Mazmur 126

Minggu 13 Desember 2020, Advent III: Sibasaon Psalmen 126:1-6; Ambilan 1 Tessalonika 5:16-24
Tema: Goluh Na lang Martikas Bani Parrohni Tuhan
Advent-3, Minggu 17 Desember 2017: Ambilan Psalmen 126: 1-6; Sibasaon 1 Tesalonika 5: 16-24
126:1 Doding laho tangkog. Sanggah na ipaulak Jahowa na tarbuang hun Sion, usih bani halak na marnipi do hita. (Ps. 14:7.) 126:1 Nyanyian ziarah. Ketika TUHAN memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi.
126:2 Ijia gok tawa do pamanganta, gok surak-surak dilahta. Ijia isahapkon halak do itongah-tongah ni parbegu: Banggal do tongon na binahen ni Jahowa bani sidea! (Job 8:21.) 126:2 Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa: “TUHAN telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini!”
126:3 Banggal do tongon na binahen ni Jahowa banta, marmalas ni uhur ma hita. 126:3 TUHAN telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita.
126:4 Pasuang Ham ma hanami, ale Jahowa, songon binanga i Tanoh Dangsina. (5 Mus. 30:3.) 126:4 Pulihkanlah keadaan kami, ya TUHAN, seperti memulihkan batang air kering di Tanah Negeb!
126:5 Halak na mariluh-iluh laho manabur, marolob-olob do laho manabi. (Jer. 31:9; Mat. 5:4; Job 16:20; Jak. 5:7, 8.) 126:5 Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai.
126:6 Mardalan-dalan pe sidea anjaha tangis paboan-boan bonih sisaburhononkon tongon, roh do sidea marolob-olob mamboan radeanni. (Jes. 35:10.) 126:6 Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya.
<< Mazmur 125 Mazmur 127 >>