Mazmur 141

141:1 Psalm humbani si Daud. Ham Jahowa, dilo-dilo do ahu Bamu, tarolos ma Ham roh bangku; tangar Ham ma sorangku sanggah dilo-ilo ahu Bamu! 141:1 Mazmur Daud. Ya TUHAN, aku berseru kepada-Mu, datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepada-Mu!
141:2 Doskon dahupa ma tonggongku i lobeimu, anjaha panatang ni tanganku songon galangan bodari. (2 Mus. 29:39; 30:7; Pangk. 5:8.) 141:2 Biarlah doaku adalah bagi-Mu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang.
141:3 Bahen Ham ma, ale Jahowa, panjaga bani pamanganku, anjaha ramotkon Ham ma labah ni bibirhu. (Ps. 39:2.) 141:3 Awasilah mulutku, ya TUHAN, berjagalah pada pintu bibirku!
141:4 Sai ulang ma lopas Ham teleng uhurhu bani na jahat, laho mandalankon horja hajahaton rap pakon halak sihorjahon na masambor; ulang ma lopas Ham ahu mangan humbani sipanganon ni sidea na mantin. 141:4 Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan; dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka.
141:5 Anggo ibogbog anjaha iuhum halak parpintor ahu, holong do ai bangku, tapi minak ni halak parjahat ulang ma dais bani ulungku, ai mangimbang hajahaton ni sidea do tongtong tonggongku. (3 Mus. 19:17; Pod. 27:5, 6, 9.) 141:5 Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih; tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku! Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka.
141:6 Anggo iondoskon sidea bani halak na manguhum sidea, jadi botohon ni sidea ma na sintong do hata ni Jahowa. 141:6 Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar, bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan.
141:7 Songon hayu na itaha, mangkamistak ompak-ompak i tanoh, sai sonai ma merap holi-holi ni sidea bani babah ni nagori toruh. 141:7 Seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati.
141:8 Tapi Bamu do, ale Tuhan Jahowa, mangkawah matangku; Bamu do ahu maporus, ulang ma useihon Ham tonduyhu. (Ps. 123:2.) 141:8 Tetapi kepada-Mulah, ya ALLAH, Tuhanku, mataku tertuju; pada-Mulah aku berlindung, jangan campakkan aku!
141:9 Ramotkon Ham ma ahu humbani jarot, na tinaon ni sidea bangku, ampa humbani tirangkap ni parjahat. 141:9 Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan.
141:10 Sai madabuh ma raprap halak parjahat hubagas godung ni sidea, tapi anggo ahu lopus ma hunjai. (Ps. 7:16; 9:16.) 141:10 Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jala mereka, tetapi aku melangkah lalu.
<< Mazmur 140 Mazmur 142 >>