Mazmur 35

 
35:1 Humbani si Daud. Ham Tuhan, imbang Ham ma na mangimbang ahu, porang Ham ma na mamorang ahu. (1 Sam. 24:16; Jes. 49:25.) 35:1 Dari Daud. Berbantahlah, TUHAN, melawan orang yang berbantah dengan aku, berperanglah melawan orang yang berperang melawan aku!
35:2 Jolom Ham ma gantar etek pakon gantar bolon, jongjong ma Ham mangurupi ahu. (Ps. 7:13, 14.) 35:2 Peganglah perisai dan utar-utar, bangunlah menolong aku,
35:3 Ondamhon Ham ma tanja pakon tangkei dompak na mangayak ahu, hatahon Ham ma bani tonduyhu: Ahu do sipaluah ho. 35:3 cabutlah tombak dan kapak menghadapi orang-orang yang mengejar aku; katakanlah kepada jiwaku: “Akulah keselamatanmu!”
35:4 Bahen Ham ma maila anjaha tarbador na manguhurhon hosahku, bahen Ham ma surut anjaha maila na manranggihon hamagouan dompak ahu. (Ps. 38:13; 40:15; 71:13, 24.) 35:4 Biarlah mendapat malu dan kena noda, orang-orang yang ingin mencabut nyawaku; biarlah mundur dan tersipu-sipu orang-orang yang merancang kecelakaanku!
35:5 Paturut Ham ma sidea songon lapa-lapa niombus ni logou, anjaha malekat ni Jahowa ma mardakdak sidea. (Ps. 1:4; 18:43; 83:14.) 35:5 Biarlah mereka seperti sekam dibawa angin, didorong Malaikat TUHAN;
35:6 Sai golap ma dalan ni sidea anjaha landit, anjaha malekat ni Jahowa ma marburu sidea. (Ps. 73:18; Jer. 23:12.) 35:6 biarlah jalan mereka gelap dan licin, dan Malaikat TUHAN mengejar mereka!
35:7 Ponop anjaha seng marhala itaon sidea siding ni sidea bangku, anjaha seng marhala ihurak sidea do godung mambuat hosahku. (Ps. 7:16, 19; 9:16.) 35:7 Karena tanpa alasan mereka memasang jaring terhadap aku, tanpa alasan mereka menggali pelubang untuk nyawaku.
35:8 Sai sogop ma bani hasedaon na so ingkat binotohni, siding na tinaonni na ponop ai ma manangkapsi, sai majomba ma ia hubagas godungni ai. (Ps. 9:16.) 35:8 Biarlah kebinasaan mendatangi dia dengan tidak disangka-sangka, jerat yang dipasangnya, biarlah menangkap dia sendiri, biarlah ia jatuh dan musnah!
35:9 Tapi marolob-olob do tonduyhu ibagas Jahowa, anjaha marmegah-megah halani pangurupini. 35:9 Tetapi aku bersorak-sorak karena TUHAN, aku girang karena keselamatan dari pada-Nya;
35:10 Haganup holi-holingku mangkatahon: Ham Jahowa, ise ma na songon Ham, na paluahkon halak na madoyuk humbani halak sigogohkonni, halak na musil ampa na madorun humbani panrampok? (Ps. 89:7; 2 Mus. 15:11; Jer. 10:6.) 35:10 segala tulangku berkata: “Ya, TUHAN, siapakah yang seperti Engkau, yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat dari padanya, orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampasi dia?”
35:11 Marrohan do saksi na jahat-jahat, isungkuni do ahu pasal na so hubotoh. (Ps. 27:12; 69:5; Mat. 26:59, 60.) 35:11 Saksi-saksi yang gemar kekerasan bangkit berdiri, apa yang tidak kuketahui, itulah yang mereka tuntut dari padaku.
35:12 Na jahat do ibahen bangku balos ni na madear, tarpunjung do ahu halani ai. (Ps. 38:12; 109:5; 1 Sam. 24:18; Joh. 10:32.) 35:12 Mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan; perasaan bulus mencekam aku.
35:13 Tapi anggo ahu, sanggah boritan sidea hinan, hupakei do pakeian pusok ni uhur, huarsik do diringku marhitei puasa, anjaha unduk do ahu martonggo, (Job 31:29, 30; Rom 12:15.) 35:13 Tetapi aku, ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung; aku menyiksa diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam dadaku,
35:14 songon dompak huan-huanku ampa saninangku sonai do hubahen pangabakku, marpaheian pusok ni uhur, unduk songon na mateian inang, sonai do unduk ahu. 35:14 seolah-olah temanku atau saudarakulah yang sakit, demikianlah aku berlaku; seperti orang yang berkeluh kesah karena kematian ibu, demikianlah aku tunduk dengan pakaian kabung.
