Mazmur 108

108:1 Sada doding. Psalm humbani si Daud. 108:1 Nyanyian. Mazmur Daud.
108:2 Sirsir do uhurhu, Ham Naibata, sihol do ahu mandoding, Sihol do ahu mamuji-muji. Puho ma ale tonduyhu, (Ps. 16:9.) 108:2 Hatiku siap, ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah, hai jiwaku,
108:3 puho ma ale arbap pakon husapi, sihol puhoanku do buha siang ari. 108:3 bangunlah, hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar.
108:4 Sihol pujionku do Ham, ale Jahowa, itongah-itongah ni bangsa-bangsa, sihol dodingkononku do Ham itongah-tongah ni marga-marga. 108:4 Aku mau bersyukur kepada-Mu di antara bangsa-bangsa, ya TUHAN, dan aku mau bermazmur bagi-Mu di antara suku-suku bangsa;
108:5 Ai gijangan do marimbang langit idop ni uhurmu, anjaha hasintonganmu das do ronsi hombun. 108:5 sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan-awan.
108:6 Patimbul Ham ma dirimu mangatasi langit, Ham Naibata, anjaha hu sab tanoh on hamuliaonmu, (ay. 7-14: pausih Ps. 60:7-14.) 108:6 Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi.
108:7 ase maluah halak na hinaholonganmu. Paluah Ham ma marhitei tangan siamunmu, anjaha balosi Ham ma ahu. 108:7 Supaya terluput orang-orang yang Kaucintai, selamatkanlah dengan tangan kanan-Mu dan jawablah aku!
108:8 Domma marsahap Naibata ibagas rumahni na mapansing: Sihol do ahu marsurak-surak, sihol do bagionku Sikem, anjaha pamah Sukot sibaronku. 108:8 Allah telah berfirman di tempat kudus-Nya: “Aku hendak beria-ria, Aku hendak membagi-bagikan Sikhem, dan lembah Sukot hendak Kuukur.
108:9 Ahu do simada Gilead, Ahu do simada Manasse; Efraim ai ma tangkuluk bani ulungku, anjaha Juda tungkot ni harajaonku. 108:9 Gilead punya-Ku, Manasye punya-Ku, Efraim ialah pelindung kepala-Ku, Yehuda ialah tongkat kerajaan-Ku,
108:10 Moab ai ma mangkuk parburihanku, hu Edom husampakkon sipatungku, marsurak hamonangan do Ahu pasal Palistim. 108:10 Moab ialah tempat pembasuhan-Ku, kepada Edom Aku melemparkan kasut-Ku, dan karena Filistea Aku bersorak-sorai.”
108:11 Ise do nani mambobai ahu hu huta na toguh ai? Ise do manaruhkon ahu das hu Edom? 108:11 Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom?
108:12 Ai lang Ham do, ale Naibata, na dob manulak hanami, anjaha lang ra Ham luar, ale Naibata, mangkasomani hanami? 108:12 Bukankah Engkau, ya Allah, yang telah membuang kami, dan yang tidak maju, ya Allah, bersama-sama bala tentara kami?
108:13 Bere Ham ma pangurupion bannami, dompak imbangnami, ai soya-soya do pangurupi ni jolma. 108:13 Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia.
108:14 Marhasoman Naibata tardalankon hita do horja habanggalon, anjaha Ia sandiri do manrojati imbangta. 108:14 Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita.
<< Mazmur 107 Mazmur 109 >>