Mazmur 51

 
51:1 Bani pambobai koor. Psalm humbani si Daud. 51:1 Untuk pemimpin biduan. Mazmur dari Daud,
51:2 Sanggah na roh nabi Natan mangayakisi, dob idohori si Batsyeba. (2 Sam. 12.) 51:2 ketika nabi Natan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsyeba.
51:3 Maidop ma uhurmu bangku, Ham Naibata, romban hubani dear ni layakmu, sasap Ham ma panlanggaronku romban hubani buei ni idop ni uhurmu. (Luk. 18:13.) 51:3 Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setia-Mu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar!
51:4 Burihi Ham ma ahu pansing tumang humbani hajahatonku, anjaha paborsih Ham ma ahu humbani dousangku. 51:4 Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku!
51:5 Ai mangahap do ahu bani panlanggaronku, anjaha tongtong do sonson i lobeihu dousangku. (Ps. 32:5.) 51:5 Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku.
51:6 Bamu, bamu tumang do ahu mardousa, anjaha na jahat bani panonggormu do huhorjahon, ase taridah pintor do Ham bani parsahapmu, anjaha pitah Ham bani panguhumionmu. (2 Sam. 12:9; Ps. 119:137; Rom 3:4, 19.) 51:6 Terhadap Engkau, terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kauanggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu.
51:7 Tongon, ibagas hagedukon do ahu tubuh, anjaha ibagas dousa ijalo inang ahu. (Ps. 58:4; Joh. 3:6.) 51:7 Sesungguhnya, dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku.
51:8 Tongon, hasintongan na ibagas uhur do iharosuhkon Ham, anjaha ibagas na ponop ipabotohkon Ham hauhuron bangku. (1 Kor. 2:7.) 51:8 Sesungguhnya, Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku.
51:9 Uras Ham ma ahu humbani dousangku marhitei hisop, ase borsih ahu, burihi Ham ma ahu, ase lopakan ahu marimbang salju. (3 Mus. 14:6, 7; 4 Mus. 19:6, 18; Jes. 1:18.) 51:9 Bersihkanlah aku dari pada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir, basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju!
51:10 Sai pabogeihon Ham ma hubangku malas ni uhur pakon hamegahon, ase marolob-olob holi-holi na dob nirosakanmu. (Ps. 32:3, 4; 38:4; Jes. 38:13.) 51:10 Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang Kauremukkan bersorak-sorak kembali!
51:11 Ponopkon Ham ma bohimu humbani dousangku, anjaha sasap Ham ma ganup hajahatonku. 51:11 Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku!
51:12 Tompa Ham ma uhur na borsih ibagas diringku, Ham Naibata, anjaha bere Ham ma bangku tonduy na baru anjaha na totap. (Jer. 24:7; Hes. 36:26; Lah. 15:9.) 51:12 Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh!
51:13 Ulang ma pabali Ham ahu hun lobeimu, anjaha ulang ma buat Ham Tonduymu na Pansing in humbangku. (1 Sam. 15:26; 16:1; Jer. 7:15.) 51:13 Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus dari padaku!
51:14 Pasuang Ham ma bangku malas ni uhur halani pangurupionmu, anjaha tungkoli Ham ma ahu marhitei tonduy pambalosion. 51:14 Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang dari pada-Mu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela!
51:15 Ase huajarhon dalanmu bani sipanlanggar, ase mulak halak pardousa hubamu. (Hos. 14:10; Luk. 22:32.) 51:15 Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepada-Mu.
51:16 Sai paluah Ham ma ahu humbani sapata ni daroh, Ham Naibata, Naibata ni hatuahonku, ase ipuji dilahku hapintoranmu. (2 Sam. 11:17; Rom 1:17.) 51:16 Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu!
51:17 Buha Ham ma bibirhu, Ham Tuhan, ase iambilankon pamanganku puji-pujianmu. 51:17 Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepada-Mu!
51:18 Ai seng iharosuhkon Ham galangan sisayaton, anjaha porini huboban galangan situtungon, seng anjai hadearhononmu ai. (Ps. 40:7; 50:8-13.) 51:18 Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan; sekiranya kupersembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya.
51:19 Galangan na hinarosuhkon ni Naibata, ai ma tonduy na marosak; uhur na maropuk anjaha na marosak seng itulak uhurmu, Ham Naibata. (Ps. 34:19; Jes. 57:15; 66:2.) 51:19 Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur; hati yang patah dan remuk tidak akan Kaupandang hina, ya Allah.
51:20 Bahen Ham ma na madear hu Sion romban hubani idop ni uhurmu, pauli Ham ma tembok ni Jerusalem. (Ps. 147:2, 3; Jes. 58:12; 61:4; Hes. 36:10, 33; 38:12.) 51:20 Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hati-Mu bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem!
51:21 Jadi ijai ma harosuhkononmu galangan na sintong, galangan situtungon ampa galangan sirasogon; ijai ma galangkononkon lombu jonggi iatas anjap-anjapmu. (5 Mus. 33:10; Heb. 13:10, 15; Ps. 19:6; 1 Sam. 7:9.) 51:21 Maka Engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya; maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbah-Mu.
<< Mazmur 50 Mazmur 52 >>