Mazmur 118

Minggu 24 Maret 2019, Okuli: Ambilan Psalmen 118: 22-29; Sibasaon Markus 12: 1-12
Ambilan Minggu 27 Maret 2016, Paskah I, Psalmen 118: 1-2; Sibasaon Lukas 21:1-12
118:1 Puji ma Jahowa, ai pardear layak do Ia, tongon ronsi sadokah ni dokahni do idop ni uhurni! (Ps. 107:1.) 118:1 Bersyukurlah kepada TUHAN, sebab Ia baik! Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya.
118:2 Sai ihatahon Israel ma: Tongon, ronsi sadokah ni dokahni do idop ni uhurni. (Ps. 115:9-13.) 118:2 Biarlah Israel berkata: “Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya!”
118:3 Sai ihatahon ginompar ni si Aron ma: Tongon, ronsi sadokah ni dokahni do idop ni uhurni. 118:3 Biarlah kaum Harun berkata: “Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya!”
118:4 Sai ihatahon sihabiari Jahowa ma: Tongon, ronsi sadokah ni dokahni do idop ni uhurni. 118:4 Biarlah orang yang takut akan TUHAN berkata: “Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya!”
118:5 Humbani hasosakanku do ahu dilo-dilo bani Jahowa; itangihon Jahowa do ahu anjaha ipalumbang. 118:5 Dalam kesesakan aku telah berseru kepada TUHAN. TUHAN telah menjawab aku dengan memberi kelegaan.
118:6 Jahowa do mangkasomani ahu, seng mabiar ahu Tor aha ma bahenon ni jolma bangku? (Ps. 56:5, 12; Jes. 15:12; Heb. 13:6; Rom 8:31.) 118:6 TUHAN di pihakku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?
118:7 Jahowa do hasomanku, Sipangurupi bangku, ai do ase boi ahu mangkawah bani na mandomdomi ahu. (Ps. 54:9.) 118:7 TUHAN di pihakku, menolong aku; aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku.
118:8 Dearan do marhaporusan bani Jahowa, ase martenger ni uhur bani jolma. 118:8 Lebih baik berlindung pada TUHAN dari pada percaya kepada manusia.
118:9 Dearan do marhaporusan bani Jahowa, ase martenger ni uhur bani halak na sangap-sangap. (Ps. 146:3.) 118:9 Lebih baik berlindung pada TUHAN dari pada percaya kepada para bangsawan.
118:10 Sagala parbegu manginggoti ahu; mangunsagahkon goran ni Jahowa, siap do sidea hubahen. 118:10 Segala bangsa mengelilingi aku — demi nama TUHAN, sesungguhnya aku pukul mereka mundur.
118:11 Iinggoti sidea do ahu, tongon iinggoti sidea do ahu; mangunsagahkon goran ni Jahowa; siap do sidea hubahen. 118:11 Mereka mengelilingi aku, ya mengelilingi aku — demi nama TUHAN, sesungguhnya aku pukul mereka mundur.
118:12 Iinggoti sidea do ahu songon huramah; gajag do sidea songon apuy bani duri-duri; mangunsagahkon goran ni Jahowa siap do sidea hubahen. 118:12 Mereka mengelilingi aku seperti lebah, mereka menyala-nyala seperti api duri, — demi nama TUHAN, sesungguhnya aku pukul mereka mundur.
118:13 Ijullakkon, ijullakkon sidea do ahu ase targompang, tapi Jahowa do na mangurupi ahu. 118:13 Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi TUHAN menolong aku.
118:14 Gogohku pakon dodingku ai ma Jahowa; Ia do na paluahkon ahu. (2 Mus. 15:12; Jes. 12:2.) 118:14 TUHAN itu kekuatanku dan mazmurku; Ia telah menjadi keselamatanku.
118:15 Sora olob-olob pakon hatuahon do maraloling bani lampo-lampo ni halak parpintor. Siamun ni Jahowa do sibahen hamonangan. (Ps. 89:14; 2 Mus. 15.) 118:15 Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar: “Tangan kanan TUHAN melakukan keperkasaan,
118:16 Siamun ni Jahowa do na timbul, siamun ni Jahowa do sibahen hamonangan. 118:16 tangan kanan TUHAN berkuasa meninggikan, tangan kanan TUHAN melakukan keperkasaan!”
118:17 Seng anjai matei ahu, tapi manggoluh do, ase hubaritahon pambahenan ni Jahowa. 118:17 Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan TUHAN.
118:18 Iajar, iajar Jahowa do ahu tongon, tapi seng iondoskon bani hamateian. (2 Kor. 6:9.) 118:18 TUHAN telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut.
118:19 Ungkab nasiam ma bangku labah ni hapintoron, sihol masukanku do ai, sihol do pujionku Jahowa, (Jes. 26:2; Heb. 10:19.) 118:19 Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada TUHAN.
118:20 On do horbangan marayak Jahowa, halak parpintor do na masuk hujai. 118:20 Inilah pintu gerbang TUHAN, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya.
118:21 Hupuji ma Ham halani ibalosi Ham do ahu, anjaha Ham do gabe haluahon bangku. (Ps. 119:71.) 118:21 Aku bersyukur kepada-Mu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku.
118:22 Batu na niambukkon ni tuhang, ai do gabe palas parsuhi. (Jes. 28:16; Mat. 21:14; Lah. 4:11.) 118:22 Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru.
118:23 Marhitei Jahowa do masa ai, halongangan do ai bani matanta. 118:23 Hal itu terjadi dari pihak TUHAN, suatu perbuatan ajaib di mata kita.
118:24 Ari on do na jinadihon ni Jahowa. marolob-olob anjaha marmalas ni uhur ma hita halani ai. (Pangk. 19:7.) 118:24 Inilah hari yang dijadikan TUHAN, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya!
118:25 Ham Jahowa, urupi Ham ma! Ham Jahowa, sai manumpak ma Ham! 118:25 Ya TUHAN, berilah kiranya keselamatan! Ya TUHAN, berilah kiranya kemujuran!
118:26 Pinasu-pasu ma na roh marhitei goran ni Jahowa. Ipasu-pasu hanami ma nasiam hun rumah ni Jahowa. (Mat. 21:9; 23:39.) 118:26 Diberkatilah dia yang datang dalam nama TUHAN! Kami memberkati kamu dari dalam rumah TUHAN.
118:27 Jahowa do Naibata, Ia do na manondangi hita. Atur nasiam ma galangan pesta das hu tanduk ni anjap-anjap! 118:27 TUHANlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali, pada tanduk-tanduk mezbah.
118:28 Naibatangku do Ham, Ham do sipujionku. Ham Naibatangku, Ham do sipatimbulonku. (2 Mus. 15:2.) 118:28 Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepada-Mu, Allahku, aku hendak meninggikan Engkau.
118:29 Puji ma Jahowa, ai pardear layak do Ia, tongon ronsi sadokah ni dokahni do idop ni uhurni. 118:29 Bersyukurlah kepada TUHAN, sebab Ia baik! Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya.
<< Mazmur 117 Mazmur 119 >>