Mazmur 142

142:1 Doding podah humbani si Daud, sanggah ibagas liang ia. Sada tonggo. (1 Sam. 24:4.) 142:1 Nyanyian pengajaran Daud, ketika ia ada di dalam gua: suatu doa.
142:2 Maling do sorangku dilo-dilo bani Jahowa, gogoh do sora ni elek-elekku bani Jahowa. 142:2 Dengan nyaring aku berseru-seru kepada TUHAN, dengan nyaring aku memohon kepada TUHAN.
142:3 Huuseihon do susah ni uhurhu hu lobeini, hupabotohkon do hasosakanku Bani. 142:3 Aku mencurahkan keluhanku ke hadapan-Nya, kesesakanku kuberitahukan ke hadapan-Nya.
142:4 Galek do tonduyhu ibagas diringku, tapi Ham do na pabotoh-botoh langkahku. Bani dalan sibontasonku, itaon sidea do siding ponop bangku. (Ps. 138:7; 140:6.) 142:4 Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku.
142:5 Mangkawah ahu dompak siamun, tonggor ma, sahalak pe seng dong na parduli bangku; seng dong be haporusan bangku, seng dong be na manungkun pasal goluhku. 142:5 Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku; tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mencari aku.
142:6 Hubamu do ahu dilo-dilo, ale Jahowa, ningku: ham do parlingodanku, rupeihu bani tanoh ni halak na manggoluh. (Ps. 27:13.) 142:6 Aku berseru-seru kepada-Mu, ya TUHAN, kataku: “Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup!”
142:7 Pardiateihon Ham ma doruh-doruhku, ai galek tumang do huahap; paluah Ham ma ahu humbani na marburu ahu, ai gogohan do sidea ase ahu. (Ps. 7:2.) 142:7 Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku dari pada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku.
142:8 Paluah Ham ma ahu humbani tutupan, ase hupuji goranmu; halak parpintor do na sihol manlioti ahu, anggo ibahen Ham na madear bangku. (Ps. 25:17; 143:11.) 142:8 Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji nama-Mu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku, apabila Engkau berbuat baik kepadaku.
<< Mazmur 141 Mazmur 143 >>