Mazmur 62

62:1 Bani pambobai koor. Hubani si Jedutun. Psalm humbani si Daud. 62:1 Untuk pemimpin biduan. Menurut: Yedutun. Mazmur Daud.
62:2 Pitah mangkawah bani Naibata tumang do mambahen marhasonangan tonduyhu, humbani do roh haluahonku. (2 Mus. 14:14; Jes. 30:15.) 62:2 Hanya dekat Allah saja aku tenang, dari pada-Nyalah keselamatanku.
62:3 Pitah Ia do dolog batu pakon hatuahon bangku, Ia do batar-batar bangku, seng anjai tompas ahu. (ay. 7.) 62:3 Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah.
62:4 Piga dokah nari do sai dorab-dorab hanima bani sada halak, sihol manrumbakkonsi, ee hanima haganup, songon bani dingding na sihol jomba, bani tembok na sihol tompas? (Jes. 30:12.) 62:4 Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh?
62:5 Manriahi do sidea laho manjulakkonsi humbani hagijangonni, rosuh do sidea bani ladung; marhitei pamanganni mamasu-masu sidea, hape mamapai do sidea ibagas uhurni. Sela. (Ps. 28:3.) 62:5 Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi; mereka suka kepada dusta; dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. S e l a
62:6 Pitah bani Naibata do ho marhasonangan, ale tonduyhu, ai humbani do roh pangarapanku. (Ps. 37:7.) 62:6 Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab dari pada-Nyalah harapanku.
62:7 Pitah Ia do dolog batu pakon hatuahon bangku, Ia do batar-batarhu, seng anjai tompas ahu. (Ps. 18:2, 3.) 62:7 Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah.
62:8 Bani Naibata do maronjolan hatuahonku pakon hamuliaonku, batu gingging hagogohon bangku, ianan parlingodanku, ai ma Naibata. (Ps. 7:11; 61:4.) 62:8 Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku; gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah.
62:9 Sai hu Bani ma nasiam martenger ni uhur, ale jolma, lungkari ma uhurnasiam i lobeini, Naibata do haporusan banta. Sela. (Ps. 42:5; 1 Sam. 1:15.) 62:9 Percayalah kepada-Nya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapan-Nya; Allah ialah tempat perlindungan kita. S e l a
62:10 Hosah tumang do anak ni jolma, sipaoto-oto anak ni manisia, ibagas timbangan mintor do sidea bonggal huatas, hampungan do sidea humbani hosah tene. (Ps. 49:3; 4:3; 39:6, 12; 146:3, 4.) 62:10 Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan dari pada angin.
62:11 Ulang ma nasiam marpangajaman bani kuasa, ulang homa mangejeng bani barang rampasan! Martambah-tambah pe habayakon, ulang ma dompak jai uhurmu! (Mat. 19:22; Luk. 12:19, 20; 1 Tim. 6:9, 17.) 62:11 Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan; apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya.
62:12 Sahali marhata Naibata, dua pahara na tartangar ahu: Gok bani Naibata do hagogohon, (Job 40:5.) 62:12 Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar: bahwa kuasa dari Allah asalnya,
62:13 anjaha gok Bamu do Tuhan, idop ni uhur: Ham do mambalaskon bani pambahenanni. (Rom 2:6-11.) 62:13 dan dari pada-Mu juga kasih setia, ya Tuhan; sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya.
<< Mazmur 61 Mazmur 63 >>