Mazmur 38

 
38:1 Psalm ni si Daud. Bahen pardingatan. 38:1 Mazmur Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan.
38:2 Ham Jahowa, ulang ma pinsang Ham ahu ibagas ringismu, ulang ma ajar Ham ahu ibagas gilamu! (Ps. 6:2; Jer. 10:24.) 38:2 TUHAN, janganlah menghukum aku dalam geram-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murka-Mu;
38:3 ai mangkapantik do hubangku panahmu, anjaha idondoni tanganmu do ahu. (Ps. 7:14; 32:4; Job 6:4.) 38:3 sebab anak panah-Mu menembus aku, tangan-Mu telah turun menimpa aku.
38:4 Seng be dong na jorgit bani angkulangku halani ringismu, seng marhasonangan be holi-holingku halani dousangku. (Ps. 51:10.) 38:4 Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarah-Mu, tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku;
38:5 Ai isalpui dousangku do ulungku, anjaha songon pangodoh ni siboanon na borat do ai bangku. (Tangis 1:14; Esr. 9:6.) 38:5 sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku; semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku.
38:6 Bau masik anjaha marnanah do ugahku, halani haotoonku. (Jer. 30:12-17.) 38:6 Luka-lukaku berbau busuk, bernanah oleh karena kebodohanku;
38:7 Gundung mando ahu anjaha unduk mardalan, martudung-tudung do ahu mardalan ari-ari. 38:7 aku terbungkuk-bungkuk, sangat tertunduk; sepanjang hari aku berjalan dengan dukacita.
38:8 Ai milas do sab binongeihu, seng be dong na jorgit bani dagingku. 38:8 Sebab pinggangku penuh radang, tidak ada yang sehat pada dagingku;
38:9 Mandatei anjaha marosak do huahap, morong-orong do ahu halani parborit ni pusu-pusungku. 38:9 aku kehabisan tenaga dan remuk redam, aku merintih karena degap-degup jantungku.
38:10 Ham Jahowa, talar do i lobeimu sagala pangindoanku, anjaha hoih-hoihku pe seng ponop ai humbamu. 38:10 Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagi-Mu;
38:11 Sai mulbag-ulbag do pusu-pusungku, anjaha moru gogohku; haliharon ni mata pe seng dong be bangku. (Job 16:16.) 38:11 jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang, dan cahaya mataku pun lenyap dari padaku.
38:12 Huan-huan pakon diha-dihangku padaoh diri humbangku, anjaha sindohorhu mandaoh-daoh jongjong. (Ps. 31:12; 88:9; Job 18:14, 15.) 38:12 Sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisih karena penyakitku, dan sanak saudaraku menjauh.
38:13 Na manguhurhon hosahku, manaon jarot bangku, anjaha halak na mangindahi hamagouanku mansahapkon hasedaon bangku, layur-layur ari do sidea manranggihon tipu. (Ps. 71:10.) 38:13 Orang-orang yang ingin mencabut nyawaku memasang jerat, orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku, memikirkan kehancuran dan merancangkan tipu daya sepanjang hari.
38:14 Tapi anggo ahu nengel mando, seng marpambogei, songon halak na longah do ahu, na so pabuha pamanganni. (Ps. 39:3; Jes. 53:7; 1 Ptr. 2:23.) 38:14 Tetapi aku ini seperti orang tuli, aku tidak mendengar, seperti orang bisu yang tidak membuka mulutnya;
38:15 Tongon, songon halak na so marpambogei mando ahu, na so dong balos ibagas pamanganni. (Mrk. 14:60; 15:4.) 38:15 ya, aku ini seperti orang yang tidak mendengar, yang tak ada bantahan dalam mulutnya.
38:16 Ibagas ai Ham do hupanalom, ale Jahowa; Ham ma na marbalos, ale Jahowa Naibatangku. (Ps. 39:8.) 38:16 Sebab kepada-Mu, ya TUHAN, aku berharap; Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan, Allahku.
38:17 Nini uhurhu: Gendo ulang marmalas ni uhur sidea mangidah ahu, 35:15; 19:21.) 38:17 Pikirku: “Asal mereka jangan beria-ria karena aku, jangan membesarkan diri terhadap aku apabila kakiku goyah!”
38:18 Ai narus do ahu sihol targompang, anjaha sitarononku jonjon do i lobeihu. 38:18 Sebab aku mulai jatuh karena tersandung, dan aku selalu dirundung kesakitan;
38:19 Tongon, husopotkon do salahku, anjaha huhoruhon do dousangku. 38:19 ya, aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku.
38:20 Tapi margogoh do na mamunsuhi ahu, anjaha buei do sidea na mandomdomi ahu seng marhala. 38:20 Orang-orang yang memusuhi aku besar jumlahnya, banyaklah orang-orang yang membenci aku tanpa sebab;
38:21 Ibalaskon sidea do na jahat balas ni na madear, anjaha ilawan ahu halani huporluhon na madear. (Ps. 35:12; 109:5.) 38:21 mereka membalas yang jahat kepadaku ganti yang baik, mereka memusuhi aku, karena aku mengejar yang baik.
38:22 Ulang ma tadingkon Ham ahu, Ham Jahowa, ulang ma mandaoh-daoh Ham humbangku, Ham Naibatangku! (Ps. 22:12.) 38:22 Jangan tinggalkan aku, ya TUHAN, Allahku, janganlah jauh dari padaku!
38:23 Papodas Ham ma mangurupi ahu, Ham Tuhan, haluahonku! (Ps. 35:3; 40:14.) 38:23 Segeralah menolong aku, ya Tuhan, keselamatanku!
<< Mazmur 37 Mazmur 39 >>