Mazmur 149

Minggu 30 Desember 2018: Ambilan Psalmen 149:1-9; Sibasaon Lukas 2:25- 35

Topik Mingguan: Pujian hamonangan

149:1 Haleluya. Dodingkon nasiam ma bani Jahowa sada doding na bayu, puji-pujian huBani ibagas kuria ni halak na daulat. (Ps. 96:1.) 149:1 Haleluya! Nyanyikanlah bagi TUHAN nyanyian baru! Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh.
149:2 Marmalas ni uhur ma Israel mangidah na manompasi, marsurak-surak ma anak ni Sion mangidah rajani. (Ps. 93:1; 100:3.) 149:2 Biarlah Israel bersukacita atas Yang menjadikannya, biarlah bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka!
149:3 Sai ipuji sidea ma goranni marhitei tortor, sai idodingkon sidea ma Ia marhasoman tambur ampa husapi. 149:3 Biarlah mereka memuji-muji nama-Nya dengan tari-tarian, biarlah mereka bermazmur kepada-Nya dengan rebana dan kecapi!
149:4 Ai marosuh do Jahowa mangidah bangsani, anjaha irudangi halak na toruh maruhur marhitei haluahon. (Ps. 147:11; Jes. 62:4.) 149:4 Sebab TUHAN berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan.
149:5 Sai marolob-olob ma halak na daulat ibagas hamuliaon, sai marmalas ni uhur ma sidea iatas podomanni! 149:5 Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan, biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka!
149:6 Puji-pujian bani Naibata ma ibagas pamangan ni sidea, anjaha podang sidua mata ibagas tanganni, 149:6 Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka,
149:7 laho mandalankon pambalason bani sipajuh begu-begu, ampa uhum bani sagala bangsa, (Pangk. 2:26.) 149:7 untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa,
149:8 laho manangkuti raja-raja ni sidea marhitei rantei, ampa na sangap-sangapni marhitei gari bosi, 149:8 untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai, dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi,
149:9 ase ipasaud bani sidea uhum na dob tarsurat. Hasangapon ma on bani sagala na hinaholonganni. Haleluya. 149:9 untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihi-Nya. Haleluya!
<< Mazmur 148 Mazmur 150 >>