Mazmur 34

 
34:1 Humbani si Daud, sanggah ipapodou-podou dirini ilobei ni si Abimelek, gabe iusir ia lanjar laho. 34:1 Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelekh, sehingga ia diusir, lalu pergi.
34:2 Sai pujionku do Jahowa bani sagala panorang, tongtong do puji-pujianni ibagas pamanganku. (Ps. 63:5.) 34:2 Aku hendak memuji TUHAN pada segala waktu; puji-pujian kepada-Nya tetap di dalam mulutku.
34:3 Marhitei Jahowa do marmegah-megah tonduyhu, ibogei halak ma madoyuk ma ai gabe malas ma uhurni. (Ps. 9:13.) 34:3 Karena TUHAN jiwaku bermegah; biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita.
34:4 Hasomani nasiam ma ahu pabanggalhon Jahowa, sai rap ma hita patimbulhon goranni in. (Ps. 69:31.) 34:4 Muliakanlah TUHAN bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyhurkan nama-Nya!
34:5 Hupindahi do Jahowa, anjaha ibalosi do ahu; ipaluah do ahu humbani sagala habiaranku. 34:5 Aku telah mencari TUHAN, lalu Ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku.
34:6 Mangkawah ma nasiam hu Bani, ase minar nasiam, gabe lang tarmela bohinasiam. (Jes. 60:5; 1 Raj. 2:16.) 34:6 Tujukanlah pandanganmu kepada-Nya, maka mukamu akan berseri-seri, dan tidak akan malu tersipu-sipu.
34:7 Dilo-dilo do halak na masombuh on, itangihon Jahowa do ia, anjaha ipaluah do ia humbani haganup hasosakanni. (Ps. 91:15.) 34:7 Orang yang tertindas ini berseru, dan TUHAN mendengar; Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya.
34:8 Marjaga do malekat ni Jahowa inggot bani na mangkabiarisi, anjaha ipaluah do sidea. (1 Mus. 32:1, 2; Ps. 91:11.) 34:8 Malaikat TUHAN berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka.
34:9 Dai anjaha tonggor nasiam ma dear ni layak ni Jahowa, martuah ma halak na martenger ni uhur Bani.(Ps. 2:12; Heb. 6:4, 5; 1 Ptr. 2:3.) 34:9 Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya TUHAN itu! Berbahagialah orang yang berlindung pada-Nya!
34:10 Habiari nasiam ma Jahowa, nasiam sagala na pansing, ai seng anjai marhahurangan sagala na mangkabiarisi. (Ps. 37:19.) 34:10 Takutlah akan TUHAN, hai orang-orang-Nya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia!
34:11 Anak ni singa hurangan do anjaha loheian, tapi seng anjai hurangan bani sagala na madear halak na mangindahi Jahowa. (Ps. 33:18, 19; 37:25; 91:13; Luk. 1:53.) 34:11 Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari TUHAN, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik.
34:12 Roh ma, nasiam anak, tangihon nasiam ma hatangku, ase huajarhon bani nasiam biar dompak Jahowa. (Pod. 1:8; 16:6.) 34:12 Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan TUHAN akan kuajarkan kepadamu!
34:13 Ise halak na sihol mangkaholongi goluh on, na mangkarosuhkon mangidah ari na madear? (1 Ptr. 3:10-12.) 34:13 Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik?
34:14 Jaga ma dilahmu dompak hajahaton, ampa bibirmu humbani hata tipu. (Ps. 39:2-4; Job 27:4; Pod. 4:24; 13:13; 21:23; Jak. 3:2-10.) 34:14 Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu;
34:15 Surut ma ho humbani na masambor, horjahon na madear, pindahi damei anjaha parayak ma ai. (Ps. 37:27; 97:10; Rom 14:19; Heb. 12:14.) 34:15 jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya!
34:16 Dompak halak parpintor do mata ni Jahowa, anjaha pinggolni dompak dilo-dilo ni sidea. (Ps. 33:18; Job 36:7; 4 Mus. 6:26.) 34:16 Mata TUHAN tertuju kepada orang-orang benar, dan telinga-Nya kepada teriak mereka minta tolong;
34:17 Ilawan bohi ni Jahowa do sihorjahon na jahat, laho mamboiskon hun tanoh on pardingat ni sidea. (Ps. 9:7; 3 Mus. 17:10; Pod. 10:7.) 34:17 wajah TUHAN menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi.
34:18 Anggo dilo-dilo halak parpintor, sai itangihon Jahowa do, anjaha ipaluah do sidea humbani haganup hasosakanni. 34:18 Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka TUHAN mendengar, dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya.
34:19 Dohor do Jahowa bani halak paruhur na marosak, anjaha ipaluah partonduy na maropuk. (Ps. 51:19; Jes. 57:15; 60:2; Luk. 18:13.) 34:19 TUHAN itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya.
34:20 Buei pe sitaronon ni halak parpintor, tapi ipaluah Jahowa do ia humbani haganupan ai. (2 Kor. 1:5.) 34:20 Kemalangan orang benar banyak, tetapi TUHAN melepaskan dia dari semuanya itu;
34:21 Ia do manramotkon ganup holi-holini, ase ulang maponggol age sada. (2 Mus. 12:46; Joh. 19:33-37.) 34:21 Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah.
34:22 Sai hamateihonon ni parjahat do hajahaton, anjaha maningon marutang do na mandomdomi halak parpintor. 34:22 Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman.
34:23 Jahowa do sitobus tonduy ni juak-juakni, anjaha seng anjai marutang sagala na martenger ni uhur Bani. (Ps. 37:33.) 34:23 TUHAN membebaskan jiwa hamba-hamba-Nya, dan semua orang yang berlindung pada-Nya tidak akan menanggung hukuman.
<< Mazmur 33 Mazmur 35 >>