Mazmur 83

83:1 Sada doding. Psalm humbani si Asap. 83:1 Mazmur Asaf: suatu nyanyian.
83:2 Ham, Naibata, ulang ma sai sip Ham, ulang ma ipanengel-nengel Ham, ulang ma sai soh Ham, ale Naibata! (Ps. 28:1.) 83:2 Ya Allah, janganlah Engkau bungkam, janganlah berdiam diri dan janganlah berpangku tangan, ya Allah!
83:3 Ai tonggor ma, sai manggeori do munsuhmu, na mandomdomi Ham, sai ipadorgak do uluni. 83:3 Sebab sesungguhnya musuh-musuh-Mu ribut, orang-orang yang membenci Engkau meninggikan kepala.
83:4 Sai mambahen ranggi-ranggian do sidea mangimbang munsuhmu, anjaha manriahi sidea manlawan halak na niondinganmu. (Ps. 27:5; 31:21; 35:20.) 83:4 Mereka mengadakan permufakatan licik melawan umat-Mu, dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang Kaulindungi.
83:5 Nini sidea: Eta, boiskon hita ma sidea songon sada bangsa, ase ulang be dong na mardingat Israel. 83:5 Kata mereka: “Marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat lagi!”
83:6 Tongon, marsada ni uhur do sidea manriah, anjaha marpadan do sidea manlawan Ham: 83:6 Sungguh, mereka telah berunding dengan satu hati, mereka telah mengadakan perjanjian melawan Engkau:
83:7 Lampo-lampo ni Edom pakon Moab, halak Israel pakon halak Hagar; 83:7 Penghuni kemah-kemah Edom dan orang Ismael, Moab dan orang Hagar,
83:8 Gebal pakon Ammon ampa Amalek, halak Palistim pakon par-Tirus; 83:8 Gebal dan Amon dan Amalek, Filistea beserta penduduk Tirus,
83:9 dihut do Assur hasoman ni sidea, gabe panungkoli bani ginompar ni si Lot. Sela. 83:9 juga Asyur telah bergabung dengan mereka, menjadi kaki tangan bani Lot. S e l a
83:10 Bahen Ham ma bani sidea songon na bani halak Midian, songon na bani si Sisera, ampa si Jabin ilambung ni bah Kison, (Panguh. 4:15, 21, 23; 7:13, 22.) 83:10 Perlakukanlah mereka seperti Midian, seperti Sisera, seperti Yabin dekat sungai Kison,
83:11 ai ma na bois dohorhon Endor, gabe napu ni juma ni sidea. 83:11 yang sudah dipunahkan di En-Dor, menjadi pupuk bagi tanah.
83:12 Bahen Ham ma dompak na sangap ni sidea songon na bani si Oreb pakon si Zeb, anjaha ganup raja ni sidea songon si Zeba pakon si Salmuna, (Panguh. 7:25; 8:21.) 83:12 Buatlah para pemuka mereka seperti Oreb dan Zeeb, seperti Zebah dan Salmuna semua pemimpin mereka,
83:13 na mangkatahon ai: Buat hita ma sagala ianan ni Naibata banta! (Ps. 74:7, 8.) 83:13 yang berkata: “Marilah kita menduduki tempat-tempat kediaman Allah!”
83:14 Ham Naibata, bahen Ham ma sidea songon tompoh-tompoh, songon lapa-lapa ilobei ni logou. 83:14 Ya Allahku, buatlah mereka seperti dedak yang beterbangan, seperti jerami yang ditiup angin!
83:15 Songon apuy, na manutung harangan, songon gara ni apuy, na mamonsongkon dolog, 83:15 Seperti api yang membakar hutan, dan seperti nyala api yang menghanguskan gunung-gunung,
83:16 sonai ma usir Ham sidea marhitei halisungsungmu, anjaha songgoti Ham sidea marhitei haba-habamu. 83:16 kejarlah mereka dengan badai-Mu, dan kejutkanlah mereka dengan puting beliung-Mu;
83:17 Gok ma bohi ni sidea bahen Ham bani habadoron, ase pindah-pindah sidea bani goranmu, Ham Jahowa. (Ps. 34:6.) 83:17 penuhilah muka mereka dengan kehinaan, supaya mereka mencari nama-Mu, ya TUHAN!
83:18 Sai bador anjaha tarsonggot ma sidea sadokah ni dokahni, maila anjaha magou ma sidea, (Ps. 35:4; 109:29.) 83:18 Biarlah mereka mendapat malu dan terkejut selama-lamanya; biarlah mereka tersipu-sipu dan binasa,
83:19 ase andohar ibotoh sidea, pitah Ham do na margoran Jahowa, Na Tang Sitimbulan i sab tanoh on. (Jer. 44:6; Hos. 12:6.) 83:19 supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama TUHAN, Yang Mahatinggi atas seluruh bumi.
<< Mazmur 82 Mazmur 84 >>