Mazmur 143

143:1 Psalm ni si Daud. Ham Jahowa, tangihon Ham ma tonggongku, tangar Ham ma elek-elekku; romban hubani hasintongan ampa hapintoranmu, balosi Ham ma ahu. 143:1 Mazmur Daud. Ya TUHAN, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku! Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu, demi keadilan-Mu!
143:2 Ulang ma boan Ham juak-juakmu hu paruhuman, ai seng dong halak na manggoluh pintor i lobeimu. (Ps. 130:3; Job 9:2; 14:4; Pod. 20:9.) 143:2 Janganlah beperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu.
143:3 Ai iparburu munsuh do tonduyhu, idogei-dogei do goluhku hu tanoh; inahkon do ahu bani ianan na golap, songon halak na dob dokah matei. (Ps. 7:6; Tangis 3:6.) 143:3 Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati.
143:4 Mandatei do tonduyhu ibagas diringku, jorgong do pusu-pusungku ibagas. 143:4 Semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku.
143:5 Hudingat do ari na dob salpu, hupingkiri sagala pambahenanmu, anjaha ipahusor-husor uhurhu do jadi-jadian ni tanganmu. (Ps. 77:6.) 143:5 Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala, aku merenungkan segala pekerjaan-Mu, aku memikirkan perbuatan tangan-Mu.
143:6 Hupaherbang do tanganku hu Bamu, siholan do tonduyhu bamu songon tanoh horah-horah. Sela. (Ps. 42:2; 63:2.) 143:6 Aku menadahkan tanganku kepada-Mu, jiwaku haus kepada-Mu seperti tanah yang tandus. S e l a
143:7 Oloskon Ham ma mambalosi ahu, ale Jahowa, madotei do tonduyhu; ulang ma ponopkon Ham bohimu bangku, ase ulang usih songon halak na manuruk tanoman ahu. (Ps. 28:1.) 143:7 Jawablah aku dengan segera, ya TUHAN, sudah habis semangatku! Jangan sembunyikan wajah-Mu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur.
143:8 Patangarhon Ham ma bangku sogod-sogod idop ni uhurmu, Bamu do ahu martenger ni uhur. Pabotohkon Ham ma bangku dalan na patut sidalananku, ai Bamu do hudompakkon tonduyhu. (Ps. 90:14.) 143:8 Perdengarkanlah kasih setia-Mu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepada-Mulah aku percaya! Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepada-Mulah kuangkat jiwaku.
143:9 Paluah Ham ma ahu humbani munsuhku, ale Jahowa, Bamu do ahu maporus. 143:9 Lepaskanlah aku dari pada musuh-musuhku, ya TUHAN, pada-Mulah aku berteduh!
143:10 Ajari Ham ma ahu, mambahen harosuhmu, ai Ham do Naibatangku; Tonduymu na madear in ma manogu ahu bani dalan na hornop. 143:10 Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku! Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata!
143:11 Halani goranmu, ale Jahowa, pagoluh Ham ma ahu; halani hapintoranmu, paluah Ham ma tonduyhu humbani hasosakan. (Ps. 23:3; 142:8.) 143:11 Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu, ya TUHAN, keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu!
143:12 Halani idop ni uhurmu, boiskon Ham ma munsuhku, anjaha ripaskon Ham ma sagala na manosak-nosak tonduyhu, ai juak-juakmu do ahu. 143:12 Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setia-Mu, dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku, sebab aku ini hamba-Mu!
<< Mazmur 142 Mazmur 144 >>