Mazmur 92

92:1 Sada Psalm. Doding bani ari Sabat. 92:1 Mazmur. Nyanyian untuk hari Sabat.
92:2 Na madear do mamuji Jahowa ampa mandodingkon goranmu, Ham ale Sitimbulan, (Ps. 147:1.) 92:2 Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada TUHAN, dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya Yang Mahatinggi,
92:3 mangambilankon idop ni uhurmu sogod ampa hasintonganmu borngin, (1 Kron. 23:30.) 92:3 untuk memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam,
92:4 marhasoman parugas sisapuluh tali pakon arbap, iiringkon sora ni husapi. (Ps. 33:2.) 92:4 dengan bunyi-bunyian sepuluh tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi.
92:5 Ai ipamalas Ham do uhurhu, Ham Jahowa marhitei pambahenanmu, marolob-olob do ahu mangidah jadi-jadian ni tanganmu. 92:5 Sebab telah Kaubuat aku bersukacita, ya TUHAN, dengan pekerjaan-Mu, karena perbuatan tangan-Mu aku akan bersorak-sorai.
92:6 Banggal ni in pambahenanmu, Ham Jahowa, bagas tumang do pingkiranmu. (Ps. 104:24; 139:17; Jes. 55:9; Rom 11:33.) 92:6 Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu, ya TUHAN, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu.
92:7 Jolma na bodoh seng iarusi anjaha jolma na lontong seng iartihon ai. 92:7 Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu.
92:8 Age pe martumbor parjahat songon poyon-poyon, anjaha marbunga sagala sihorjahon na masambor, sisedahonon do sidea sadokah ni dokahni. (Ps. 37:2.) 92:8 Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya.
92:9 Tapi anggo Ham, ale Jahowa, timbul do ronsi sadokah ni dokahni. (Ps. 90:2; 97:9.) 92:9 Tetapi Engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya, ya TUHAN!
92:10 Tongon, munsuhmu, Ham Jahowa, tongon, munsuhmu magou do; mambur merap do sagala sihorjahon hajahaton. 92:10 Sebab, sesungguhnya musuh-Mu, ya TUHAN, sebab, sesungguhnya musuh-Mu akan binasa, semua orang yang melakukan kejahatan akan diceraiberaikan.
92:11 Tapi ipagijang Ham do tandukku songon tanduk ni ursa, iminaki Ham do ahu bani minak na bayu; (Ps. 23:5; 132:17.) 92:11 Tetapi Kautinggikan tandukku seperti tanduk banteng, aku dituangi dengan minyak baru;
92:12 sombuh do matangku mangidah pardabuh ni munsuhku, anjaha megah pinggolhu manangar parmagou ni siimbang ahu. (Ps. 91:8.) 92:12 mataku memandangi seteruku, telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku.
92:13 Halak parpintor martumbor do songon kurma, anjaha martunas songon hayu ares i Libanon. (Ps. 52:10.) 92:13 Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon;
92:14 Sidea na sinuan i rumah ni Jahowa, sai marbunga do sidea bani alaman ni Naibatanta; (Ps. 84:5; Jes. 61:3.) 92:14 mereka yang ditanam di bait TUHAN akan bertunas di pelataran Allah kita.
92:15 marbuah do sidea age dob matua, tongtong tabun anjaha maratah, (Ps. 1:3.) 92:15 Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar,
92:16 laho mangambilankon: pintor do Jahowa, batu ginggingku, anjaha seng dong hagedukon Bani. (5 Mus. 32:4.) 92:16 untuk memberitakan, bahwa TUHAN itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan pada-Nya.
<< Mazmur 91 Mazmur 93 >>