Mazmur 36

Ambilan Minggu 17 Januari 2016 Psalmen 36: 5-10; Sibasaon Johannes 2: 1-11
36:1 Bani pambobai koor. Humbani si Daud, juak-juak ni Naibata. 36:1 Untuk pemimpin biduan. Dari hamba TUHAN, dari Daud.
36:2 Marhusipi do dousa ibagas uhur ni parjahat; seng dong biar dompak Naibata bani parjahat. (Rom 3:18.) 36:2 Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik; rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu,
36:3 Ai iipuk-ipuk do dirini ibagas uhurni, paboa seng anjai tardapot hajahatonni atap hagigihononkon ia. (5 Mus. 29:18.) 36:3 sebab ia membujuk dirinya, sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya.
36:4 Guak pakon ladung do hata-hata ni pamanganni; domma mangadi ia mandalankon horja hasintongan ampa na madear. 36:4 Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya, ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik.
36:5 Na jahat do hansa ipingkiri i podomanni, idompakkon do dalan na masambor; seng ihagigihon hajahaton. (Mik. 2:1.) 36:5 Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya, ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik; apa yang jahat tidak ditolaknya.
36:6 Ham Jahowa, sundol do ronsi langit idop ni uhurmu, anjaha hasintonganmu das do bani hombun. (Ps. 57:11; 17:8; 108:5.) 36:6 Ya TUHAN, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan.
36:7 Songon dolog ni Naibata do toguh ni hapintoronmu, anjaha songon bah ni laut na so tarsibar do panguhummu. Ham do sipaluah jolma pakon pinahan, ale Jahowa. (Ps. 125:1, 2; 1 Mus. 7:11; Rom 11:33.) 36:7 Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan Kauselamatkan, ya TUHAN.
36:8 Mantin ni in idop ni uhurmu Ham Naibata, i linggom ni habongmu do marlingod anak ni jolma; (Ps. 57:2; Rut 1:12.) 36:8 Betapa berharganya kasih setia-Mu, ya Allah! Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu.
36:9 ibosuri sidea do dirini bani taboh-taboh ni rumahmu, ipainum Ham do sidea humbani bah harosuhmu, (Ps. 23:5; 65:5; 1 Mus. 2:10.) 36:9 Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu; Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu.
36:10 ai i lambungmu do bah tubuh hagoluhan, ibagas haliharonmu iidah hanami haliharon. (Ps. 4:7; Job 29:3; 2 Kor. 4:6; Jer. 2:13.) 36:10 Sebab pada-Mu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang.
36:11 Torus ma patuduhkon Ham idop ni uhurmu bani na mananda Ham, ampa hasintonganmu bani sibujur uhur. (1 Sam. 2:12; 1 Joh. 2:3; 4:8.) 36:11 Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati!
36:12 Sai ulang ma mangonai bangku tunjang-tunjang ni sigijang uhur, sai ulang ma iusir tangan ni halak parjahat ahu. 36:12 Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku, dan tangan orang fasik mengusir aku.
36:13 Gobir anjaha mangkatompas do sihorjahon hajahaton, ijombahon do sidea, anjaha seng tarbahensi be jongjong. (Ps. 27:2; Jer. 50:32.) 36:13 Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh; mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi.
35:28 Sai patugah-tugahon ni dilahku do hapintoranmu, anjaha puji-pujian ma Bamu ganup ari. (Ps. 37:30.) 35:28 Dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilan-Mu, memuji-muji Engkau sepanjang hari.
<< Mazmur 34 Mazmur 37 >>