Mazmur 7

7:1 Doding adu-adu ni si Daud, nidodingkonni bani Jahowa, halani hata ni si Kus, marga Benjamin. (1 Sam. 24:10; 26:19; 2 Sam. 16:5-11.) 7:1 Nyanyian ratapan Daud, yang dinyanyikan untuk TUHAN karena Kush, orang Benyamin itu.
7:2 Ham Jahowa Naibatangku, hu Bamu do ahu marlingod, sai paluah Ham ma ahu humbani ganup na mangayah-ayak ahu, anjaha bansah ma bahen Ham ahu; (Ps. 2:12; 16:1; 31:2.) 7:2 Ya TUHAN, Allahku, pada-Mu aku berlindung; selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku,
7:3 ase ulang iparsirak ahu songon pambahenan ni singa, anjaha isarad seng dong na paluahkon. (Ps. 10:8, 9.) 7:3 supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku, dengan tidak ada yang melepaskan.
7:4 Ham Jahowa Naibatangku, anggo hubahen on, anjaha ihorjahon tanganku na so sintong, (Job 31:7-34.) 7:4 Ya TUHAN, Allahku, jika aku berbuat ini: jika ada kecurangan di tanganku,
7:5 anggo hubahen na jahat hubani halak na mardamei-damei manggoluh rap pakon ahu, anjaha huodoh-odoh na manosak ahu seng marhala, (Ps. 38:21; Pod. 3:29.) 7:5 jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya,
7:6 sai ipardakdak munsuhku ma ahu ronsi dapot, irojati goluhku hu tanoh, anjaha igijigkon bani orbuk hasangaponku. Sela. (Ps. 143:3; 22:16.) 7:6 maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku, dan menginjak-injak hidupku ke tanah, dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. S e l a
7:7 Jongjong ma Ham, Jahowa, ibagas ringismu, jongjong ma Ham mangimbang gila ni na manosak ahu, puho ma Ham mangurupi ahu, ai Ham do siparentahkon uhum. (Ps. 9:20; 21:14.) 7:7 Bangkitlah, TUHAN, dalam murka-Mu, berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku, bangunlah untukku, ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman!
7:8 Sai iinggoti hulanan ni bangsa ma Ham, anjaha marparatas ma Ham i babou, iatas ni sidea. (Ps. 68:19.) 7:8 Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau, dan bertakhtalah di atas mereka di tempat yang tinggi.
7:9 Jahowa do na manguhum sagala bangsa-bangsa. Luluhon Ham ma ahu Ham Jahowa, romban hubani hapintoranku, romban hubani habujuron na jumpah bangku. (Ps. 18:21-27.) 7:9 TUHAN mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku, TUHAN, apakah aku benar, dan apakah aku tulus ikhlas.
7:10 Sai mangadi ma hajahaton ni parjahat; tapi sai pargogohi Ham ma halak parpintor! Ai Ham do siuji uhur pakon piah-piah, Ham Naibata parpintor. (Ps. 104:35; 1 Kron. 29:17; Jer. 11:20; 17:10; Pangk. 2:23.) 7:10 Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar, Engkau, yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil.
7:11 Naibata do gantar bangku, sipaluah na pintor uhur. (1 Mus. 15:1; Ps. 3:4.) 7:11 Perisai bagiku adalah Allah, yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati;
7:12 Panguhum na pintor do Naibata, anjaha Naibata na manggila ganup ari. (Ps. 9:5.) 7:12 Allah adalah Hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat.
7:13 Anggo seng ipaubah halak uhurni, asahonni ma podangni, pasangonni ma siorni laho manembak. (5 Mus. 32:41; Tangis 2:4; 3:12.) 7:13 Sungguh, kembali ia mengasah pedangnya, melentur busurnya dan membidik.
7:14 Dompakkononni ma hubani sinjata pamunuh, nahit ma panahni ibahen. (Ps. 38:3; Ep. 6:16.) 7:14 Terhadap dirinya ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan, dan membuat anak panahnya menjadi menyala.
7:15 Tonggor ma, solat ma bani hagedukon, boratan rumah ma ia bani hamagouan, anjaha itubuhkon ladung. (Job 15:35; Pod. 26:8; Jes. 33:11; 59:4.) 7:15 Sesungguhnya, orang itu hamil dengan kejahatan, ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta.
7:16 Ihurak do godung anjaha bagas ibahen, tapi ia sandiri do madabuh hubagas godung na binahenni ai. (Ps. 9:16; 35:7; Job 6:27; Pod. 26:27.) 7:16 Ia membuat lobang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya.
7:17 Hajahaton na binahenni mulak dabuh bani uluni, anjaha odoh-odohni mulak manipa tangkurakni. (1 Sam. 25:39; 1 Raj. 8:32.) 7:17 Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya.
7:18 Pujionku do Jahowa halani hapintoranni, anjaha dodingkononku do goran ni Jahowa Sitimbulan in. 7:18 Aku hendak bersyukur kepada TUHAN karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama TUHAN, Yang Mahatinggi.
<< Mazmur 6 Mazmur 8 >>