Mazmur 73

73:1 Psalm ni si Asap. Tongon, mardear layak do Naibata bani Israel, bani halak na borsih maruhur. (Mat. 5:8.) 73:1 Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya.
73:2 Tapi anggo ahu, narus do jiris naheihu, narus do ahu targompang. (Ps. 94:18.) 73:2 Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir.
73:3 Ai simburu do uhurhu bani sigijang uhur, mangidah marhasonangan halak parjahat. (Jer. 12:1; Job 21:7.) 73:3 Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik.
73:4 Seng borit-boritan sidea, jorgit anjaha tambos do angkula ni sidea. 73:4 Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka;
73:5 Seng mangonai bani sidea sunsah ni hajolmaon, anjaha seng ihonai na marsik sidea songon halak na legan. (ay. 14.) 73:5 mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain.
73:6 Halani ai marsinongkok gijang ni uhur do sidea, anjaha marhiouhon panipuon. 73:6 Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan.
73:7 Halani hamomburonni marsual-sual do hajahaton humbani sidea, linir do na masambor humbani uhur ni sidea. (Job 15:27; Pod. 18:11.) 73:7 Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan.
73:8 Manrisai do sidea, anjaha mansahap-sahapkon hajahaton, marhasoman pangenjengon idalankon ondam-ondam. 73:8 Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya, hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati.
73:9 Ipatanggak sidea do babahni das hu langit, anjaha maor-aor do dilahni i tanoh on. (Ps. 12:4.) 73:9 Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi.
73:10 Halani ai marbalik do bangsa in mangirikkon sidea, anjaha isobur hata ni sidea ai songon bah. (Ps. 49:14.) 73:10 Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah.
73:11 Sai ihatahon sidea do: Sonaha ma pambotoh ni Naibata? Ai dong habotohon ni Na Timbul in? (Ps. 10:11; Jes. 29:15.) 73:11 Dan mereka berkata: “Bagaimana Allah tahu hal itu, adakah pengetahuan pada Yang Mahatinggi?”
73:12 Tonggor ma, sonai do halak parjahat, marsonang-sonang lalab, lambin junjun habayakonni. 73:12 Sesungguhnya, itulah orang-orang fasik: mereka menambah harta benda dan senang selamanya!
73:13 Jadi soya-soya do hape hupaborsih uhurhu, huburihi tanganku tanda lang marpipot. (Ps. 26:8; Pod. 20:9; Mal. 3:14.) 73:13 Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih, dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah.
73:14 Ai marsitaronon do ahu ari-ari, anjaha hona pinsang ahu siap sogod. 73:14 Namun sepanjang hari aku kena tulah, dan kena hukum setiap pagi.
73:15 Porini ningku: Songon sidea ma parsahapku, tonggor ma, ginompar ni anakmu do na hutahihon ijai. (5 Mus. 14:1; Jes. 1:2; Heb. 12:5-13.) 73:15 Seandainya aku berkata: “Aku mau berkata-kata seperti itu,” maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu.
73:16 Tapi sanggah marpingkir-pingkir ahu, laho mangarusi ai, gabe naborit do ai bani panonggorhu, 73:16 Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku,
73:17 paima masuk ahu hubani ianan ni Naibata na pansing in, laho manangkas-nangkasi ujung ni sidea. (Ps. 37:37, 38; 51:8.) 73:17 sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah, dan memperhatikan kesudahan mereka.
73:18 Tongon, bani ianan na landit do ipajongjong Ham sidea, ipaturut Ham do sidea madabuh hubagas hakahouon. (Ps. 35:6; Jer. 23:12; Job 21:17.) 73:18 Sesungguhnya di tempat-tempat licin Kautaruh mereka, Kaujatuhkan mereka sehingga hancur.
73:19 Ibagas sangkidop mata do sidea magou, bois anjaha masab do sidea, majangin tumang. 73:19 Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan!
73:20 Masab do sidea songon nipi sanggah puho, anjaha lupa do halak bani rupani. (Job 20:8.) 73:20 Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka Kaupandang hina.
73:21 Sanggah marmongot-mongot uhurhu, anjaha songon na itobak-tobak piah-piahku, 73:21 Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya,
73:22 maoto do ahu anjaha seng marpangarusion, songon na so maruhur do ahu i lobeimu. (Jes. 56:10.) 73:22 aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekat-Mu.
73:23 Tapi sai tongtong do ahu rapat pakon Ham, ijolom Ham do tanganku siamun.(Rom 8:35-39.) 73:23 Tetapi aku tetap di dekat-Mu; Engkau memegang tangan kananku.
73:24 Itogu Ham do ahu marhitei sura-suramu, anjaha jaloonmu do ahu hu hasangapon.(Ps. 49:16; 5 Mus. 32:10; Jes. 28:29; Sak. 2:12.) 73:24 Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan.
73:25 Ise ma hasomanku i nagori atas? Sobali Ham seng dong iharosuhkon uhurhu i tanoh. 73:25 Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi.
73:26 Age pe lambin melus badanku pakon uhurhu, batar-batar bani uhurhu ampa rupeihu, ai ma Naibata sadokah ni dokahni. (Ps. 16:5, 6; Par. 5:19; Mat. 22:32.) 73:26 Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya.
73:27 Tongon, sai na magou do na paganggang dirini humbamu, sai boiskononmu do sagala na marbalik humbamu. (4 Mus. 14:33; 2 Mus. 34:16.) 73:27 Sebab sesungguhnya, siapa yang jauh dari pada-Mu akan binasa; Kaubinasakan semua orang, yang berzinah dengan meninggalkan Engkau.
73:28 Tapi anggo ahu, hatuahon do bangku na dohor ai bani Naibata; Jahowa do hubahen hatengeran ni uhurhu, sai baritahononku do pambahenanni ganup. 73:28 Tetapi aku, aku suka dekat pada Allah; aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan ALLAH, supaya dapat menceritakan segala pekerjaan-
<< Mazmur 72 Marmur 74 >>