Mazmur 100

100:1 Psalm bani galangan hatarimakasihon. Puji ma Jahowa, ale sab tanoh on! (Ps. 66:1; 98:4.) 100:1 Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi TUHAN, hai seluruh bumi!
100:2 Balosi nasiam ma Tuhan in ibagas malas ni uhur, roh ma nasiam hu lobeini marhasoman olob-olob. (Ps. 2:11; 95:2.) 100:2 Beribadahlah kepada TUHAN dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai!
100:3 Botoh nasiam ma, Jahowa, Ia do Naibata. Ia do na manompa hita, Ia do simada hita, bangsani anjaha biri-biri na pinarmahanni. (Ps. 95:6, 7.) 100:3 Ketahuilah, bahwa TUHANlah Allah; Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaan-Nya.
100:4 Masuki nasiam ma horbanganni marhitei hatarimakasihon, sonai alamanni marhitei puji-pujian. Martarima-kasih ma nasiam Bani, puji nasaim ma goranni! (Ps. 96:8.) 100:4 Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya!
100:5 Ai pardear layak do Jahowa, ronsi sadokah ni dokahni do idop ni uhurni, anjaha marsundut-sundut do hasintonganni. (Ps. 106:1; Jer. 33:11.) 100:5 Sebab TUHAN itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun.
<< Mazmur 99 Mazmur 101 >>