu 5 November 2017, Minggu Bapa GKPS: Khotbah Mika 3: 5-12: Renungan 1 Tesalonika 2: 9-13
3:1 Dob ai ningku ma: Tangihon ma, nasiam kopala-kopala ni Israel, ampa nasiam sigomgom ginompar ni Israel! Ai lang talup do botohon nasiam uhum? (Jer. 5:5.) 3:1 Kataku: Baiklah dengar, hai para kepala di Yakub, dan hai para pemimpin kaum Israel! Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan,
3:2 Nasiam na magigi bani na madear, na marosuh bani na masambor, na manlikliki huling-huling ni angkula ni sidea, anjaha na mambuati sibuk-sibuk ni sidea humbani holi-holini, (Jer. 5:20.) 3:2 hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan? Mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya;
3:3 na mamangani sibuk-sibuk ni bangsangku, na manlikliki huling-huling ampa na manropuki holi-holi ni sidea, na manggatgati sidea songon gulei ibagas hudon, songon toktokni ibagas balanga. (Ps. 14:4.) 3:3 mereka memakan daging bangsaku, dan mengupas kulit dari tubuhnya; mereka meremukkan tulang-tulangnya, dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belanga.
3:4 Dob ai dilo-dilo ma sidea bani Jahowa, tapi seng anjai balosanni sidea lingodkononni ma bohini dompak sidea bani panorang ai, halani na jahat ai pambahenan ni sidea. (Job 27:9; Pod. 1:28; Hes. 8:18.) 3:4 Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada TUHAN, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka; Ia akan menyembunyikan wajah-Nya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka.
3:5 Sonaha do hata ni Jahowa dompak nabi, na pakahouhon bangsangku, na mandilo-dilohon “damei”, anggo dong sihilhilon ni ipon ni sidea, tapi na maningtingkon porang dompak halak na so mannahkon atap aha bani pamanganni? (bd. 2:11; Mat. 7:15.) 3:5 Beginilah firman TUHAN terhadap para nabi, yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai, tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang.
3:6 Halani ai roh ma borngin bannima, na so marpanonggoran, ampa hagolapan na so marpanjahaion. Sundut ma mata ni ari bani nabi-nabi on, anjaha gabe halotiron ma arian bani sidea. (Jes. 8:22; Ams. 8:9.) 3:6 Sebab itu hari akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan, dan menjadi gelap bagimu tanpa tenungan. Matahari akan terbenam bagi para nabi itu, dan hari menjadi hitam suram bagi mereka.
3:7 Mela ma halak na marpanonggoran, anjaha bador ma halak sipanjahai; haganup sidea manrungkub gumisni, ai seng dong roh balos humbani Naibata. 3:7 Para pelihat akan mendapat malu dan tukang-tukang tenung akan tersipu-sipu; mereka sekalian akan menutupi mukanya, sebab tidak ada jawab dari pada Allah.
3:8 Tapi anggo ahu gok do bangku kuasa. Tonduy ni Jahowa, uhum ampa hagogohon, laho patugahkon panlanggaronni hubani Jakob ampa dousani hubani Israel. (Jes. 50:4; 58:1.) 3:8 Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan Roh TUHAN, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya.
3:9 Tangihon ma on, nasiam kopala-kopala ni ginompar ni Jakob ampa nasiam pambobai ni ginompar ni Israel, na mangkagigihon uhum, tapi na papeolhon sagala na pintor, (Ams. 5:7.) 3:9 Baiklah dengarkan ini, hai para kepala kaum Yakub, dan para pemimpin kaum Israel! Hai kamu yang muak terhadap keadilan dan yang membengkokkan segala yang lurus,
3:10 na paulihon Sion marhitei daroh ampa huta Jerusalem marhitei hagedukon. (Hes. 22:27; Hab. 2:12.) 3:10 hai kamu yang mendirikan Sion dengan darah dan Yerusalem dengan kelaliman!
3:11 Manjalo sisip do kopala ni sidea mandabuh uhum, malim ni sidea manjalo upah mamodahi, anjaha nabi ni sidea manjalo pirak do manjahai, lanjar mangunsagah ope sidea marhitei Jahowa, nini: Ai lang Jahowa do itongah-tongahta? Seng tumaram sogop banta hamagouan! (1 Sam. 8:3; Jes. 1:23; Jer. 7:4.) 3:11 Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran, para nabinya menenung karena uang, padahal mereka bersandar kepada TUHAN dengan berkata: “Bukankah TUHAN ada di tengah-tengah kita! Tidak akan datang malapetaka menimpa kita!”
3:12 Ai pe, halani nasiam maningon tinggalaon do Sion songon juma, Jerusalem maningon gabe gugunan batu, anjaha dolog onjolan ni rumah panumbahan ai gabe harangan. (Jer. 9:10; 26:18; Ps. 79:1; Luk. 19:43.) 3:12 Sebab itu oleh karena kamu maka Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung Bait Suci akan menjadi bukit yang berhutan.
<< Mikha 2  Mikha 4 >>