35:15 Hape dob targompang ahu, megah ma sidea, anjaha martumpu-tumpu laho mangimbang ahu; halak na so hutanda mandorab ahu, anjaha seng marnamangadi sidea mangapasi ahu. 35:15 Tetapi ketika aku tersandung jatuh, bersukacitalah mereka dan berkerumun, berkerumun melawan aku; orang-orang asing yang tidak kukenal menista aku dengan tidak henti-hentinya;
35:16 Seng maralang-alang sidea pahirihon ahu, ipangesnges do iponni dompak ahu. (Ps. 112:10; Job 16:9.) 35:16 dengan fasik mereka mengolok-olok terus, menggertakkan giginya terhadap aku.
35:17 Ham Jahowa, piga dokah on do sai paidah-idahonmu sonin? Paluah Ham ma tonduyhu humbani siparaum, sonai homa hosahku humbani anak ni singa. (Ps. 22:21.) 35:17 Sampai berapa lama, Tuhan, Engkau memandangi saja? Selamatkanlah jiwaku dari perusakan mereka, nyawaku dari singa-singa muda!
35:18 Sai pujionku do Ham itongah-tongah ni Kuria na banggal, anjaha pasangaponku do Ham itongah-tongah ni jolma na mabuei. (Ps. 22:23, 26; 40:10, 11.) 35:18 Aku mau menyanyikan syukur kepada-Mu dalam jemaah yang besar, di tengah-tengah rakyat yang banyak aku mau memuji-muji Engkau.
35:19 Sai ulang ma lopas Ham marmalas ni uhur imbangku, siparladung, mangidah ahu, na mangkasogamhon ahu na so ingkat marhala, na pahirdop-hirdop matani. (Ps. 25:19; 69:5; Pod. 6:13; 10:10; Joh. 15:25.) 35:19 Janganlah sekali-kali bersukacita atas aku orang-orang yang memusuhi aku tanpa sebab, atau mengedip-ngedipkan mata orang-orang yang membenci aku tanpa alasan.
35:20 Ai seng dong damei isahapkon sidea, iranggi do panipuon dompak halak parsip i nagori in. (Ps. 28:3; 36:5.) 35:20 Karena mereka tidak membicarakan damai, dan terhadap orang-orang yang rukun di negeri mereka merancangkan penipuan,
35:21 Ipangangang sidea do babahni dompak ahu, anjaha nini: E, e, e, domma iidah matanami. (Ps. 40:16; 22:8.) 35:21 mereka membuka mulutnya lebar-lebar terhadap aku dan berkata: “Syukur, syukur, mata kami telah melihatnya!”
35:22 Domma iidah Ham ai, Ham Tuhan, sai ulang ma Ham sip, sai ulang ma Ham mandaoh-daoh humbangku, ale Jahowa. 35:22 Engkau telah melihatnya, TUHAN, janganlah berdiam diri, ya Tuhan, janganlah jauh dari padaku!
35:23 Jongjong ma Ham anjaha roh ma Ham mamonar pakarangku, Ham Naibatangku anjaha Tuhanku! (Ps. 44:24; Job 8:6.) 35:23 Terjagalah dan bangunlah membela hakku, membela perkaraku, ya Allahku dan Tuhanku!
35:24 Pintori Ham ma ahu romban hubani hapintoronmu, Ham Jahowa Naibatangku, ase ulang marmogah-mogah sidea mangidah ahu, 35:24 Hakimilah aku sesuai dengan keadilan-Mu, ya TUHAN Allahku, supaya mereka jangan bersukacita atasku!
35:25 ase ulang ihatahon sidea ibagas uhurni: E, e, domma das sura-surangku! ase ulang ihatahon sidea: Domma ibondut hanami ia! (ay. 21.) 35:25 Janganlah mereka berkata dalam hatinya: “Syukur, itulah keinginan kami!” Dan janganlah mereka berkata: “Kami telah menelannya!”
35:26 Sai maila anjaha tarbador ma sagala na mangkamalaskon hamagouanku. Sai marhiou hailaon ampa habadoron ma halak na pajuntul-juntulhon dirini dompak ahu. (ay. 4; Ps. 109:28.) 35:26 Biarlah bersama-sama mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang bersukacita atas kemalanganku; biarlah berpakaian malu dan noda orang-orang yang membesarkan dirinya terhadap aku!
35:27 Sai marolob-olob anjaha marmalas ni uhur ma halak na mangkasiholi hapintoranku, sai tongtong ma ihatahon sidea: Timbul do Jahowa, na mangkarosuhkon haluahon ni juak-juakni. (Ps. 40:17.) 35:27 Biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan! Biarlah mereka tetap berkata: “TUHAN itu besar, Dia menginginkan keselamatan hamba-Nya!”
35:28 Sai patugah-tugahon ni dilahku do hapintoranmu, anjaha puji-pujian ma Bamu ganup ari. (Ps. 37:30.) 35:28 Dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilan-Mu, memuji-muji Engkau sepanjang hari.
<< Mazmur 34 Mazmur 36 >>