Mazmur 93

93:1 Jahowa do Raja, marpaheian hamuliaon do Ia. Marpaheian anjaha margonditkon hagogohon do Jahowa. Tongon, ipajonam do dunia on, seng anjai dugur. (Ps. 96:10; 97:1; 99:1; 2 Mus. 15:18.) 93:1 TUHAN adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, TUHAN berpakaian, berikat pinggang kekuatan. Sungguh, telah tegak dunia, tidak bergoyang;
93:2 Totap do paratasmu humbani nabasaia, humbani mula ni mulani domma dong Ham. (Ps. 9:8.) 93:2 takhta-Mu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada.
93:3 Marbanggal do bah, Ham Jahowa, maling do pardosong ni bah, doras tumang do parhasakni. (Ps. 24:2; 65:8; 77:17-20; 89:10-13; Pangk. 17:15.) 93:3 Sungai-sungai telah mengangkat, ya TUHAN, sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya.
93:4 Gogohan marimbang parhasak ni bah marbanggal. gogohan marimbang pargilumbang ni laut, lobih markuasanan do Jahowa i nagori atas. 93:4 Dari pada suara air yang besar, dari pada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat TUHAN di tempat tinggi.
93:5 Hasaksianmu, tongon do tarhatengerhon, hapansingon do na patut bani rumahmu, Ham Jahowa ronsi sadokah ni dokahni. (Ps. 19:8, 9; 25:10; Joh. 17:17; Pangk. 21:5.) 93:5 Peraturan-Mu sangat teguh; bait-Mu layak kudus, ya TUHAN, untuk sepanjang masa.
<< Mazmur 92 Mazmur 94 >>