Mazmur 66

Minggu 21 Mei 2017: Ambilan Psalmen 66 : 8 -22; Sibasaon Lahoan 17: 222-31
66:1 Bani pambobai koor. Sada Psalm. Sada doding. Marolob-olob ma bani Naibata, nasiam haganup tanoh on. 66:1 Untuk pemimpin biduan. Nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi,
66:2 Dodingkon nasiam ma hamuliaon ni goranni; sombahkon nasiam ma Bani puji-pujian na marmulia. 66:2 mazmurkanlah kemuliaan nama-Nya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian!
66:3 Hatahon nasiam ma bani Naibata: Banggalni in sagala horjamu! Pangkorhon ni timbul ni hagogohonmu, ningon do marsombah hubamu sagala munsuhmu. (Pangk. 15:3, 4.) 66:3 Katakanlah kepada Allah: “Betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu; oleh sebab kekuatan-Mu yang besar musuh-Mu tunduk menjilat kepada-Mu.
66:4 Ganup tanoh on marsombah do hu Bamu, sai dodingkononni do Ham, dodingkononni do goranmu. Sela. 66:4 Seluruh bumi sujud menyembah kepada-Mu, dan bermazmur bagi-Mu, memazmurkan nama-Mu.” S e l a
66:5 Roh anjaha tonggor nasiam ma pambahenan ni Naibata; gok kuasa do pambahenanni dompak anak ni jolma. (Ps. 46:9.) 66:5 Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah; Ia dahsyat dalam perbuatan-Nya terhadap manusia:
66:6 Ipaubah do laut gabe na horah, mardalan nahei sidea mandipari bah mardalan; ijai marmalas ni uhur do hita marhiteihonsi, (2 Mus. 14:21; Jos. 3:16, 17; Jes. 11:15, 16; Sak. 10:11.) 66:6 Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia,
66:7 na manrajai tongtong marhitei hagogohonni, na mangkawahkon sagala bangsa marhitei panonggorni, ase ulang mangenjeng halak panggeori. Sela. (Ps. 11:4.) 66:7 yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang mata-Nya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. S e l a
66:8 Puji ma, ale sagala bangsa, Naibatanami, pabogeihon nasiam ma puji-pujian Bani! 66:8 Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepada-Nya!
66:9 Ia na mambahen hosahnami manggoluh, anjaha seng ilopas naheinami tartolsu. (Ps. 121:3.) 66:9 Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah.
66:10 Tongon, domma iuji Ham hanami, alo Naibata, domma ilobur Ham hanami songon na manlobur pirak. (Ps. 12:7; Jes. 48:10; Pod. 17:3.) 66:10 Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami, seperti orang memurnikan perak.
66:11 Domma itogu Ham hanami hubagas jaring, panrahut na poltik inahkon Ham bani binongeinami. (Ps. 68:20.) 66:11 Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami;
66:12 Ipaturut Ham do jolma margareta iatas ulunami, domma masuk hanami hubagas apuy pakon bah; tapi ipadarat Ham do hanami bani na lumbang. (Ps. 129:3; Jes. 43:2; 51:23.) 66:12 Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami, kami telah menempuh api dan air; tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas.
66:13 Masukanku ma rumahmu mamboan galangan situtungon, galaronku ma Bamu bagah-bagahku, (Ps. 116:18.) 66:13 Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran, aku akan membayar kepada-Mu nazarku,
66:14 ai ma na niluarhon ni bibirhu, anjaha pinarbagah ni pamanganku sanggah tarsosak ahu. (4 Mus. 30:2; 5 Mus. 23:24; Panguh. 11:35.) 66:14 yang telah diucapkan bibirku, dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah.
66:15 Galangan situtungon na pinamombur padasonku do Bamu, marhasoman misbou ni galangan biri-biri tunggal; sai pasirsironku do Bamu lombu pakon hambing tunggal. Sela. 66:15 Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepada-Mu, dengan asap korban dari domba-domba jantan; aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. S e l a
66:16 Roh ma, tangar ma, nasiam haganup na mangkabiari Naibata, ase hubaritahon pambahen ni Naibata bani tonduyhu. (Ps. 34:12.) 66:16 Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah, aku hendak menceritakan apa yang dilakukan-Nya terhadap diriku.
66:17 Hubani do dilo-dilo ahu marhitei pamanganku, anjaha puji-pujian domma sirsir iatas dilahku. 66:17 Kepada-Nya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian.
66:18 Ambit adong hajahaton hukawahkon ibagas uhurhu, tontu seng tangihonon ni Tuhan ahu. (Job 27:9; Jes. 1:15; 59:23; Pod. 15:19; 28:9; Joh. 9:31; 1 Joh. 3:21.) 66:18 Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar.
66:19 Tongon, domma itangihon Naibata ahu, domma iparuhurhon sora ni tonggongku. 66:19 Sesungguhnya, Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan.
66:20 Napuji ma Naibata, na so manulak tonggongku, sonai homa idop ni uhurni hubangku. 66:20 Terpujilah Allah, yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setia-Nya dari padaku.
<< Mazmur 65 Mazmur 67 >>