Mazmur 55

55:1 Bani pambobai koor. Doding podah humbani si Daud marhasoman husapi. 55:1 Untuk pemimpin biduan. Dengan permainan kecapi. Nyanyian pengajaran Daud.
55:2 Tangihon Ham ma tonggongku, Ham Naibata, anjaha ulang ma tulak Ham elek-elekku. (Ps. 54:4.) 55:2 Berilah telinga, ya Allah, kepada doaku, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku!
55:3 Ingat Ham ma ahu anjaha balosi Ham ma; mawat-awat do ahu ibagas doruh-doruhku. 55:3 Perhatikanlah aku dan jawablah aku! Aku mengembara dan menangis karena cemas,
55:4 Bulinsah do ahu halani parsurak ni munsuh, halani panosak ni parjahat; ai sai manggulang hamagouan do sidea bangku, anjaha ibagas gila do sidea mammunsuhi ahu. (Ps. 140:11.) 55:4 karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik; sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku, dan dengan geramnya mereka memusuhi aku.
55:5 Mangirput do uhurhu ibagas, anjaha songgot-songgot ni hamateian mandorab ahu. (Ps. 18:5.) 55:5 Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku.
55:6 Biar pakon hagobiron do manrohi ahu, anjaha hasonggoton manrungkub ahu, (Hes. 7:18.) 55:6 Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku.
55:7 pala huhatahon: Ah, ambit marhabong ma ahu songon asas, habang ma ahu mayap-ayap mangindahi parsaranan. (Ps. 11:1.) 55:7 Pikirku: “Sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang,
55:8 Tongon, daoh ma ahu maporus, marborngin i halimisan. Sela. (Pangk. 12:14.) 55:8 bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. S e l a
55:9 Tarolos ma ahu mangindahi ianan parlingodan, dompak logou sibungkar hasowor ampa haba-haba. 55:9 Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai.”
55:10 Geori Ham ma sidea Tuhan, bolah Ham ma riah ni sidea. Ai huidah do paksa pakon parsalisihan ibagas huta ai. (1 Mus. 11:7; 2 Sam. 15:31; 17:14.) 55:10 Bingungkanlah mereka, kacaukanlah percakapan mereka, ya Tuhan, sebab aku melihat kekerasan dan perbantahan dalam kota!
55:11 Arian pakon borngin marrunda sidea iatas tembokni; hajahaton ampa hasunsahan masa ibagas ai. 55:11 Siang malam mereka mengelilingi kota itu di atas tembok-temboknya, dan di dalamnya ada kemalangan dan bencana;
55:12 Hasamboron do itongah-tongahni, anjaha seng misir humbani alamanni panokohon pakon panipuon. 55:12 penghancuran ada di tengah-tengahnya, di tanah lapangnya tidak habis-habisnya ada penindasan dan tipu.
55:13 Sedo munsuh na pahiri ahu, ambit ai hutaron namin; sedo halak pardomdom na roh mangimbang ahu, ambit ai marponop ahu hun lobeini. 55:13 Kalau musuhku yang mencela aku, aku masih dapat menanggungnya; kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku, aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia.
55:14 Tapi ho do, jolma na doskon ahu, huan-huanku, hatengeran ni uhurhu; (Ps. 41:10; 2 Sam. 15:12.) 55:14 Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku:
55:15 ho, hasomanku saparsaoran, ho, hasomanku saodoran hu rumah ni Naibata. (Ps. 42:5.) 55:15 kami yang bersama-sama bergaul dengan baik, dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian.
55:16 Sai hamateian ma mandorab sidea, manggoluh ma sidea susur hu nagori toruh; ai hajahaton do manggoki rumah ampa paruhuron ni sidea. (4 Mus. 16:33.) 55:16 Biarlah maut menyergap mereka, biarlah mereka turun hidup-hidup ke dalam dunia orang mati! Sebab kejahatan ada di kediaman mereka, ya dalam batin mereka.
55:17 Tapi anggo ahu, bani Naibata do ahu dilo-dilo. Jadi Jahowa ma na paluahkon ahu. 55:17 Tetapi aku berseru kepada Allah, dan TUHAN akan menyelamatkan aku.
55:18 Bodari, sogod ampa tongah arian dilo-dilo do ahu, doruh-doruh, anjaha itangihon do sorangku. (Dan. 6:11.) 55:18 — Di waktu petang, pagi dan tengah hari aku cemas dan menangis; dan Ia mendengar suaraku.
55:19 Paluahonni do tonduyhu mardamei-damei humbani halak na mandorab ahu, ai buei tumang do sidea na manlawan ahu. 55:19 Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku.
55:20 Sai tangaron ni Naibata do anjaha patoruhonni do sidea; Ia na marparatas humbani nabasaia. Sela. Halani seng ra sidea paubahkon uhurni, anjaha seng marhabiaran sidea bani Naibata. (Ps. 102:27; 5 Mus. 33:27; Jer. 2:30; 5:3.) 55:20 Allah akan mendengar dan merendahkan mereka, — Dia yang bersemayam sejak purbakala. S e l a Karena mereka tidak berubah dan mereka tidak takut akan Allah.
55:21 Ilaluhon do tanganni laho mangimbang hasomanni, mangeluk do ia humbani parpadanan. 55:21 Orang itu mengacungkan tangannya kepada mereka yang hidup damai dengan dia, janjinya dilanggarnya;
55:22 Landitan do pamanganni humbani mantega, tapi hamunsuhon do ibagas uhurni; lamlaman do hatani ase minak, tapi songon podang na sinintak do sidea. (Pod. 5:3, 4; Jer. 9:8; Ps. 57:5.) 55:22 mulutnya lebih licin dari mentega, tetapi ia berniat menyerang; perkataannya lebih lembut dari minyak, tetapi semuanya adalah pedang terhunus.
55:23 Ompaskon ma bani Jahowa holsoh ni uhurmu, jadi Ia ma na mansarihon ho; seng anjai paturutonni halak parpintor marhasunsahan lalab. (Ps. 37:5; 1 Ptr. 5:7.) 55:23 Serahkanlah kuatirmu kepada TUHAN, maka Ia akan memelihara engkau! Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan-Nya orang benar itu goyah.
55:24 Tapi anggo Ham, ale Naibata, sai patuadonmu do sidea hubagas godung hamagouan; halak sionsop daroh pakon panipu seng anjai das ronsi partongahan ni umurni. Tapi anggo ahu hu Bamu do marhatengeran. (Ps. 5:7; 94:23; 102:25.) 55:24 Tetapi Engkau, ya Allah, akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam; orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya. Tetapi aku ini percaya kepada-Mu.
<< Mazmur 54 Mazmur 56 >>