Mazmur 72

Minggu 6 Januari 2019, Ephipanias: Ambilan Jakobus 4:13-17; Sibasaon Psalmen 72:1-14
72:1 Humbani si Salomo. Ham Naibata, sai bere Ham ma panguhumionmu bani raja, pakon hapintoranmu bani anak ni raja, (Jes. 11:2; Joh. 5:22.) 72:1 Dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putera raja!
72:2 ase ibotoh manguhum bangsamu ibagas hapintoran, ampa halak na madoyuk domu hubani uhum. 72:2 Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum!
72:3 Sai mamboan hadameion ma sagala dolog bani bangsa in, anjaha buntu-buntu mamboan hapintoran. (Ps. 85:19-24; Jes. 32:17.) 72:3 Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa, dan bukit-bukit membawa kebenaran!
72:4 Sai ipintori ma halak na madoyuk itongah-tongah ni bangsa in. Sai ipaluah ma sagala halak na masombuh, anjaha iropuki sipangodoh-odoh. (ay. 12.) 72:4 Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras!
72:5 Sai songon mata ni ari ma dokah ni umurni, anjaha songon bulan ma ia layur marsundut-sundut. (Ps. 89:37.) 72:5 Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari, dan selama ada bulan, turun-temurun!
72:6 Songon udan na madabuh bani poyon-poyon ma ia, songon udan neinei na mangarbahi tanoh. (2 Sam. 23:4.) 72:6 Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang menggenangi bumi!
72:7 Sai martumbor ma hapintoron bani panorangni, anjaha gok hadameion, ronsi seng dong be bulan. (Jes. 9:7.) 72:7 Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah, sampai tidak ada lagi bulan!
72:8 Manggomgomi ma ia hun laut das hu laut, humbani bah Eufrat das hu tampakan ni tanoh on. (Ams. 8:12; Sak. 9:10; Mik. 7:12.) 72:8 Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi!
72:9 Marsombah ma hubani imbang-imbangni, anjaha sagala munsuhni mandilat tanoh. (Jes. 49:23.) 72:9 Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya, dan musuh-musuhnya menjilat debu;
72:10 Raja ni Tarsis pakon sagala pulou mamboan sibere-bere bani, raja Seba pakon Etiopia mambere sohei. (Ps. 68:30; 1 Raj. 5:1; 10:10, 24; Jes. 60:6, 9.) 72:10 kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan; kiranya raja-raja dari Syeba dan Seba menyampaikan upeti!
72:11 Manrogop ma sagala raja manombahsi, anjaha ganup bangsa mangidangisi. (Ps. 2:8, 10-12; 86:9.) 72:11 Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya!
72:12 Tongon, sai paluahonni do halak na masombuh, na mangindo pangurupion ni halak na madoyuk ampa halak na so dong pangurupi bani. (Ps. 35:10; Job 36:15; 29:12.) 72:12 Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas, dan orang yang tidak punya penolong;
72:13 Maidop do uhurni bani halak na malumat pakon na musil, anjaha paluahonni do tonduy ni halak na masombuh. 72:13 ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin, ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin.
72:14 Paluahonni do hosah ni sidea humbani panokohon pakon panghilangon, harga tumang do daroh ni sidea bani panonggorni. (Ps. 9:13; 1 Sam. 26:21.) 72:14 Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan, darah mereka mahal di matanya.
72:15 Sai manggoluh ma ia, anjaha ibere ma hu bani omas na hun Seba; anjaha sitonggoonkon do ia tongtong, ganup panorang sipasu-pasuon do ia. (ay. 10; Ps. 84:10.) 72:15 Hiduplah ia! Kiranya dipersembahkan kepadanya emas Syeba! Kiranya ia didoakan senantiasa, dan diberkati sepanjang hari!
72:16 Sai junah ma omei i tanoh in, das bani pakpak ni dolog; martumbor ma buahni songon Libanon, anjaha manggargar ma buyurni songon poyon na i talun. (Jes. 9:2; 49:20; Sak. 2:8; Job 5:25.) 72:16 Biarlah tanaman gandum berlimpah-limpah di negeri, bergelombang di puncak pegunungan; biarlah buahnya mekar bagaikan Libanon, bulir-bulirnya berkembang bagaikan rumput di bumi.
72:17 Sai totap ma goranni lanjar, sadokah dong mata ni ari sai tarbarita ma goranni; sai dapotan pasu-pasu ma marhiteihonsi sagala bangsa, anjaha parhatuahon ni sidea ma ia. (1 Mus. 12:3; 22:18; 26:4.) 72:17 Biarlah namanya tetap selama-lamanya, kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya, dan menyebut dia berbahagia.
72:18 Napuji ma Jahowa Naibata ni Israel, sahalaksi do sibahen halongangan. (Ps. 41:14; 86:10; 136:4; Job 9:8.) 72:18 Terpujilah TUHAN, Allah Israel, yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri!
72:19 Anjaha napuji ma goranni na marmulia in sadokah ni dokahni, gok hamuliaonni ma sab tanoh on. Amen, alo Amen. (Jes. 6:3.) 72:19 Dan terpujilah kiranya nama-Nya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaan-Nya memenuhi seluruh bumi. Amin, ya amin.
72:20 Marpunsa ma tonggo ni si Daud, anak ni si Isai. 72:20 Sekianlah doa-doa Daud bin Isai.
<< Mazmur 71 Mazmur 73 >>