Mazmur 145

1Doding puji-pujian ni si Daud. Sihol do patimbulonku Ham, ale Naibatangku, Raja in, anjaha sihol pujionku do goran-Mu lalab ronsi sadokah ni dokahni. 1. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya.
2Ganup ari do pujionku Ham, anjaha pasangaponku do goran-Mu lalab ronsi sadokah ni dokahni. 2. Setiap hari aku hendak memuji Engkau, dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya.
3Banggal do Jahowa, anjaha sipujian tongon, seng tardodou hatimbulon-Ni. 3. Besarlah TUHAN dan sangat terpuji, dan kebesaran-Nya tidak terduga.
4Marsipatugahan do sundut-sundut pasal pambahenan-Mu, anjaha ipatugah do horja-Mu na banggal in. 4. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaan-Mu.
5Hinajenges ni hamuliaon-Mu do isahapkon sidea, anjaha halongangan-Mu do na hupingkir-pingkiri. 5. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan.
6Hagogohon ni halongangan-Mu do ihata-hatahon sidea, anjaha habanggalon-Mu do ibaritahon sidea. 6. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan.
7Pardingatan bani buei ni dear layak-Mu do patugah-tugahon ni sidea, anjaha hapintoron-Mu do olobkononni. 7. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyhurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai.
8Paridop ni uhur anjaha parholong atei do Jahowa, nanget manringis anjaha parontou ni uhur banggal. 8. TUHAN itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setia-Nya.
9Pardear layak do Jahowa bani haganup anjaha holong do atei-Ni bani ganup jadi-jadian-Ni. 9. TUHAN itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikan-Nya.
10Ham do ipuji sagala jadi-jadian-Mu, ale Jahowa, anjaha hinalongan-Mu do pasangapkon Ham. 10. Segala yang Kaujadikan itu akan bersyukur kepada-Mu, ya TUHAN, dan orang-orang yang Kaukasihi akan memuji Engkau.
11Hamuliaon ni harajaon-Mu do ibaritahon sidea, anjaha kuasa-Mu do isahapkon, 11. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu, dan akan membicarakan keperkasaan-Mu,
12laho pabotohkon bani anak ni jolma hagogohon-Mu, pakon hamuliaon ampa hasangapon-Mu. 12. untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia, dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu.
13Harajaon-Mu ai ma harajaon sisadokah ni dokahni, anjaha panggomgomion-Mu marsundut-sundut do. 13. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. TUHAN setia dalam segala perkataan-Nya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatan-Nya.
14Jahowa do manatang ganup halak na sihol jurgang, anjaha ipajongjong do halak na dob ipatunduk. 14. TUHAN itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk.
15Ganup do mata mangkawah dompak Ham, anjaha Ham do na mambere sipanganonni bani panorangni. 15. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya;
16Ham do na mambuha tangan-Mu, anjaha Ham do na pabosur sura-sura ni sagala na manggoluh. 16. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup.
17Pintor do Jahowa bani sagala dalan-Ni, anjaha paridop ni uhur bani sagala jadi-jadian-Ni. 17. TUHAN itu adil dalam segala jalan-Nya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatan-Nya.
18Dohor do Jahowa bani sagala na mandilo-Si, bani haganup na mandilo-Si ibagas hasintongan. 18. TUHAN dekat pada setiap orang yang berseru kepada-Nya, pada setiap orang yang berseru kepada-Nya dalam kesetiaan.
19Sura-sura ni na mangkabiari-Si isuhuni do, itangar do doruh-doruh ni sidea anjaha ipaluah do sidea. 19. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka.
20Jahowa do na manramotkon sagala ma mangkaholongi-Si, tapi sagala halak parjahat iboiskon do. 20. TUHAN menjaga semua orang yang mengasihi-Nya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakan-Nya.
21Puji-pujian bani Jahowa do sahapkonon ni pamanganku, anjaha sagala na manggoluh ipuji ma goran-Ni na pansing in, lalab ronsi sadokah ni dokahni. 21. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada TUHAN dan biarlah segala makhluk memuji nama-Nya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya.
<< Mazmur 144 Mazmur 146 >>