Mazmur 61

 

61:1 Bani pamobai koor. Marhasoman husapi. Humbani si Daud. 61:1 Untuk pemimpin biduan. Dengan permainan kecapi. Dari Daud.
61:2 Tangihon Ham ma, ale Naibata, elek-elekku; parimbagaskon Ham ma tonggongku. (Ps. 17:1, 3.) 61:2 Dengarkanlah kiranya seruanku, ya Allah, perhatikanlah doaku!
61:3 Humbani ujung ni tanoh on do dilo-dilo ahu Bamu ibagas uhurhu; togu Ham ma ahu hu dolog batu, na magijangtu bangku. (Ps. 27:5; 40:3.) 61:3 Dari ujung bumi aku berseru kepada-Mu, karena hatiku lemah lesu; tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku.
61:4 Ai Ham do parlingodan bangku, batar-batar na toguh dompak munsuh. (Ps. 18:2, 3; 71:3.) 61:4 Sungguh Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh.
61:5 Sihol do ahu marianan bani lampo-lampomu sadokah ni dokahni, sihol do ahu marlingod itoruh ni linggom ni habongmu. Sela. (Ps. 15:1; 27:5; 36:8; 63:8.) 61:5 Biarlah aku menumpang di dalam kemah-Mu untuk selama-lamanya, biarlah aku berlindung dalam naungan sayap-Mu! S e l a
61:6 Tongon, Ham Naibata, itangar Ham do bagah-bagahku, domma ibere Ham hu bangku parbagianan ni sihabiari goranmu. 61:6 Sungguh, Engkau, ya Allah, telah mendengarkan nazarku, telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan nama-Mu.
61:7 Tambahi Ham ma ganjang ni ari-ari hubani goluh ni raja in, sai marsundut-sundut ma tahun ni goluhni. (Ps. 21:5.) 61:7 Tambahilah umur raja, tahun-tahun hidupnya kiranya sampai turun-temurun;
61:8 Sai marhotak ma ia ilobei ni Naibata sadokah ni dokahni, idop ni uhur ampa hasintongan ma bahen Ham manramotkonsi. (Ps. 37:4; 2 Sam. 7:12, 11.) 61:8 kiranya ia bersemayam di hadapan Allah selama-lamanya, titahkanlah kasih setia dan kebenaran menjaga dia.
61:9 Ase hudodingkon ma goranmu tongtong, anjaha hugalari bagah-bagahku ganup ari. (Ps. 65:2; Job 22:27.) 61:9 Maka aku hendak memazmurkan nama-Mu untuk selamanya, sedang aku membayar nazarku hari demi hari.
<< Mazmur 60 Mazmur 62 >>