Mazmur 80

80:1 Bani pambobai koor. Inggouni: Silundat. Hasaksian humbani si Asap. Sada Psalm. 80:1 Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu: Bunga bakung. Kesaksian Asaf. Mazmur.
80:2 Ham Siparmahan Israel, tangar, tangar Ham ma; Ham, na mambobahon Josep songon biri-biri, Ham na marhotak bani Herubim, roh ma Ham marsinondang. (Ps. 99:1; 1 Mus. 48:15; 49:24; 1 Sam. 4:4.) 80:2 Hai gembala Israel, pasanglah telinga, Engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba! Ya Engkau, yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar
80:3 ilobei ni Efraim, Benjamin pakon Manasse! Puhoi Ham ma gogohmu anjaha roh ma paluahkon hanami. (4 Mus. 2:17-22; 10:21-24.) 80:3 di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye! Bangkitkanlah keperkasaan-Mu dan datanglah untuk menyelamatkan kami.
80:4 Ham Naibata Zebaot, pasuang Ham ma hanami, sondangkon Ham ma bohimu, ase maluah hanami. (ay. 8:20; 4 Mus. 6:25.) 80:4 Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat.
80:5 Ham Jahowa Naibata Zebaot, piga dokah nari manringis Ham dompak tonggo ni bangsamu? 80:5 TUHAN, Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala sekalipun umat-Mu berdoa?
80:6 Ipapangankon Ham do bani sidea ruti iluh, anjaha ipainumkon Ham do bani sidea iluh marlobih-lobih. (Ps. 102:10; 42:4; Jes. 30:20.) 80:6 Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata, Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah
80:7 Ibahen Ham do hanami gabe mula ni partinggilan bani simbalognami, anjaha sai iapasi munsuhnami do hanami. (Ps. 44:14; 79:4.) 80:7 Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami.
80:8 Ham Naibata Zebaot, pasuang Ham ma hanami, sondangkon Ham ma bohimu, ase maluah hanami. (ay. 4, 20.) 80:8 Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat.
80:9 Iorbat Ham do sada hayu anggur hun Masir, iusir Ham do bangsa-bangsa, laho manuankon ai hujai. (Jes. 5:1-7; Hos. 10:1; Jer. 2:21.) 80:9 Telah Kauambil pohon anggur dari Mesir, telah Kauhalau bangsa-bangsa, lalu Kautanam pohon itu.
80:10 Ham do pajorei tanoh in i lobeini, jadi marurat ma ia anjaha igoki tanoh in. 80:10 Engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri;
80:11 Rungkub do dolog ibahen halinohni, hayu ares ni Naibata ibahen ranting-rantingni. 80:11 gunung-gunung terlindung oleh bayang-bayangnya, dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabangnya;
80:12 Iherbangkon do dangkahni das hu laut, anjaha tumborni das hu Bah Eufrat. (5 Mus. 11:24.) 80:12 dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat.
80:13 Mase ma iparseda Ham hondorni, gabe uhur-uhur ni pamontas mambuatisi? (Ps. 89:41, 42; Jes. 5:5, 6.) 80:13 Mengapa Engkau melanda temboknya, sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat?
80:14 Iguyang aili na hun harangan do ia, anjaha igagati binatang na i talun. 80:14 Babi hutan menggerogotinya dan binatang-binatang di padang memakannya.
80:15 Ham Naibata Zebaot, marpangulaki ma uhurmu, manatap ma Ham hun nagori atas; pardiatei Ham ma hayu anggurmu on, 80:15 Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya, pandanglah dari langit, dan lihatlah! Indahkanlah pohon anggur ini,
80:16 anjaha pajongjong Ham ma in, na sinuan ni tanganmu siamun in. (2 Mus. 4:22; Hos. 11:1.) 80:16 batang yang ditanam oleh tangan kanan-Mu!
80:17 Domma itutung sidea in bani apuy, domma iroboh; sai magou ma sidea marhitei pangondam ni panonggormu. 80:17 Mereka telah membakarnya dengan api dan menebangnya; biarlah mereka hilang lenyap oleh hardik wajah-Mu!
80:18 Tanganmu ma na manramotkon halak parsiamunmu, anak ni jolma na pinabanggal-banggalmu. (ay. 16.) 80:18 Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang di sebelah kanan-Mu, anak manusia yang telah Kauteguhkan bagi diri-Mu itu,
80:19 Seng anjai manginsurut hanami humbamu; pagoluh Ham ma hanami ase goranmu idilo hanami. 80:19 maka kami tidak akan menyimpang dari pada-Mu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu.
80:20 Ham Jahowa Naibata Zebaot, pasuang Ham ma hanami, sondangkon Ham ma bohimu, ase maluah hanami. (ay. 4, 8.) 80:20 Ya TUHAN, Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat.
<< Mazmur 79 Mazmur 81 >>