Mazmur 71

71:1 Bamu do, Ham Jahowa ahu marlingod, ulang lopas Ham ahu bador lalab. (Ps. 31:2-4.) 71:1 Pada-Mu, ya TUHAN, aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu.
71:2 Pabansah Ham ma ahu halani hapintoranmu, anjaha paluah Ham ma ahu; paeleng Ham ma pinggolmu bangku, anjaha urupi Ham ma ahu. 71:2 Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu, sendengkanlah telinga-Mu kepadaku dan selamatkanlah aku!
71:3 Ham ma gabe dolog batu parlingodan bangku, benteng na toguh bahen haluahonku; tongon, Ham do dolog batu ampa batar-batar bangku. (Ps. 18:3; 31:3, 4.) 71:3 Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku; sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku.
71:4 Ham Naibatangku, sai paluah Ham ma ahu humbani tangan ni parjahat, humbani tangan ni pargeduk pakon sibahen paksa. 71:4 Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam.
71:5 Ham do pangarapanku Tuhan; Ham Jahowa, hatengeran ni uhurhu humbani sietek-etekonku nari. (Jer. 17:13; 50:7; Kol. 1:27; 1 Tim. 1:1.) 71:5 Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya ALLAH.
71:6 Ham do pangunsandeianku humbani partapaan nari, humbani boltok ni inang nari Ham do pangurupi bangku, Ham do tongtong sipujionku. (Ps. 22:10, 11.) 71:6 Kepada-Mulah aku bertopang mulai dari kandungan, Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku; Engkau yang selalu kupuji-puji.
71:7 Gabe halongangan do ahu bani buei halak, halani Ham do haporusanku na toguh. (Ps. 4:4.) 71:7 Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat.
71:8 Sai gok do pamanganku bani puji-pujian Bamu, gok hahormaton Bamu manipat ari. (Ps. 51:17.) 71:8 Mulutku penuh dengan puji-pujian kepada-Mu, dengan penghormatan kepada-Mu sepanjang hari.
71:9 Ulang ma ambukkon Ham ahu dob matua; bani na lambin bois gogohku, ulang ma tadingkon Ham ahu. (ay. 18; Ps. 51:13; Jes. 46:4.) 71:9 Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis.
71:10 Ai ipahata-hata munsuhku do ahu, halak na manguhurhon hosahku manriahi, (Ps. 38:13.) 71:10 Sebab musuh-musuhku berkata-kata tentang aku, orang-orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama
71:11 nini sidea: Domma itadingkon Naibata ia, ayak-ayak anjaha tangkap ma ia, seng dong be na paluahkonsi. 71:11 dan berkata: “Allah telah meninggalkan dia, kejar dan tangkaplah dia, sebab tidak ada yang melepaskan dia!”
71:12 Ham Naibata, sai ulang ma ganggang Ham humbangku, Ham Naibatangku, papodas Ham ma mangurupi ahu. (Ps. 22:12, 20; 40:14; 35:22; 38:22, 23.) 71:12 Ya Allah, janganlah jauh dari padaku! Allahku, segeralah menolong aku!
71:13 Sai maila anjaha magou ma sidea na manmunsuhi ahu; sai tarbador anjaha masese ma sidea na mangindahi hamagouanku. (ay. 24.) 71:13 Biarlah mendapat malu dan menjadi habis orang-orang yang memusuhi jiwaku; biarlah berselubungkan cela dan noda orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku!
71:14 Tapi anggo ahu, tongtong do marpangarapan, anjaha papuji-pujionku do Ham. (Ps. 35:25.) 71:14 Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepada-Mu;
71:15 Sai baritahononkon ni pamanganku do hapintoranmu, sonai haluahon na humbamu ari-ari, ai seng tarbilangi ahu ai. (ay. 8; Ps. 40:6; 139:17.) 71:15 mulutku akan menceritakan keadilan-Mu dan keselamatan yang dari pada-Mu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya.
71:16 Roh do ahu, mangunsagahkon hagogohon ni Jahowa, mambaritahon hapintoran, hapintoranmu tumang. (Ps. 66:13.) 71:16 Aku datang dengan keperkasaan-keperkasaan Tuhan ALLAH, hendak memasyhurkan hanya keadilan-Mu saja!
71:17 Ham Naibata, Ham do mangajari ahu humbani sietek-etekon nari, ronsi sonari sai huambilankon do halongangan na binahenmu. (1 Sam. 7:12.) 71:17 Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib;
71:18 Age ronsi matua ahu anjaha lopak ubanku, Ham Naibatangku, ulang ma tadingkon Ham ahu; ase huambilankon pambahenan ni tanganmu bani sundut on, sonai hagogohonmu bani ginompar na sihol roh. (ay. 9; Ps. 22:32; Jes. 46:4.) 71:18 juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang.
71:19 Age hapintoranmu, na das ronsi langit ai, Ham Naibata, Ham sibahen halongangan banggal, ise ma na songon Ham, ale Naibata? (2 Mus. 15:11; Ps. 35:10; 86:8; Jer. 10:6.) 71:19 Keadilan-Mu, ya Allah, sampai ke langit. Engkau yang telah melakukan hal-hal yang besar, ya Allah, siapakah seperti Engkau?
71:20 Ham, na dob padageihon bannami hasosakan pakon parmaraan, sai pagoluhonmu do hanami use, sai panaikonmu do hanami use humbagas luhung-luhung ni tanoh on. (Ps. 86:13; 1 Sam. 2:6.) 71:20 Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka, Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudera raya bumi Engkau akan menaikkan aku kembali.
71:21 Sai tambahanmu do habanggalonku, anjaha sai apohonmu do ahu. 71:21 Engkau akan menambah kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku.
71:22 Jadi ahu pe, sai pujionku do Ham marhitei arbab, halani hasintonganmu, ale Naibata; sai dodingkononku do Ham marhitei husapi, Ham na mapansing ni Israel. (Ps. 78:41; 89:19; Jer. 50:29; Job 40:14.) 71:22 Aku pun mau menyanyikan syukur bagi-Mu dengan gambus atas kesetiaan-Mu, ya Allahku, menyanyikan mazmur bagi-Mu dengan kecapi, ya Yang Kudus Israel.
71:23 Marolob-olob do bibirhu bani na mandoding-doding ahu Bamu, age tonduyhu na dob pinaluahmu. 71:23 Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagi-Mu, juga jiwaku yang telah Kaubebaskan.
71:24 Dihut do dilahku, mansahap-sahapkon hapintoranmu ari-ari, ai domma maila anjaha tarbador na manguhurhon hamagouanku. (Ps. 40:15.) 71:24 Lidahku juga menyebut-nyebut keadilan-Mu sepanjang hari, sebab akan mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku.
<< Mazmur 70 Mazmur 72 >>