Mazmur 53

 
53:1 Bani pambobai koor. Loguni: Mahalat. Doding podah humbani si Daud. 53:1 Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu: Mahalat. Nyanyian pengajaran Daud.
53:2 Nini halak na oto do ibagas uhurni: Seng dong Naibata, Bajan anjaha sambor do pambahen ni sidea, sahalak pe lang sibahen na madear. 53:2 Orang bebal berkata dalam hatinya: “Tidak ada Allah!” Busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik.
53:3 Manatap-natap do Jahowa hun nagori atas dompak anak ni jolma, mangidah atap dong do na maruhur, sipindahi Naibata. 53:3 Allah memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia, untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah.
53:4 Haganup do sidea kahou, haganupan seng margagan, sahalak pe lang sibahen na madear, sahalak pe lang dong. 53:4 Mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah bejat; tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak.
53:5 Seng marpambotoh nani sagala halak sihorjahon hajahaton, na mangankon bangsangku songon na mangan ruti, anjaha na so ongga mardilo Jahowa? 53:5 Tidak sadarkah orang-orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umat-Ku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Allah?
53:6 Tapi maningon tarsonggot do sidea use, age pe seng dong na manonggoti, ai Naibata do na mangerab holi-holi ni halak na mangkubu ho, sai na tarbador do sidea, ai domma iambukkon Naibata sidea. (Jes. 26:37; Job 15:21; 1 Tes. 5:3.) 53:6 Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, padahal tidak ada yang mengejutkan; sebab Allah menghamburkan tulang-tulang para pengepungmu; mereka akan dipermalukan, sebab Allah telah menolak mereka.
53:7 Ah, sai roh ma haluahon ni Israel, hun Sion! Anggo suang ma ibahen Naibata bangsani, marolob-olob ma Jakob anjaha marmalas ni uhur Israel. 53:7 Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel! Apabila Allah memulihkan keadaan umat-Nya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita.
<< Mazmur 52 Mazmur 54 >>