Mazmur 19

19:1 Bani pambobai koor. Psalm ni si Daud. 19:1 Untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud.
19:2 Haganup do langit mamaritahon hamuliaon ni Naibata, anjaha hajang-kajang mangambilankon pambahenan ni tanganni.(1 Mus. 1:7; Ps. 50:6; Rom 1:20.) 19:2 Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangan-Nya;
19:3 Ari na sada patugahkon ai bani ari na sada nari, borngin na sada padaskon ai bani borngin na sada nari; 19:3 hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam.
19:4 seng marhasoman hata, seng marhasoman sahap, anjaha seng tarbogei sorani, (Jes. 42:2.) 19:4 Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar;
19:5 age sonai torus do sorani bani sab tanoh on anjaha sahapni das hu ujung ni dunia on. Ijai ipauli do lampo-lampo bani mata ni ari, (Jer. 31:39; Rom 10:18.) 19:5 tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari,
19:6 na mandarat humbani kamarni songon siparunjuk, anjaha na marolob-olob songon puanglima marayak sidalananni. (Joel 2:16; Doding 3:11.) 19:6 yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya.
19:7 Poltak do ia humbani ujung ni langit na sada, anjaha mardalan das bani ujung ni na sada nari, aha pe lang na ponop humbani milasni. (Ps. 104:19.) 19:7 Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain; tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya.
19:8 Gokan dear do titah ni Jahowa, boi pahinsah uhur; sintong do hasaksian ni Jahowa; iparuhuri do na bulus uhur. (Ps. 119:50, 130; 5 Mus. 31:26, 19.) 19:8 Taurat TUHAN itu sempurna, menyegarkan jiwa; peraturan TUHAN itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman.
19:9 Pintor do titah ni Jahowa, boi pamalas uhur; pitah do titah ni Jahowa, ipalihar do pangidah. (Ps. 12:7; 13:4; 18:31; 119:105; 1 Ptr. 2:2, 19.) 19:9 Titah TUHAN itu tepat, menyukakan hati; perintah TUHAN itu murni, membuat mata bercahaya.
19:10 Biar dompak Jahowa ai do na pansing, anjaha totap ronsi sadokah ni dokahni; aturan ni Jahowa ai do na sintong, anjaha pintor do haganupan. (Ps. 34:12; Pod. 1:29; 2:5; 15:33.) 19:10 Takut akan TUHAN itu suci, tetap ada untuk selamanya; hukum-hukum TUHAN itu benar, adil semuanya,
19:11 Harganan do ai ase omas, ase buei omas na pinapitah, tobuan do ai ase manisan ni lobah, humbani tobu-tobu ni huramah. (Ps. 119:72, 127; Pod. 8:10, 11.) 19:11 lebih indah dari pada emas, bahkan dari pada banyak emas tua; dan lebih manis dari pada madu, bahkan dari pada madu tetesan dari sarang lebah.
19:12 Juak-juakmu pe dapotan sipasingat do marhitei ai; dapotan upah banggal do halak na mangkorjahon ai. 19:12 Lagipula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar.
19:13 Hakahouon — ise ma na mangartihon ai? Paluah Ham ma ahu humbani salah na ponop! (Ps. 13:3; Job 9:3.) 19:13 Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari.
19:14 Ramotkon Ham ma juak-juakmu humbani gijang ni uhur, ase ulang irajai ahu, jadi seng be dong sihataon bangku, gabe borsih ma ahu humbani panlanggaron na banggal. (Ps. 18:24.) 19:14 Lindungilah hamba-Mu, juga terhadap orang yang kurang ajar; janganlah mereka menguasai aku! Maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar.
19:15 Sai harosuhkon Ham ma hata ni pamanganku ampa pamingkir-mingkirion ni uhurhu, Ham Jahowa, batar-batarhu ampa sipaluah ahu. (Ps. 104:34; 3 Mus. 1:3, 4.) 19:15 Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya TUHAN, gunung batuku dan penebusku.
<< Mazmur 18 Mazmur 20 >>