Mazmur 79

79:1 Psalm humbani si Asap. Ham Naibata, domma imasuki sipajuh begu-begu tanoh pusakamu domma ibutaki sidea rumah panumbahanmu na pansing in, domma marumbak Jerusalem ibahen. (Jes. 63:18; Jer. 9:11; 26:18.) 79:1 Mazmur Asaf. Ya Allah, bangsa-bangsa lain telah masuk ke dalam tanah milik-Mu, menajiskan bait kudus-Mu, membuat Yerusalem menjadi timbunan puing.
79:2 Ipamberehon sidea do bangkei ni juak-juakmu panganon ni manuk-manuk na i awang-awang, anjaha daging ni hinaholonganmu bani binatang harangan. (1 Sam. 17:44.) 79:2 Mereka memberikan mayat hamba-hamba-Mu sebagai makanan kepada burung-burung di udara, daging orang-orang yang Kaukasihi kepada binatang-binatang liar di bumi.
79:3 Ipanduruskon do daroh ni sidea songon bah inggot Jerusalem, anjaha sahalak pe lang dong na mananomsi. 79:3 Mereka menumpahkan darah orang-orang itu seperti air sekeliling Yerusalem, dan tidak ada yang menguburkan.
79:4 Gabe habadoron do hanami bani bangsa simbalognami, gabe hahirion pakon siapasan bani halak na manginggoti hanami. (Ps. 44:80, 7.) 79:4 Kami menjadi cela bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami.
79:5 Sadiha dokah nari, Ham Jahowa, manggila Ham lalab, anjaha marjimbur-jimbur gilamu songon apuy? (Ps. 77:8; 80:5.) 79:5 Berapa lama lagi, ya TUHAN, Engkau murka terus-menerus, dan cemburu-Mu berkobar-kobar seperti api?
79:6 Useihon Ham ma ringismu bani sipajuh begu-begu, na so mananda Ham ampa harajaon na so mandilo goranmu! (Jes. 10:25.) 79:6 Tumpahkanlah amarah-Mu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau, ke atas kerajaan-kerajaan yang tidak menyerukan nama-Mu;
79:7 Ai domma itolon sidea si Jakob, anjaha iparseda iananni. 79:7 sebab mereka telah memakan habis Yakub, dan tempat kediamannya mereka hancurkan.
79:8 Ulang ma hira Ham bannami hajahaton ni nalobeinami! Podas ma idop ni uhurmu tongoshon Ham manjumpahkon hanami, ai mandatei tumang do hanami. (Jes. 64:8, 9.) 79:8 Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami; kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami.
79:9 Sai urupi Ham ma hanami, Ham Naibata ni haluahonnami, halani hamuliaon ni goranmu! Paluah Ham ma hanami, sasap Ham ma dousanami halani goranmu! 79:9 Tolonglah kami, ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu! Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu!
79:10 Mase ma hatahonon ni sipajuh begu-begu: Ija do Naibata ni sidea? Pabotohkon Ham ma bani sipajuh begu-begu ilobei ni matanami pambalason bani daroh ni juak-juakmu, na niduruskon in. (Ps. 42:4; 115:2; 2 Mus. 32:12; 4 Mus. 14:13-17; 5 Mus. 9:28; 32:43; Joel 2:17; Rom 15:10; Pangk. 6:10.) 79:10 Mengapa bangsa-bangsa lain boleh berkata: “Di mana Allah mereka?” Biarlah di hadapan kami bangsa-bangsa lain mengetahui pembalasan atas darah yang tertumpah dari hamba-hamba-Mu.
79:11 Sai das ma hu lobeimu doruh-doruh ni na tartaban, romban hubani hagogohon ni tanganmu paturut Ham ma manggoluh na sahira bunuhon hinan. (Ps. 102:2, 21.) 79:11 Biarlah sampai ke hadapan-Mu keluhan orang tahanan; sesuai dengan kebesaran lengan-Mu, biarkanlah hidup orang-orang yang ditentukan untuk mati dibunuh!
79:12 Balas Ham ma hubani bangsa simbalognami, pitu hali lompit bani abingan ni sidea, apas-apas na niapaskon ni sidea Bamu, Ham Tuhan. (Ps. 137:7; Pangk. 18:6.) 79:12 Dan balikkanlah ke atas pangkuan tetangga kami tujuh kali lipat cela yang telah didatangkan kepada-Mu, ya Tuhan!
79:13 Tapi anggo hanami, bangsamu ampa biri-biri na pinarmahanmu, sai Ham do pujionnami sadokah ni dokahni, anjaha baritahononnami do puji-pujian Bamu, marsundut-sundut. (Ps. 100:3.) 79:13 Maka kami ini, umat-Mu, dan kawanan domba gembalaan-Mu, akan bersyukur kepada-Mu untuk selama-lamanya, dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun.
<< Mazmur 78 Mazmur 80 >>