Mazmur 8

8:1 Bani pambobai koor. Domu hubani Gitit. Psalm ni si Daud. 8:1 Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu: Gitit. Mazmur Daud.
8:2 Ham Jahowa, Tuhannami, sangapni in goranmu bani sab tanoh on, Ham do na mannahkon hamuliaonmu bani langit. (Ps. 57:12; Jes. 6:3.) 8:2 Ya TUHAN, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi! Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan.
8:3 Humbani pamangan ni dakdanak pakon na inuman iadongkon Ham do hagogohon halani munsuhmu, laho pasipkon imbangmu ampa sipambalas. (Mat. 11:25; 21:16.) 8:3 Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kauletakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam.
8:4 Anggo hukawahkon langitmu pakon horja ni jari-jarimu, bulan pakon sagala bintang na pinaulimu, (1 Mus. 15:5; Ps. 19:2; 102:6; Heb. 2:5; 2 Ptr. 2:13.) 8:4 Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kautempatkan:
8:5 mintor aha ma nani jolma in ase pala ingatonmu ia, ampa anak ni manisia in ase ihargahon Ham ia? (Ps. 144:3; Job 7:17; Heb. 2:6-9.) 8:5 apakah manusia, sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia, sehingga Engkau mengindahkannya?
8:6 Ijadihon Ham do ia otik toruhan humbani Naibata, anjaha isortalihon Ham do hubani hamuliaon pakon hatunggungon. (1 Mus. 1:27; Pil. 2:8, 9.) 8:6 Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat.
8:7 Ipabangkit Ham do ia mamarentah jadi-jadian ni tanganmu, ipatunduk Ham do haganup hutoruh ni naheini: (Mat. 28:18; 1 Kor. 15:27; Ep. 1:22.) 8:7 Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu; segala-galanya telah Kauletakkan di bawah kakinya:
8:8 biri-biri pakon lombu haganup, ampa binatang harangan; (Jes. 11:6-9; Rom 8:19-21.) 8:8 kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang;
8:9 manuk-manuk na i awang-awang pakon dengke na i laut, haganup tene na manjulur i longkit-longkit ni laut. (1 Mus. 1:28.) 8:9 burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan.
8:10 Ham Jahowa Tuhannami, sangapni in goranmu bani sab tanoh on. 8:10 Ya TUHAN, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi!
<< Mazmur 7 Mazmur 9 >>