Mazmur 147

147:1 Haleluya. Dear do mandoding bani Naibatanta, tongon, jenges anjaha talup do puji-pujian sisonai. (Ps. 92:2.) 147:1 Haleluya! Sungguh, bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu.
147:2 Jahowa do na pajongjong Jerusalem; Ia do na pahumpul halak Israel na merap in. (Jes. 11:12.) 147:2 TUHAN membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai;
147:3 Ia do na pamalumhon uhur na marosak, anjaha na mambaluti ugah ni sidea. (Jes. 61:6.) 147:3 Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka;
147:4 Ia do na manotapkon bilangan ni bintang. anjaha idilo do ganup bani goranni. (Jes. 40:26.) 147:4 Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya.
147:5 Banggal do Tuhanta anjaha margogoh tumang, seng tarsibar hapentaranni. (Ps. 145:3.) 147:5 Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaan-Nya tak terhingga.
147:6 Jahowa do sipatotap halak na masombuh, tapi ipatoruh do halak parjahat das hu tanoh. (Luk. 1:52.) 147:6 TUHAN menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi.
147:7 Dodingkon ma bani Jahowa doding puji-pujian, dodingkon ma Naibatanami marhitei husapi, 147:7 Bernyanyilah bagi TUHAN dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi!
147:8 ai Ia do na manrungkub langit marhitei hombun, Ia na pasirsir udan bani tanoh, na patubuhkon poyon-poyon bani dolog-dolog; (Ps. 104:14; Job 38:26, 27.) 147:8 Dia, yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput.
147:9 na mambere gagaton bani pinahan, sonai bani anak ni kawak, na sioksiok huBani. (Job 38:41; Luk. 12:41.) 147:9 Dia, yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak, yang memanggil-manggil.
147:10 Seng dear uhurni mangidah hagogohon ni huda, seng ihadearhon hae-hae ni dalahi. (Ps. 33:16-18.) 147:10 Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, Ia tidak senang kepada kaki laki-laki;
147:11 Marosuh do Jahowa bani halak na mangkabiarisi, na marpangarapan bani idop ni uhurni. 147:11 TUHAN senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya.
147:12 Puji ma, ale Jerusalem, Jahowa; pasangap ma Naibatamu, ale Sion! 147:12 Megahkanlah TUHAN, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion!
147:13 Ai Ia do na patoguh oruk-oruk ni horbanganmu, ipasu-pasu do anakmu itongah-tongahmu. 147:13 Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu, dan memberkati anak-anakmu di antaramu.
147:14 Ibahen do nagorimu mardamei, ipabosur do ho bani gandum na mataboh. (Ps. 81:17.) 147:14 Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik.
147:15 Ia do na manongos hatani hu tanoh on, doras do mardalan tonahni. 147:15 Ia menyampaikan perintah-Nya ke bumi; dengan segera firman-Nya berlari.
147:16 Ia do na mambere salju songon wol, anjaha na manaburhon namur songon abuan. (Ps. 148:8; Job 38:22-30.) 147:16 Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu.
147:17 Ia do na manampakkon sira-sirani songon batu ranggisgis, ise do na tahan bani borgohni? 147:17 Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dingin-Nya?
147:18 Itongos do hatani gabe malala ma ai; ibahen do logouni mangombus, jadi mabaor ma bah. 147:18 Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya, Ia meniupkan angin-Nya, maka air mengalir.
147:19 Ipatugah do hatani bani si Jakob, paraturanni ampa titahni bani Israel. (Ps. 78:5; 5 Mus. 4:8.) 147:19 Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapan-Nya dan hukum-hukum-Nya kepada Israel.
147:20 Seng ibahen na sonai bani ganup bangsa, anjaha titahni seng ibotoh sidea. Haleluya. (5 Mus. 4:7; Lah. 14:16; Rom 3:2.) 147:20 Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukum-Nya tidak mereka kenal. Haleluya!
<< Mazmur 146 Mazmur 148 >>