Mazmur 146

146:1 Haleluya. Puji ma Jahowa, ale tonduyhu! 146:1 Haleluya! Pujilah TUHAN, hai jiwaku!
146:2 Sai pujionku do Jahowa sadokah ahu manggoluh, sai dodingkononku do Naibata sadokah dong ahu. (Ps. 104:33.) 146:2 Aku hendak memuliakan TUHAN selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada.
146:3 Ulang ma marhatengeran nasiam bani halak na sangap-sangap, bani anak ni jolma, na seng dong pangurupion bani. (Ps. 118:8, 9; Jer.17:5.) 146:3 Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan.
146:4 Rotaphonsi hosahni mulak ma ia hu tanoh, jadi bani ari ai magou ma ganup sura-surani. (1 Mus. 3:19; Par. 3:20; 12:7.) 146:4 Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah; pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya.
146:5 Martuah ma halak, na mambahen Naibata ni si Jakob gabe pangurupini, na marpangarapan bani Jahowa Naibatani, 146:5 Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada TUHAN, Allahnya:
146:6 ai ma Sitompa langit pakon tanoh sonai laut ronsi ganup isini; na manramotkon hasintongan ronsi sadaokah ni dokahni. (Neh. 9:6.) 146:6 Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya; yang tetap setia untuk selama-lamanya,
146:7 na mamintori halak na niodoh-odoh, na mambere sipanganon bani halak na loheian. Jahowa do na paluahkon halak na tartutup. 146:7 yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. TUHAN membebaskan orang-orang yang terkurung,
146:8 Jahowa do na mangungkab mata ni na mapitung, Jahowa do na pajongjong halak na pinatunduk, Jahowa do na mangkaholongi halak parpintor. (Ps. 145:14.) 146:8 TUHAN membuka mata orang-orang buta, TUHAN menegakkan orang yang tertunduk, TUHAN mengasihi orang-orang benar.
146:9 Jahowa do na manramotkon halak panginsolat; isarihon do halak na tading maetek pakon na mabalu, tapi ipapelet do dalan ni halak parjahat. (2 Mus. 22:20, 21; Ps. 10:14; 68:6.) 146:9 TUHAN menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkan-Nya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkan-Nya.
146:10 Jahowa do manrajai ronsi sadokah ni dokahni. Marsundut-sundut do Naibatamu, ale Sion. Haleluya! (Ps. 93:1.) 146:10 TUHAN itu Raja untuk selama-lamanya, Allahmu, ya Sion, turun-temurun! Haleluya!
<< Mazmur 145 Mazmur 147 >>