Mazmur 57

 
57:1 Bani pambobai koor. Inggouni: Ulang parseda. Doding podah humbani si Daud. Sanggah lintun ia humbani si Saul, hubagas liang. (1 Sam. 22:1.) 57:1 Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu: Jangan memusnahkan. Miktam Dari Daud, ketika ia lari dari pada Saul, ke dalam gua.
57:2 Maidop ma uhurmu bangku, Ham Naibata, maidop ma uhurmu bangku: ai Bamu do marlingod tonduyhu, anjaha bani linggom ni habongmu do ahu marlingod, paima salpu parmaraan. (Ps. 17:8; 36:8; 61:5; 91;1, 2; Jes. 26:20.) 57:2 Kasihanilah aku, ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepada-Mulah jiwaku berlindung; dalam naungan sayap-Mu aku akan berlindung, sampai berlalu penghancuran itu.
57:3 Dilo-dilo do ahu bani Naibata na timbul in, hubani Naibata siluluhon ahu. 57:3 Aku berseru kepada Allah, Yang Mahatinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku.
57:4 Marsuruhan do Ia hun nagori atas anjaha paluahonni do ahu; pabadoronni do halak na sihol mangatah ahu. Sela. Sai tongoson ni Naibata do idop ni uhurni ampa hasintonganni. (Ps. 43:3.) 57:4 Kiranya Ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. S el a Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenaran-Nya.
57:5 Tibal do ahu itongah-tongah ni singa, na sihol mangatah anak ni jolma; iponni doskon tanja ampa panah, anjaha dilahni songon podang na niasah. (Ps. 55:22.) 57:5 Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam.
57:6 Pagijang Ham ma dirimu, Ham Naibata, hu atas ni sagala langit, anjaha hu sab tanoh on hamuliaonmu.(Ps. 8:2.) 57:6 Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, ya Allah! Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi!
57:7 Itaon sidea do jarot bani langkah-langkahku, anjaha tonduyhu domma unduk; ihurak sidea sada godung i lobeihu, tapi sidea sandiri do madabuh hubagas. Sela. (ay. 8-12: pausih Ps. 108:2-6; Ps. 7:16.) 57:7 Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku, mereka menggali lobang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. S e l a
57:8 Sonang do uhurhu, Ham Naibata, sonang do uhurhu; sihol do ahu mandoding, sihol do ahu mamuji-muji. (Ps. 112:7.) 57:8 Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap; aku mau menyanyi, aku mau bermazmur.
57:9 Puho ma ale tonduyhu, puho ma arbap pakon husapi; sihol do puhoanku buha siang. 57:9 Bangunlah, hai jiwaku, bangunlah, hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar!
57:10 Pujionku ma Ham itongah-tongah ni sagala bangsa, ale Tuhan, dodingkononku ma Ham itongah-tongah ni sagala morga, (Ps. 18:50.) 57:10 Aku mau bersyukur kepada-Mu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, aku mau bermazmur bagi-Mu di antara suku-suku bangsa;
57:11 ai sundol do hu langit idop ni uhurmu, anjaha hasintonganmu das hu awang-awang.(Ps. 36:6.) 57:11 sebab kasih setia-Mu besar sampai ke langit, dan kebenaran-Mu sampai ke awan-awan.
57:12 Pagijang Ham ma dirimu, Ham Naibata, huatas ni sagala langit; hu sab tanoh on hamuliaonmu. (ay. 6.) 57:12 Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, ya Allah! Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi!
<< Mazmur 56 Mazmur 58 >>