Mazmur 52

52:1 Bani pambobai koor. Doding podah humbani si Daud, 52:1 Untuk pemimpin biduan. Nyanyian pengajaran Daud,
52:2 sanggah roh si Doeg, halak Edom ai patugahkon bani si Saul, nini hubani: Domma das si Daud hu rumah ni si Ahimelek. (1 Sam. 22:9-19.) 52:2 ketika Doëg, orang Edom itu, datang memberitahukan kepada Saul, bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelekh.
52:3 Mase marmegah-megah ho ibagas hajahaton, ale puanglima, parkuasa na mabisang, manlawan halak na daulat ganup ari? (Ps. 71:4; Jes. 5:22.) 52:3 Mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan, terhadap orang yang dikasihi Allah sepanjang hari?
52:4 Hamagouan do iuhurhon ho, songon pisou parsuhur do marot ni dilahmu, ho ale sihorjahon pangoto-otoion. (Ps. 5:10; 38:13; 57:7.) 52:4 Engkau merancangkan penghancuran, lidahmu seperti pisau cukur yang diasah, hai engkau, penipu!
52:5 Holongan do uhurmu bani na jahat ase bani na madear, bani hata ladung ase hata hasintongan. Sela. 52:5 Engkau mencintai yang jahat lebih dari pada yang baik, dan dusta lebih dari pada perkataan yang benar. S e l a
52:6 Sai iharosuhkon ho do bagei ni hata hasedaon, sonai age dilah panipuon. 52:6 Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan, hai lidah penipu!
52:7 Tapi reongkonon ni Naibata do ho sadokah ni dokahni, tangkaponni anjaha saradonni do ho humbani lampo-lampomu, dokdokonni do hun tanoh ni halak na manggoluh. Sela. 52:7 Tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya, Ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemah, membantun engkau dari dalam negeri orang-orang hidup. S e l a
52:8 Idahon ni halak parpintor ma ai lanjar mabiar, tatawaan ni sidea ma ia, nini: (Ps. 91:8.) 52:8 Maka orang-orang benar akan melihatnya dan menjadi takut, dan mereka akan menertawakannya:
52:9 Tonggor ma halak an, na so mambahen Naibata batar-batarni, na martenger ni uhur bani buei ni habayakonni, anjaha na mangenjeng ibagas hajahatonni. (Ps. 49:7; Job 31:24.) 52:9 “Lihatlah orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, yang percaya akan kekayaannya yang melimpah, dan berlindung pada tindakan penghancurannya!”
52:10 Tapi anggo ahu songon hayu jetun na ratah do i rumah ni Naibata; martenger ni uhur do ahu bani idop ni uhur ni Naibata ronsi sadokah ni dokahni. (Ps. 92:13-15; Jes. 60:13.) 52:10 Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah; aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya.
52:11 Sai pujionku do Ham, ai Ham do sibahen ai, ronsi sadokah ni dokahni, halani ipasaud Ham ai; sai baritahononku do goranmu halani hadearonni, ilobei ni halak na niidopanmu. (Ps. 37:5; 54:8.) 52:11 Aku hendak bersyukur kepada-Mu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak; karena nama-Mu baik, aku hendak memasyhurkannya di depan orang-orang yang Kaukasihi!
<< Mazmur 51 Mazmur 53 >>