Mazmur 56

 
56:1 Bani pambobai koor. Inggouni: Asas bani hayu Teberinta na madaoh. Humbani si Daud, sanggah itangkap halak Palistim ia i huta Gat. (1 Sam. 21:11-16.) 56:1 Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu: Merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh. Miktam dari Daud, ketika orang Filistin menangkap dia di Gat.
56:2 Maidop ma uhurmu bangku, Ham Naibata, ai sihol atahon ni jolma do ahu, ganup ari iporang anjaha isosak sidea do ahu. (Ps. 124:2, 3.) 56:2 Kasihanilah aku, ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku, sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku!
56:3 Sihol atahon ni imbangku do ahu ganup ari, buei do sidea na mangimbang ahu. 56:3 Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari, bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong.
56:4 Sanggah mabiar ahu, sai hu Bamu do ahu martenger ni uhur. 56:4 Waktu aku takut, aku ini percaya kepada-Mu;
56:5 Mangunsagahkon Naibata sai pujionku do hatani, Naibata do huajamhon, seng mabiar ahu, mintor kahuaon ni jolma ma ahu?(Ps. 27:1; 118:6; Jes. 12:2; 51:12; Heb. 13:6.) 56:5 kepada Allah, yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?
56:6 Ari-ari do ipabalik sidea hatangku; sagala pingkiran ni sidea dompak ahu sihol pasamborhon do. 56:6 Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku; mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku.
56:7 Martumpu-tumpu do sidea manggompangi, ipardiatei do langkah-langkahku laho manguhurhon hosahku. 56:7 Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku.
56:8 Seng anjai maluah sidea halani hajahatonni na buei in. Sampakkon Ham ma bangsa-bangsa in ibagas ringismu, Ham Naibata! (Ps. 55:24; 59:12.) 56:8 Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu, ya Allah!
56:9 Domma isurathon Ham parawat-awatanku, domma ipatumpu Ham iluhku hubagas tatabumu; ai lang domma ibukuhon Ham ai? (Ps. 139:16; Mal. 3:16.) 56:9 Sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku Kautaruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kaudaftarkan?
56:10 Maningon surut do hu pudi sagala munsuhku anggo dilo-dilo ahu; tangkas do hubotoh paboa Naibata do mangkasomani ahu. (Rom 8:31.) 56:10 Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru; aku yakin, bahwa Allah memihak kepadaku.
56:11 Mangunsagahkon Naibata, pujionku do hatani, mangunsagahkon Jahowa pujionku do hatani.(ay. 5.) 56:11 Kepada Allah, firman-Nya kupuji, kepada TUHAN, firman-Nya kupuji,
56:12 Marhatengeran bani Naibata do ahu, seng mabiar ahu, mintor kahuanon ni jolma ma ahu?(Ps. 118:6.) 56:12 kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?
56:13 Ham Naibata, marutang bagah-bagah do ahu Bamu, sai galaronku do galangan banggal ni uhurhu hu Bamu, (Ps. 50:14; 2 Kron. 29:31.) 56:13 Nazarku kepada-Mu, ya Allah, akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepada-Mu.
56:14 ai domma ipaluah Ham hosahku humbani hamateian, sonai homa naheihu pe humbani partolsuan, gabe boi mardalan ahu ilobei ni Naibata, ibagas sondang hagoluhan. (Ps. 52:11; 54:9; 116:8, 9; Job 33:30; Joh. 8:12.) 56:14 Sebab Engkau telah meluputkan aku dari pada maut, bahkan menjaga kakiku, sehingga tidak tersandung; maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan.
<< Mazmur 55 Mazmur 57 >>