Mazmur 60

60:1 Bani pambobai koor. Inggouni: Silundat. Hasaksian. Doding podah humbani si Daud, 60:1 Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu: Bunga bakung kesaksian. Miktam dari Daud untuk diajarkan,
60:2 sanggah na marmunsuh ia dompak halak Aram na hun Mesopotamia pakon halak Aram na hun Soba, sanggah na mulak si Joab anjaha italuhon halak Edom i pamah pargaraman, sapuluh dua ribu halak bueini. (2 Sam. 8:1, 13; 10:13, 18.) 60:2 ketika ia memerangi orang Aram-Mesopotamia dan orang Aram-Zoba, dan ketika Yoab pada waktu pulang telah memukul kalah dua belas ribu orang Edom di Lembah Asin.
60:3 Ham Naibata, domma itulakkon Ham hanami anjaha ilontas Ham partahanannami. Domma igilai Ham hanami, sai suang ma use bahen Ham hanami. 60:3 Ya Allah, Engkau telah membuang kami, menembus pertahanan kami; Engkau telah murka; pulihkanlah kami!
60:4 Domma dugur ibahen Ham tanoh in anjaha mabolah, padear Ham ma bolah-bolahni in, ai domma mambal-ambal in. (Jes. 24:19, 20.) 60:4 Engkau telah menggoncangkan bumi dan membelahnya; perbaikilah retak-retaknya, sebab bumi telah goyang.
60:5 Domma ipaidahkon Ham na majangin bani bangsamu, domma ipainumkon Ham bannami anggur na pamabukkon. (Ps. 75:9; Jes. 51:17, 22.) 60:5 Engkau telah membuat umat-Mu mengalami penderitaan yang berat, Engkau telah memberi kami minum anggur yang memusingkan.
60:6 Domma ibere Ham bani sidea, na marhabiaran Bamu, sada tanda, parbansahan bani sidea dompak sior. Sela. (Ps. 20:6; Jes. 11:10.) r (ay. 7-16: pausih Ps. 108:7-14.) 60:6 Kepada mereka yang takut kepada-Mu telah Kauberikan panji-panji, tanda untuk berlindung terhadap panah. S e l a
60:7 Ase boi maluah na hinaholonganmu, paluah Ham ma marhitei tangan siamunmu, anjaha balosi Ham ma hanami. 60:7 Supaya terluput orang-orang yang Kaucintai, berikanlah keselamatan dengan tangan kanan-Mu dan jawablah kami!
60:8 Domma marsahap Naibata ibagas rumahni na mapansing! Marhasoman surak-surak sihol do bagionku Sikem anjaha sibaronku pamah Sukot. (Ps. 89:36; Ams. 4:2.) 60:8 Allah telah berfirman di tempat kudus-Nya: “Aku hendak beria-ria, Aku hendak membagi-bagikan Sikhem, dan lembah Sukot hendak Kuukur.
60:9 Ahu do simada Gilead, Manasse pe ahu do simadasi; Efraim ai ma tudung ni ulungku, anjaha Juda tungkot ni harajaonku; (1 Mus. 49:10.) 60:9 Punya-Ku Gilead dan punya-Ku Manasye, Efraim ialah pelindung kepala-Ku, Yehuda ialah tongkat kerajaan-Ku;
60:10 Moab do mangkuk parburihan bangku, anjaha hu Edom husampakkon sipatungku; marsurak hamonangan do Ahu pasal Palistim. 60:10 Moab ialah tempat pembasuhan-Ku, kepada Edom Aku melemparkan kasut-Ku, karena Filistea Aku bersorak-sorai.”
60:11 Ise ma nani na mamboan ahu hu huta na toguh ai, ise ma na manogu ahu das hu Edom? (Ps. 31:22.) 60:11 Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom?
60:12 Ai lang domma itulak Ham hanami, ale Naibata, anjaha seng ra Ham, ale Naibata, mangkasomani balanami? (Ps. 44:10.) 60:12 Bukankah Engkau, ya Allah, yang telah membuang kami, dan yang tidak maju, ya Allah, bersama-sama bala tentara kami?
60:13 Sai bere Ham ma partolongan bannami dompak imbangnami, ai sisoya-soya do partolongan ni jolma. (Ps. 118:8.) 60:13 Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia.
60:14 Marhasoman Naibata tardalankon hita do horja habanggalon, anjaha Ia sandiri do na manrojati imbangta. (Ps. 44:6; 18:45.) 60:14 Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita.
<< Mazmur 59 Mazmur 61 >>