Mazmur 67

 
67:1 Bani pambobai koor. Marhasoman husapi. Sada Psalm, sada doding. 67:1 Untuk pemimpin biduan. Dengan permainan kecapi. Mazmur. Nyanyian.
67:2 Naibata ma na mangidopi hanami anjaha na mamasu-masu hanami, Ia ma na manondangkon bohini hu bannami, (4 Mus. 6:24-26.) 67:2 Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, S e l a
67:3 ase ibotoh halak na i tanoh on dalanmu, anjaha ibotoh sagala bangsa hatuahonmu. (Ps. 98:2; Mal. 3:12.) 67:3 supaya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa.
67:4 Sai pujion ni sagala bangsa do Ham, ale Naibata, sai pujion ni sagala bangsa do Ham. (Ps. 117:1.) 67:4 Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu, ya Allah; kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepada-Mu.
67:5 Sai marmalas ni uhur anjaha marolob-olob do sagala bangsa, halani Ham do na manguhum bangsa-bangsa ibagas hapintoron, anjaha Ham do na manogu-nogu sagala bangsa iatas tanoh on. Sela. (Ps. 96:13; Jes. 11:3, 4.) 67:5 Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil, dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. S e l a
67:6 Sai pujion ni sagala bangsa do Ham, ale Naibata, sai pujion ni sagala bangsa do Ham. 67:6 Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu, ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepada-Mu.
67:7 Domma ibere tanoh gogohni, ipasu-pasu Jahowa, Naibatanta do hita. (Ps. 65:10; 85:13.) 67:7 Tanah telah memberi hasilnya; Allah, Allah kita, memberkati kita.
67:8 Ipasu-pasu Jahowa do hita, jadi mabiar ma ganup ujung ni tanoh on mangidahsi. (Ps. 33:8.) 67:8 Allah memberkati kita; kiranya segala ujung bumi takut akan Dia!
<< Mazmur 66 Mazmur 68 >>