Mazmur 17

Sibasaon Minggu 6 November 2016, Psalmen 17: 1-9; Ambilan Lukas 20: 27-38
17:1 Tonggo ni si Daud. Tangihon Ham ma, alo Jahowa, hapintoranku. Tangihon Ham ma elek-elekku! Parimbagaskon Ham ma tonggongku, na luar humbani bibir na so manipu. (Ps. 5:2; 61:2; Jer. 7:16.) 17:1 Doa Daud. Dengarkanlah, TUHAN, perkara yang benar, perhatikanlah seruanku; berilah telinga akan doaku, dari bibir yang tidak menipu.
17:2 Humbani bohimu roh pamintorion bangku, panonggormu do mangidah na sintong. (Ps. 43:1; 58:2; 75:3; 1 Sam. 24:16.) 17:2 Dari pada-Mulah kiranya datang penghakiman: mata-Mu kiranya melihat apa yang benar.
17:3 Anggo ipapangkei Ham uhurhu, ipareksa Ham borngin, anggo iuji Ham ahu, seng anjai jumpah Ham hajahaton bangku; seng ongga tarlopus parsahapku. (Ps. 7:10; 16:7; 139:1.) 17:3 Bila Engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka Engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan; mulutku tidak terlanjur.
17:4 Ia pasal parlahou ni jolma, domu hubani hata na luar hun pamanganmu, hujagai do diringku dompak pambahenan ni halak sipangodoh-odoh. (1 Sam. 25:7, 21; Joh. 8:44.) 17:4 Tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang Engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan;
17:5 Bokasmu do iirikkon langkah-langkahku, seng ongga jiris naheihu. (Job 33:11; 31:7.) 17:5 langkahku tetap mengikuti jejak-Mu, kakiku tidak goyang.
17:6 Sai Ham do hudilo, ai ibalosi Ham do ahu, ale Naibata. Paeleng Ham ma pinggolmu bangku, tangihon Ham ma hatangkon. (Ps. 88:3.) 17:6 Aku berseru kepada-Mu, karena Engkau menjawab aku, ya Allah; sendengkanlah telinga-Mu kepadaku, dengarkanlah perkataanku.
17:7 Patuduhkon Ham ma idop ni uhurmu na gok halongangan in, Ham, alo Sipaluah halak na marlingod bani tanganmu siamun dompak imbang ni sidea. (Ps. 4:4; 31:12; 44:4; 2 Mus. 15:3-6; Jes. 59:1.) 17:7 Tunjukkanlah kasih setia-Mu yang ajaib, ya Engkau, yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kanan-Mu terhadap pemberontak.
17:8 Ramotkon Ham ma ahu songon anak ni mata; ponopkon Ham ma ahu itoruh ni linggom ni habongmu, (Ps. 36:8; 5 Mus. 32:10, 11; Jes. 31:5; Sak. 2:12.) 17:8 Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu
17:9 dompak halak parjahat na sihol mangagou ahu, dompak munsuhku na manloulou ahu, (Ps. 22:17; 88:18; 118:11.) 17:9 terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku.
17:10 Itutup sidea do uhurni, marhitei pamanganni isahapkon hagijangon; (Ps. 73:7; 119:70; 1 Joh. 3:17.) 17:10 Mereka tidak menunjukkan belas kasihan, mereka membual;
17:11 igompangi sidea do ahu, tarloulou do ahu nuan, sai ipadiateihon mata ni sidea do ahu laho mangompaskon ahu hu tanoh. 17:11 mereka mengikuti langkah-langkahku, mereka sekarang mengerumuni aku, mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku ke bumi.
17:12 Usih do ia hubani singa na laho manoroh, songon anak ni singa na monggop bani ianan na ponop. (Ps. 10:9.) 17:12 Rupa mereka seperti singa, yang bernafsu untuk menerkam, seperti singa muda, yang mengendap di tempat yang tersembunyi.
17:13 Jongjong ma Ham Jahowa, dompakkon Ham anjaha ompaskon Ham ma ia, paluah Ham ma goluhku humbani parjahat marhitei podangmu, 17:13 Bangunlah, TUHAN, hadapilah mereka, rebahkanlah mereka, luputkanlah aku dengan pedang-Mu dari pada orang fasik.
17:14 marhitei tanganmu, Ham Jahowa, humbani jolma, ai ma halak paruhur dunia sadokah ia manggoluh, na dob ginokanmu boltokni marhitei artamu, na riris homa marniombah, na boi martading-tadingan bani na i pudini. (Ps. 10:18; Job 21:11; Luk. 16:8, 25; Joh. 3:21; Pil. 3:19.) 17:14 Luputkanlah aku, ya TUHAN, dengan tangan-Mu, dari orang-orang dunia ini yang bagiannya adalah dalam hidup ini; biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang Engkau simpan, sehingga anak-anak mereka menjadi puas, dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka.
17:15 Tapi anggo ahu marhitei hapintoran idahonku do bohimu, hubosuri diringku sanggah na puho ahu bani rupamu. (2 Mus. 33:20; 4 Mus. 12:8; Job 19:25-27; Hes. 37:1-14; Dan. 12:2; Jes. 26:19; Mat. 5:8; 1 Kor. 15:49; Heb. 52:14.) 17:15 Tetapi aku, dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu.
<< Mazmur 16 Mazmur 18 >>