Mazmur 16

Minggu 20 Januari 2019, II Dob Ephipanias: Ambilan Markus 1:21-28; Sibasaon Psalmen 16:1-11
Minggu 23 April 2017: Ambilan Psalmen 16: 1-11; Sibasaon 1 Petrus 1: 3-9
Minggu 26 Juni 2016, Ambilan Psalmen 16; Sibasaon Lukas 9: 51-62
16:1 Miktam. Humbani si Daud. Parorot Ham ma ahu Naibata, ai marlingod hu Bamu do ahu. (Ps. 25:20; Heb. 2:13.) 16:1 Miktam. Dari Daud. Jagalah aku, ya Allah, sebab pada-Mu aku berlindung.
16:2 Ningku do dompak Jahowa: Ham do Tuhanku, seng dong na pasonangkon ahu sobali Ham. (Ps. 31:15; 140:7; 35:23; 73:25; 2 Mus. 20:3.) 16:2 Aku berkata kepada TUHAN: “Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau!”
16:3 Halak na mapansing na i nagori on, marmulia do sidea, marosuh uhurhu bani sidea. (Jes. 62:4; Hos. 2:21; Joh. 17:6; 11:14, 19; Ep. 5:26-27.) 16:3 Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku.
16:4 Buei do sitaronon ni halak sisombah na legan, tapi seng ra ahu dihut manggalangkon galangan daroh ni sidea ai, nai ma, gari goran ni sidea seng sobuton ni bibirhu. (Ps. 32:10; 2 Mus. 23:13; Jes. 42:8; 48:11; Hos. 2:19.) 16:4 Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti allah lain; aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku.
16:5 Jahowa do parbagianan bangku ampa panginumanku; Ham do sitotapkon parbagiananku. (Ps. 73:26; 142:6; Kol. 1:12; 2 Mus. 18:1, 2; 4 Mus. 18:20; 5 Mus. 10:9; Tangis 3:24.) 16:5 Ya TUHAN, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku, Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku.
16:6 Tongon do tali sibar-sibar mangonai bangku bani ianan na madear, nai ma, dear tumang do parbagiananku. (4 Mus. 34:2; Jos. 16:1; Panguh. 18:1; Job 36:11; Mik. 2:5.) 16:6 Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai; ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku.
16:7 Pujionku do Jahowa, na mamodahi ahu, age borngin iajari piah-piahku do ahu. (Ps. 4:5; 17:3; 73:24; 94:12; Jes. 8:11.) 16:7 Aku memuji TUHAN, yang telah memberi nasihat kepadaku, ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku.
16:8 Tongtong do hubahen Jahowa ilobei ni matangku; anggo i siamunku Ia, seng anjai jurgang ahu. (Ps. 109:31; 110:5; 121:5; Lah. 2:25-28.) 16:8 Aku senantiasa memandang kepada TUHAN; karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah.
16:9 Halani ai malas do uhurhu anjaha marolob-olob tonduyhu, pamatangku pe marianan do bani na sonang. (Ps. 4:9; 7:6; 30:13; 1 Mus. 49:6; 5 Mus. 33:12, 28.) 16:9 Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram;
16:10 Ai seng anjai ondoshononmu tonduyhu hu nagori toruh, anjaha seng paturutonmu halak na daulat bamu mangidah hamarsikon.(Ps. 89:49; Luk. 2:26; Joh. 8:51; Lah. 2:25, 32; 13:35, 37.) 16:10 sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan Orang Kudus-Mu melihat kebinasaan.
16:11 Sai patugahonmu do bangku dalan hagoluhan; gok do malas ni uhur ilobei ni bohimu, anjaha hatuahon do i siamunmu sadokah ni dokahni.(Ps. 21:7; 140:14; Pod. 2:19; 5:6; 10:17; Mat. 7:14.) 16:11 Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan; di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat sena
<< Mazmur 15 Mazmur 17 >>