Mazmur 59

 
59:1 Bani pambobai koor. Inggouni: Ulang parseda. Doding podah humbani si Daud, sanggah isuruh si Saul ia manjaga rumahni laho mamunuhsi. (1 Sam. 19:11.) 59:1 Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu: Jangan memusnahkan. Miktam dari Daud, ketika Saul menyuruh orang mengawasi rumahnya untuk membunuh dia.
59:2 Paluah Ham ma ahu humbani munsuhku, Ham Naibata; ondingi Ham ma ahu marimbang sagala imbangku. 59:2 Lepaskanlah aku dari pada musuhku, ya Allahku; bentengilah aku terhadap orang-orang yang bangkit melawan aku.
59:3 Paluah Ham ma ahu humbani sihorjahon hajahaton, anjaha paluah Ham ma ahu humbani siduruskon daroh. 59:3 Lepaskanlah aku dari pada orang-orang yang melakukan kejahatan dan selamatkanlah aku dari pada penumpah-penumpah darah.
59:4 Ai tonggor ma, iuhurhon sidea do goluhku; halak siparkuasa mandorab ahu, age pe seng dong panlanggaronku, seng dong dousangku, Ham Jahowa. 59:4 Sebab sesungguhnya, mereka menghadang nyawaku; orang-orang perkasa menyerbu aku, padahal aku tidak melakukan pelanggaran, aku tidak berdosa, ya TUHAN,
59:5 Age pe seng marsalah ahu, roh do sidea mandorab domma sirsir bei. Hehe ma Ham manjumpahkon ahu anjaha kawah ma Ham! (Ps. 44:24; 7:7.) 59:5 aku tidak bersalah, merekalah yang lari dan bersiap-siap. Marilah mendapatkan aku, dan lihatlah!
59:6 Ham Jahowa, Naibata Zebaot, Naibata ni Israel! Hehe ma Ham marlulu bani bangsa parbegu! Ulang ma maidop Ham dompak halak partahi-tahi na jahat in. Sela. 59:6 Engkau, TUHAN, Allah semesta alam, adalah Allah Israel. Bangunlah untuk menghukum segala bangsa; janganlah mengasihani mereka yang melakukan kejahatan dengan berkhianat! S e l a
59:7 Mulak do sidea ganup bodari, mangorongi songon baliang, iinggoti sidea do huta in. (ay. 15.) 59:7 Pada waktu senja mereka datang kembali, mereka melolong seperti anjing dan mengelilingi kota.
59:8 Tonggor ma, buei do sahap-sahap ni babahni; podang do longkot bani dilahni, ise ma na patangi-tangi ai! (Ps. 64:4, 5.) 59:8 Sesungguhnya, mereka menyindir dengan mulutnya; cemooh ada di bibir mereka, sebab — siapakah yang mendengarnya?
59:9 Tapi Ham Jahowa, tartawa do Ham mangidah sidea, mapas do Ham mangidah sipajuh begu-begu ganup. (Ps. 2:4; Pod. 1:26.) 59:9 Tetapi Engkau, TUHAN, menertawakan mereka, Engkau mengolok-olok segala bangsa.
59:10 Ham Pargogohku, hubamu do ahu mangkawah, ai Ham do Naibata, batar-batar bangku. 59:10 Ya kekuatanku, aku mau berpegang pada-Mu, sebab Allah adalah kota bentengku.
59:11 Naibatangku paridop ni uhur, in do na mangalo-alo ahu; Naibata do mambahen marmalas ni uhur ahu mangidah imbang-imbangku. (Ps. 54:9; 91:8.) 59:11 Allahku dengan kasih setia-Nya akan menyongsong aku; Allah akan membuat aku memandang rendah seteru-seteruku.
59:12 Ulang ma mintor bunuh Ham sidea, Ase ulang lupa bangsangku; pamerap Ham ma sidea marhitei hagogohonmu, dob ai tompashon Ham ma sidea, Ham Tuhannami, gantarnami. (Ps. 56:8.) 59:12 Janganlah membunuh mereka, supaya bangsaku tidak lupa, halaulah mereka kian ke mari dengan kuasa-Mu, dan jatuhkanlah mereka, ya Tuhan, perisai kami!
59:13 Halani dousa ni pamanganni, sahap-sahap ni bibirni, bahen Ham ma sidea tardapot ibagas hatoalonni, halani pamuraion pakon ladung, na hinatahonni. (Ps. 36:4.) 59:13 Karena dosa mulut mereka adalah perkataan bibirnya, biarlah mereka tertangkap dalam kecongkakannya. Oleh karena sumpah serapah dan dusta yang mereka ceritakan,
59:14 Boiskon Ham ma sidea ibagas ringismu, boiskon Ham ma sidea, ronsi lang dong be sidea, ase ibotoh halak, Naibata do hape na manggomgom Jakob, das hu ujung ni tanoh on. Sela. 59:14 habisilah mereka dalam geram, habisilah, sehingga mereka tidak ada lagi, supaya mereka sadar bahwa Allah memerintah di antara keturunan Yakub, sampai ke ujung bumi. S e l a
59:15 Mulak do sidea ganup bodari, mangorongi songon baliang, iinggoti sidea do huta in. (ay. 7.) 59:15 Pada waktu senja mereka datang kembali, mereka melolong seperti anjing dan mengelilingi kota.
59:16 Maor-aor do sidea mangindahi sipanganon, marmungut-mungut, anggo lang bosur sidea. 59:16 Mereka mengembara mencari makan; apabila mereka tidak kenyang, maka mereka mengaum.
59:17 Tapi anggo ahu sai dodingkononku do hagogohonmu, janah olobkononku do sogod idop ni uhurmu; ai Ham do batar-batar anjaha haporusanku sanggah tarsosak. (Ps. 30:6; 90:14.) 59:17 Tetapi aku mau menyanyikan kekuatan-Mu, pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setia-Mu; sebab Engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku.
59:18 Ham pargogohku, Ham do dodingkononku, Ham do Naibata batar-batar bangku, Naibatangku na maridop ni uhur bangku. 59:18 Ya kekuatanku, bagi-Mu aku mau bermazmur; sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setia-Nya.
<< Mazmur 58 Mazmur 60 >>