Mazmur 81

81:1 Bani pambobai kor. Marhasoman Gitit. Humbani si Asap. 81:1 Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu: Gitit. Dari Asaf.
81:2 Olobkon ma Naibata, hagogohonta in, marsurak ma bani Naibata ni si Jakob. 81:2 Bersorak-sorailah bagi Allah, kekuatan kita, bersorak-soraklah bagi Allah Yakub.
81:3 Mandoding ma, pahata tambur, giut ma husapi na laingan ampa arbap. 81:3 Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu, diiringi gambus.
81:4 Sompul ma tanduk bani poltak ni bulan, bani bulan tula, ari pestanta in. (3 Mus. 23:24, 34; 4 Mus. 10:10; 29:1; Pod. 7:20.) 81:4 Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita.
81:5 Ai aturan do in bani Israel, parentah ni Naibata bani si Jakob. 81:5 Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, suatu hukum dari Allah Yakub.
81:6 Sada paraturan do in ibahen bani si Josep, sanggah na bingkat Ia mandorab Masir. Hubogei do sora na so hutanda hinan: 81:6 Sebagai suatu peringatan bagi Yusuf ditetapkan-Nya hal itu, pada waktu Ia maju melawan tanah Mesir. Aku mendengar bahasa yang tidak kukenal:
81:7 “Hubuat do siporsanon humbani abaramu, anjaha maluah do tanganmu humbani karanjang. (2 Mus. 1:11-14; 5:4; 6:6-7.) 81:7 “Aku telah mengangkat beban dari bahunya, tangannya telah bebas dari keranjang pikulan;
81:8 Dilo-dilo do ho sanggah hasosakan gabe hupaluah; marbalos do Ahu bam humbani hombun na marlonggur; hulajou do ho ilambung ni bah Meriba. Sela. (2 Mus. 17:7; 19:16; 4 Mus. 20:13.) 81:8 dalam kesesakan engkau berseru, maka Aku meluputkan engkau; Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur, Aku telah menguji engkau dekat air Meriba. S e l a
81:9 Tangar ma, ale bangsangku, sihol do paingatonku ho; ale Israel, sai ra ma ho manangihon! (Ps. 50:7.) 81:9 Dengarlah hai umat-Ku, Aku hendak memberi peringatan kepadamu; hai Israel, jika engkau mau mendengarkan Aku!
81:10 Lang malo dong naibata na legan itongah-tongahmu, ulang sombah naibata ni bangsa na legan. (2 Mus. 20:2, 3.) 81:10 Janganlah ada di antaramu allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada allah asing.
81:11 Ahu do Jahowa Naibatamu, na patangkog ho hun Masir; patanggak ma pamanganmu ase hugoki! (Ps. 119:131; 2 Mus. 20:2; Hos. 13:4.) 81:11 Akulah TUHAN, Allahmu, yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir: bukalah mulutmu lebar-lebar, maka Aku akan membuatnya penuh.
81:12 Tapi seng itangihon bangsangku sorangku, anjaha seng ibalosi Israel Ahu. 81:12 Tetapi umat-Ku tidak mendengarkan suara-Ku, dan Israel tidak suka kepada-Ku.
81:13 Jadi hupaturut ma ia bani hengkeng ni uhurni, gabe iihut-ihut ma rosuh ni uhurni. (5 Mus. 29:18; Jer. 3:17; 7:24; Lah. 14:16; Rom 1:24.) 81:13 Sebab itu Aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya; biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri!
81:14 Ambit Ahu itangihon bangsangku, anjaha Israel mardalan bani dalanku: 81:14 Sekiranya umat-Ku mendengarkan Aku! Sekiranya Israel hidup menurut jalan yang Kutunjukkan!
81:15 Podas ma patundukonku munsuhni, anjaha dompakkononku tanganku bani imbangni. (2 Mus. 23:22.) 81:15 Seketika itu juga musuh mereka Aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka Aku balikkan tangan-Ku.
81:16 Halak na mandomdomisi maningon marsombah do hubani, anjaha panorangni ronsi sadokah ni dokahni. (Ps. 66:3.) 81:16 Orang-orang yang membenci TUHAN akan tunduk menjilat kepada-Nya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya.
81:17 Bahenonku do sidea mangan gandum sijengesan, anjaha pabosuronku sidea bani manisan na hun dolog batu.” (5 Mus. 32:13, 14.) 81:17 Tetapi umat-Ku akan Kuberi makan gandum yang terbaik dan dengan madu dari gunung batu Aku akan mengenyangkannya.”
<< Mazmur 80 Mazmur 82 >>