Mazmur 54

 
54:1 Bani pambobai koor. Marhasoman husapi. Doding podah humbani si Daud, 54:1 Untuk pemimpin biduan. Dengan permainan kecapi. Nyanyian pengajaran Daud,
54:2 sanggah roh halak Sipi hubani si Saul mangkatahon: Ai lang i lambungnami do marponop si Daud? (1 Sam. 23:19; 26:1.) 54:2 ketika orang Zifi datang mengatakan kepada Saul: “Daud bersembunyi kepada kami.”
54:3 Ham Naibata, paluah Ham ma ahu, halani goranmu, pintori Ham ma ahu marhitei hagogohonmu. (Ps. 82:3.) 54:3 Ya Allah, selamatkanlah aku karena nama-Mu, berilah keadilan kepadaku karena keperkasaan-Mu!
54:4 Tangihon Ham ma tonggongku, Ham Naibata! Paeleng Ham ma pinggolmu manangihon sahap ni pamanganku! (Ps. 55:2, 3.) 54:4 Ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku!
54:5 Ai hehe do halak na jungkat mangimbang ahu, anjaha sihorjahon paksa mangindahi hosahku; seng mardingat sidea bani Naibata. Sela. (Ps. 86:14.) 54:5 Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku, orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku; mereka tidak mempedulikan Allah. S e l a
54:6 Tonggor ma, Naibata do pangurupi bangku, Tuhan do siramotkon hosahku. 54:6 Sesungguhnya, Allah adalah penolongku; Tuhanlah yang menopang aku.
54:7 Balaskon Ham ma hajahaton in bani imbang-imbangku, siapkon Ham ma sidea halani hasintonganmu. 54:7 Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku; binasakanlah mereka karena kesetiaan-Mu!
54:8 Marhasoman malas ni uhur boanonku ma galangan hu Bamu, pujionku ma goranmu, Ham Jahowa, ai dear do in, (4 Mus. 15:3; Ps. 52:11.) 54:8 Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepada-Mu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya TUHAN.
54:9 ai ipaluah do ahu humbani sagala hasosakan, anjaha sombuh matangku mangidah sagala munsuhku. (Ps. 59:11.) 54:9 Sebab Ia melepaskan aku dari segala kesesakan, dan mataku memandangi musuhku.
<< Mazmur 53 Mazmur 55 >>