Mazmur 44

 
44:1 Bani pambobai koor. Doding podah humbani ginompar ni si Korah. 44:1 Untuk pemimpin biduan. Dari bani Korah. Nyanyian pengajaran.
44:2 Ham Naibata, domma ibogei pinggolnami sandiri ibaritahon ompungnami bannami, pasal pambahenan na binahenmu bani goluh ni sidea, bani panorang na basaia. (5 Mus. 6:20-25.) 44:2 Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar, nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah Kaulakukan pada zaman mereka, pada zaman purbakala.
44:3 Marhitei tanganmu iusir Ham do bangsa sipajuh begu-begu, tapi isuankon Ham do ia sidea; iboiskon Ham do bangsa-bangsa, tapi ipararat Ham do ia sidea. (Ps. 78:55; 80:9.) 44:3 Engkau sendiri, dengan tangan-Mu, telah menghalau bangsa-bangsa, tetapi mereka ini Kaubiarkan bertumbuh; suku-suku bangsa telah Kaucelakakan, tetapi mereka ini Kaubiarkan berkembang.
44:4 Ai sedo marhitei podang ni sidea dapot sidea tanoh in, sedo botohonni mambahen monang sidea; tapi tangan siamunmu pakon botohonmu ampa haliharon ni bohimu do tene, ai iharosuhkon Ham do sidea. (ay. 7; Ps. 4:7; 5 Mus. 7:7, 8.) 44:4 Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kanan-Mu dan lengan-Mu dan cahaya wajah-Mu, sebab Engkau berkenan kepada mereka.
44:5 Ham do rajangku, ampa Naibatangku, na manongos haluahon bani Jakob. (Ps. 24:6; 74:12.) 44:5 Engkaulah Rajaku dan Allahku yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub.
44:6 Marhitei Ham ijuar hanami munsuhnami, marhitei goranmu ilotloti hanami do imbangnami. (Ps. 60:14.) 44:6 Dengan Engkaulah kami menanduk para lawan kami, dengan nama-Mulah kami menginjak-injak orang-orang yang bangkit menyerang kami.
44:7 Ai sedo bani siorhu ahu marpangajaman, anjaha sedo podangku pamonang ahu. (Jes. 24:12; 1 Sam. 17:47.) 44:7 Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan,
44:8 Ham do paluah hanami humbani sagala imbangnami, Ham do mambahen tarbador na mandomdomi hanami. 44:8 tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami Kauberi malu.
44:9 Ibagas Naibata do marmogah-mogah hanami ari-ari, anjaha pujionnami do goranmu sadokah ni dokahni. Sela. 44:9 Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi nama-Mu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. S e l a
44:10 Hape sonari itulak Ham do hanami, anjaha ipaturut Ham hanami bador; seng bingkat Ham mangkasomani balanami. (Ps. 60:12.) 44:10 Namun Engkau telah membuang kami dan membiarkan kami kena umpat, Engkau tidak maju bersama-sama dengan bala tentara kami.
44:11 Ibahen Ham do hanami manginsurut humbani munsuhnami, gabe irampas na mandomdomi hanami do hanami. 44:11 Engkau membuat kami mundur dari pada lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami mengadakan perampokan.
44:12 Iondoskon Ham do hanami songon biri-biri sisayaton, ierap Ham do hanami itongah-tongah ni bangsa sipajuh begu-begu. (Jes. 41:2; Mik. 5:2.) 44:12 Engkau menyerahkan kami sebagai domba sembelihan dan menyerakkan kami di antara bangsa-bangsa.
44:13 Ijual Ham do bangsamu seng pala marboli, anjaha seng maruntung Ham humbani harga ni sidea. (5 Mus. 32:30; Panguh. 10:7.) 44:13 Engkau menjual umat-Mu dengan cuma-cuma dan tidak mengambil keuntungan apa-apa dari penjualan itu.
44:14 Ibahen Ham do hanami sipahiri-hirion ni simbalognami, parbileian pakon siapason ni halak na marianan inggot hanami. (Ps. 79:4; 1 Raj. 9:7.) 44:14 Engkau membuat kami menjadi cela bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami.
44:15 Ibahen Ham do hanami gabe umpama itongah-tongah ni sipajuh begu-begu, siupirhonon ni ulu itongah-tongah ni bangsa-bangsa. (Ps. 22:8; 5 Mus. 28:37.) 44:15 Engkau membuat kami menjadi sindiran di antara bangsa-bangsa, menyebabkan suku-suku bangsa menggeleng-geleng kepala.
44:16 Jongjong do ilobeihu habadoronku ari-ari, anjaha hailaon do manrungkub bohingku, (Ps. 69:8, 20.) 44:16 Sepanjang hari aku dihadapkan dengan nodaku, dan malu menyelimuti mukaku,
44:17 halani sora ni na mangapasi pakon na manrisai, halani pangkawah ni munsuh pakon na mandomdomi ahu. 44:17 karena kata-kata orang yang mencela dan menista, di hadapan musuh dan pendendam.
44:18 Ganupan ai domma mangonai bannami, tapi seng lupa hanami Bamu, anjaha seng mangeluk hanami humbani padanmu. 44:18 Semuanya ini telah menimpa kami, tetapi kami tidak melupakan Engkau, dan tidak mengkhianati perjanjian-Mu.
44:19 Seng marbalik uhurnami, anjaha seng manlembang langkahnami humbani dalanmu; (Job 31:7.) 44:19 Hati kami tidak membangkang dan langkah kami tidak menyimpang dari jalan-Mu,
44:20 age sonai iropuki Ham do hanami bani ianan ni sorigala, anjaha irungkubhon Ham do hagolapan bannami. 44:20 walaupun Engkau telah meremukkan kami di tempat serigala, dan menyelimuti kami dengan kekelaman.
44:21 Porini ihalupahon Hanami goran ni Naibata, anjaha ipaherbang hanami tangannami bani Naibata silegan, (Ps. 143:6.) 44:21 Seandainya kami melupakan nama Allah kami, dan menadahkan tangan kami kepada allah lain,
44:22 mintor lang ma pareksaon ni Naibata ai? ai Ia do na mananda rusia ni uhur. (Ps. 7:10.) 44:22 masakan Allah tidak akan menyelidikinya? Karena Ia mengetahui rahasia hati!
44:23 Tongon, halani Ham do ibunuhi hanami manipat ari, doskon biri-biri sisayaton do hanami ihira sidea. (Rom 8:36.) 44:23 Oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan.
44:24 Puho ma Ham, mase sai modom Ham Tuhan? Puho ma Ham anjaha ulang ma tulak Ham hanami sadokah ni dokahni. (Ps. 35:23; 59:5; 78:65.) 44:24 Terjagalah! Mengapa Engkau tidur, ya Tuhan? Bangunlah! Janganlah membuang kami terus-menerus!
44:25 Mase ma iponopkon Ham bohimu, lupa Ham bani hasombuhon ampa hasosakannami? (Ps. 10:1.) 44:25 Mengapa Engkau menyembunyikan wajah-Mu dan melupakan penindasan dan impitan terhadap kami?
44:26 Ai unduk do tonduynami das bani orbuk, longkot bani tanoh do boltoknami. (Ps. 119:25; Heb. 3:16.) 44:26 Sebab jiwa kami tertanam dalam debu, tubuh kami terhampar di tanah.
44:27 Marugas ma Ham mangurupi hanami, anjaha paluah Ham ma hanami halani idop ni uhurmu. 44:27 Bersiaplah menolong kami, bebaskanlah kami karena kasih setia-Mu!
<< Mazmur 43 Mazmur 45 >>